W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Promocja książki "PRL czyli Polska w drugiej połowie XX wieku Studia i szkice naukowe oraz materiały źródłowe"

Promocja książki "PRL czyli Polska w drugiej połowie XX wieku Studia i szkice naukowe oraz materiały źródłowe"
Data rozpoczęcia 2014-01-27
Godzina rozpoczęcia 17:00
Kategoria Spotkanie autorskie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Zakład Myśli Politycznej Wydziału Politologii UMCS, Stowarzyszenie „Lubelszczyzna w Europie” zapraszają na promocję książki "PRL czyli Polska w drugiej połowie XX wieku Studia i szkice naukowe oraz materiały źródłowe" red. naukowa – Ewa Maj, Jerzy Gryz, Eleonora Kirwiel, Marcin Wichmanowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.

Słowo wstępne – prof. zw. dr hab. Ewa Maj
Spotkanie poprowadzi dr Jerzy Gryz
Prezes Stowarzyszenia „Lubelszczyzna w Europie”

Pamięć o przeszłości podlega naturalnym procesom mitologizacji zjawisk społecznych i politycznych. Humanistyka oraz nauki społeczne mają wypracowane metody i techniki diagnozowania „pamięci społecznej” czy „pamięci zbiorowej”. Umożliwiają prowadzenie badań o znaczeniu poznawczym skutkujących reinterpretacją wydarzeń historycznych na bazie starych i nowych źródeł. Badania te mają charakter aplikacyjny, związany z monitorowaniem nastrojów społecznych i politycznych. Należą do kanonu badań politologicznych, zgodnie z regułą, że „politologom zależy na poznawaniu i rozumieniu wielu ważnych zjawisk politycznych. Niektórzy z nas interesują się na przykład warunkami istnienia stabilnych i bezpiecznych ustrojów, bez niepokojów społecznych, rebelii czy represji rządowych. Innych ciekawią relacje i interakcje między narodami oraz to, jak niektóre narody sprawują władzę nad innymi. Niektórych badaczy zajmują raczej relacje między ludnością a urzędnikami w krajach demokratycznych, a zwłaszcza to, czy opinia publiczna wpływa na polityczne decyzje urzędników, czy nie. Jeszcze inni przyglądają się funkcjonowaniu konkretnych instytucji politycznych. (…)
Atrakcyjność poznawcza losów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, mimo rozwiniętego stanu badań, nadal jest znaczna. Pozwala na badanie nieznanych (czy mało eksplorowanych) fragmentów przeszłości bądź na powrócenie do już znanych jej elementów, ale godnych przypomnienia i zweryfikowania. Znajomość faktów, wydarzeń, ludzi, a nade wszystko zjawisk i procesów politycznych zachodzących w PRL pozwala na pogłębienie wiedzy o czasach współczesnych. Książkę można polecić czytelnikom zainteresowanym problematyką politycznych dziejów Polski w drugiej połowie XX wieku z uwzględnieniem instrumentów oddziaływania na kondycję państwa i społeczeństwa.

prof. zw. dr hab. Ewa Maj, Kierownik Zakładu Myśli Politycznej Wydziału Politologii UMCS

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej