W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ochrona wartości współczesnej kultury urbanistycznej Lublina

Ochrona wartości współczesnej kultury urbanistycznej Lublina
Data rozpoczęcia 2012-03-05
Godzina rozpoczęcia 18:00
Miejsce Dom Kultury LSM, K. Wallenroda 4a
Kategoria Spotkanie

Dom Kultury LSM zaprasza na Spotkanie na temat Ochrona wartości współczesnej kultury urbanistycznej Lublina.

Prowadzenie: dr arch. Romuald Dylewski

Dr arch. Romuald Dylewski, docent, wieloletni (do 2000 r.) kierownik lubelskiego Zakładu Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie, później konsultant do spraw naukowych tegoż Instytutu. Członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, wiceprzewodniczący ds. konsultacji naukowej Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lublinie, członek Rady Naukowej Państwowego Muzeum na Majdanku, Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody, Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lublinie i in. Honorowy Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Wybitny urbanista - praktyk i teoretyk, o wielkim doświadczeniu i osiągnięciach w kraju i za granicą, w tym: współautor Planu dzielnicy Żerań w Warszawie, główny projektant pierwszego po wojnie Planu miasta Lublina (nagrodzonego I nagrodą państwową), Planu zagospodarowania Lubelskiego Zagłębia Węglowego, Planu rozwoju aglomeracji lubelskiej (1994-1997), a także: generalny projektant Planu rozwoju miasta aglomeracji Bagdadu (Irak), Planu Nowego Miasta Madina Al.-Asad oraz Planu Miasta Homs (Syria), miast regionu Trypolitanii (Libia), dzielnicy West Bethnal Green w Londynie (Wielka Brytania) i innych. Konsultant Ministerstwa Planowania w Iraku. Wykładowca planowania przestrzennego na uczelniach polskich i zagranicznych: Politechnice Krakowskiej, Politechnice Szczecińskiej, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie Bagdadzkim, w School of Town and Country Planning - Edinburgh College of Art w Edynburgu (Szkocja). Przedstawiciel Polski w Komisji Urbanistycznej Międzynarodowej Unii Architektów - UIA w Paryżu. Autor wielu prac naukowych i popularyzatorskich z dziedziny planowania miast i regionów. Laureat licznych nagród i odznaczeń m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999). Inwalida wojenny - wojskowy, w czasie wojny stracił prawą rękę. Głęboko zaangażowany w sprawy rozwoju przestrzennego Lublina i regionu lubelskiego.

Polski Klub Ekologiczny jest ogólnopolską organizacją pozarządową. Od 1980 roku prowadzi działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej Polski. Wspiera wszelkie działania służące przywracaniu równowagi ekologicznej w środowisku przyrodniczym, czystości biosfery, ochronie krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz zdrowiu obywateli. PKE uczestniczy w międzynarodowym ruchu ekologicznym i jest członkiem kilku znanych organizacji międzynarodowych.

Powyższe przesłanki programowe są również przedmiotem działalności Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Środkowo-Wschodni, który ponadto jest pozarządową organizacją pożytku publicznego. Zrzesza on uznanych pracowników nauki i praktyków zasłużonych w ochronie środowiska, ze środowisk inżynierskich i humanistycznych województwa lubelskiego. Działalność jego koncentruje się wokół poprawy środowiska naturalnego i przeciwdziałaniu powstawaniu na jego obszarze nowych źródeł zagrożeń.
W ramach Okręgu działają zespoły problemowe zajmujące się m.in. ochroną przyrody w europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, edukacją ekologiczną, gospodarką wodną oraz gospodarką odpadami komunalnymi i przemysłowymi. W zainteresowaniu Klubu leży również zrównoważony transport, ochrona klimatu, energia odnawialna i rolnictwo ekologiczne.

Powyższe zagadnienia były przedmiotem organizowanych przez PKE Okręg Środkowo-Wschodni i jego koła sympozjów, konferencji i spotkań przy współpracy z lubelskim środowiskiem naukowym i puławskim Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Klub w ramach podejmowanych interwencji pod adresem władz państwowych i samorządowych złożył szereg opinii i wniosków dotyczących lokalizacji na terenie województwa inwestycji w zakresie ich negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie mieszkańców - po uwzględnieniu lokalnych warunków środowiskowych i zagrożeń powodowanych planowanymi inwestycjami.

Klub wspiera również inicjatywy społeczności lokalnych. W ramach współpracy z wojewódzkimi władzami państwowymi i samorządowymi, obok uczestnictwa w organizowanych przez nie konferencjach, Klub bierze udział w konsultacjach dokumentów strategiczno-państwowych na szczeblu regionalnym, w ramach opracowywanych planach rozwojowych, m.in. na lata 2007-2015.

Jednym z ważnych celów strategicznych Klubu jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez edukacje ekologiczną, kształtowanie pośrodowiskowych postaw i wartości. W tym zakresie Klub współpracuje z organizacjami pozarządowymi, upowszechnia własne publikacje, ulotki, plakaty i filmy. Koła PKE włączają się również w ogólnopolskie akcje, m.in. „Święto niezapominajki”, „Sprzątanie świata", „Niedziela bez samochodu" i „Ochrona klimatu".

Powiązane:

Dom Kultury LSM