W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Promocja Ługańska - miasta partnerskiego Lublina

Promocja Ługańska - miasta partnerskiego Lublina
Data rozpoczęcia 2009-10-22
Godzina rozpoczęcia 10:00
Kategoria Spotkanie

Włączając się w realizację polityki kulturalnej władz naszego miasta Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zainicjowała program „Biblioteczne okno na świat miast partnerskich Lublina”.
Zadaniem programu jest przybliżenie Lublinianom historii i kultury miasta siostrzanego. Obie strony podpisujące porozumienie o współpracy zobowiązują się do szerokich kontaktów między miastami, a w szczególności do wymiany międzyuczelnianej młodzieży i studentów, współpracy szkół, tworzenia warunków do rozwoju kontaktów kulturalnych, sportowych, gospodarczych, handlowych oraz organizacji wystaw i targów.

Miejska Biblioteka Publiczna chce promować kulturę, język, historię, piękno, walory turystyczne, a przede wszystkim literaturę miast partnerskich. Tym razem będzie przybliżać czytelnikom "Gwiazdy z Ługańska"

Program spotkania

1. 35-krotny Rekordzista Świata
Ustna prezentacja Ługańska.

2. Ługańsk impresje miejskie i sportowe
Wystawa zdjęć.

3. Kozacy piszą list do ...
Wystawa książki ukraińskiej.

4. Klub Młodzieży Twórczej
Przedstawienie teatralne.
Scena Rekonstrukcji Literackich
Teatr „Enigmatic” KUL
Scena Rekonstrukcji Literackich ma przybliżać istotne fragmenty z historii kultury literackiej. Tego typu widowiska dotyczące dziejów politycznych i militarnych są dość często prezentowane. Każdy z nas słyszał o rekonstrukcjach Bitwy pod Grunwaldem, czy epizodów z powstania warszawskiego. Tym razem za pomocą języka teatru będziemy mogli przedstawiać np. słynne spotkania literackie, przełomowe recytacje czy też życie codzienne lub niecodzienne ludzi pióra. Wszystkie owe rekonstrukcje będą oparte na konkretnym materiale: pamiętnikach, dziennikach, wspomnieniach, biografiach, powieściach i wywiadach. Pierwszy research dotyczył kultury literackiej Ukrainy z II połowy XX wieku. W jego efekcie powstał scenariusz do przedstawienia „Klub Młodzieży Twórczej”.
Marcin Czyż

5. I jeszcze dalej
Spotkanie autorskie z Wojtkiem Sołtysem.

6. Przysmaki z Ługańska i Donbasu
Multimedialna prezentacja dotycząca kultury jedzenia.

7. Realny poczęstunek
Menu wirtualne.


Ługańsk to miasto we wschodniej części Ukrainy położone nad rzekami Olchową i Ługań. Obecnie liczy sobie około 500 tys. mieszkańców. Historia Ługańska rozpoczyna się w 1795 roku, kiedy to na polecenie carycy Katarzyny II szkocki inżynier Ch. Gascoign wybudował hutę żelaza, która miała produkować kule i armaty na potrzeby Floty Czarnomorskiej. Prawa miejskie . Prawa miejskie otrzymał w 1882 roku. Jego dynamiczny rozwój nastąpił w 1896 roku z chwilą utworzenia przez G. Hartmana spółki zajmującej się produkcją kolejowych silników parowych. Ługańsk stał się miastem wielokulturowym i wielowyznaniowym a także znaczącym ośrodkiem kulturalnym i akademickim. Jest on stolicą Obwodu Ługańskiego i członkiem Związku Miast Ukraińskich. 14 Marca 1996 roku została podpisana umowa o partnerskiej współpracy pomiędzy Lublinem a Ługańskiem.