W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Spotkanie Horodło: miasto Unii czyli działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Horodelskiej

Spotkanie Horodło: miasto Unii czyli działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Horodelskiej
Data rozpoczęcia 2012-01-13
Godzina rozpoczęcia 18:00
Miejsce Dom Kultury LSM, K. Wallenroda 4a
Kategoria Spotkanie

Prowadzenie: Kazimierz Spaleniec

Wstęp wolny

Towarzystwo Miłośników Ziemi Horodelskiej założone zostało w marcu, a zarejestrowane w listopadzie 2007 r. Prezesem stowarzyszenia od początku jego działalności jest Dariusz Tuz. Cele działalności towarzystwa to m.in. aktywizacja i integracja szerokich kręgów społecznych w działaniu na rzecz rozwoju i promocji gminy, dokumentowanie i popularyzacja ważnych wydarzeń historycznych oraz budzenie dumy mieszkańców z bogatej przeszłości historycznej Horodła.

W dziejach Polski i Europy Horodło zapisało się ważnymi wydarzeniami historycznymi. W okresie zagrożenia krzyżackiego tutaj właśnie zrealizowano ważną myśl polityczną – integrację państw, pierwowzór Unii Europejskiej. Unia tamta była nie tylko ważnym wydarzeniem historycznym, ale i programem działania. Król Władysław Jagiełło na czele najznakomitszych rodów polskich podpisał z Wielkim Księciem Litewskim Witoldem, któremu towarzyszyli przedstawiciele głównych bojarskich rodów litewskich, w obecności króla Węgier Zygmunta, 2 października 1413 r. Unię Polski i Litwy.

W nawiązaniu do tej Unii w 448 rocznicę, w okresie zaborów, zorganizowano Zjazd Horodelski, który odbył się 10 października 1861 r., a udział w nim wzięło około 10 000 ludzi. Zorganizowany na fali manifestacji i dążeń niepodległościowych Polaków wielotysięczny zjazd zgromadził przedstawicieli wszystkich stanów i ziem byłej Rzeczypospolitej. Władze zaborczej Rosji usiłowały nie dopuścić do tego wydarzenia, gromadząc wielkie siły wojskowe (około 15 tys. żołnierzy), na których czele stał generał Chruszczow, dowódca garnizonu carskiego w Lublinie. Zjazd jednak odbył się.

W społeczeństwie lokalnym Horodła, dzięki tym wydarzeniom historycznym, istnieje tendencja do organizowania obchodów ważnych rocznic. Wśród organizatorów wyróżniają się Gminny Ośrodek Kultury w Horodle, Towarzystwo Miłośników Ziemi Horodelskiej, miejscowa parafia i zespół szkół. Ważniejszymi dokonaniami były: konferencja z okazji 594 rocznicy Zjazdu, zorganizowana 6 października 2007 r., w której uczestniczyli pracownicy naukowi i goście z Lublina, Krakowa, Poznania, Hrubieszowa i Sejn. Głównym tematem był Zjazd Horodelski 1861 r.

14 maja 2008 r. grupa członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Horodelskiej z Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w zorganizowanej przez Bibliotekę Jagiellońską konferencji pt. „Horodelskie szlaki – tradycje Unii Polsko-Litewskiej”. Podczas konferencji rozważano m.in. możliwość wskrzeszenia dawnego szlaku handlowego z Krakowa do Horodła, stanowiącego część tzw. „Traktu ruskiego”.

20 listopada 2008 r. Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z UMCS zorganizował konferencję naukową pt. „Unia horodelska i jej tradycja”. Kolejna konferencja z udziałem pracowników naukowych krakowskich uczelni na temat rodu Laurysiewiczów oraz o podstawachpolitycznych Rzeczypospolitej Polski i Litwy odbyła się w 2009 r. 12 grudnia 2009 roku z kolei w Gminnym Ośrodku Kultury w Horodle zorganizowano konferencję „Rola i znaczenie Horodław dziejach ogólnonarodowych i lokalnych od XVII do XIX wieku”. W ostatnich trzech konferencjach z inscenizacją tematyczną wystąpiła młodzież szkół średnich.

W 2010 roku powstała Aleja Róż Solidarności, poświęcona Ukraińcom, którzy wykazali się bohaterskimi czynami w czasie rzezi wołyńskiej ratując polskie rodziny. W czasie tych październikowych uroczystości ustawiono tablicę przy kościele św. Mikołaja i zasadzono pięć symbolicznych krzewów róż. W uroczystości udział wzięli historycy, doktorzy Leon Popek, Leopold Zgoda i Artur Brożyniak. W maju 2011 r. nastąpiło poświęcenie tej alei, którego dokonał arcybiskup Jan Martyniak, a w przeddzień uroczystości odbyła się konferencja z udziałem Ewy Siemaszko.

Ostatnim akcentem obchodów 150 rocznicy Zjazdu Horodelskiego była wieczornica 13 listopada 2011 r., w czasie której recytowano wiersze o tematyce horodelskiej, napisane w XIX w. przez lokalnych poetów.

Gmina Horodło w powiecie hrubieszowskim jest najdalej wysuniętą jednostka administracyjną na południowy wschód województwa lubelskiego. Zajmuje powierzchnię 13 027 ha. W skład gminy wchodzi 15 sołectw, w których zamieszkuje 5810 osób. Gmina Horodło graniczy na odcinku 40 km z Ukrainą. Tutaj przebiega granica państwa i granica Unii Europejskiej.

Położenie geopolityczne i wydarzenia historyczne wpływają na kierunki działalności gospodarczej i kulturalnej gminy. Prowadzi ożywioną współpracę w tych dziedzinach z przygranicznymi obwodami Ukrainy.

Horodło - jak napisano w promocyjnej publikacji gminy - to piękna malownicza miejscowość, najdalej na wschód wysunięta część Polski. Miejsce jak kielich dostałego wina staropolskiego, napełnione posmakiem narodowych dziejów. Tu dawano odpór hordom nieprzyjaciół, tu tworzono zręby państwowości, tu bratano się z przyjaciółmi by dać nauczkę najeźdźcom.

Po latach niepokojów historia pozwoliła rozpocząć mieszkańcom tej nadbużanskiej krainy spokojne normalne życie.

Jeżeli jest gdzieś tak cudowny rezerwat biologicznego starodrzewu, przejawów ludzkiej słowiańskiej serdeczności, połączonej z gestem zaproszenia w progi domostwa, kresowego mikroklimatu - to właśnie tu, na Ziemi Horodelskiej. Tu jest wszystko, czego zapragnie umęczona rozkoszami cywilizacji dusza mieszkańców miast, chcących zregenerować siły do dalszych zmagań z losem.

Kazimierz Spaleniec realizator cyklu spotkań pt. „Regionalizm jako forma promocji regionu”, historyk, regionalista, animator kultury, długoletni pracownik Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie, autor i redaktor wielu publikacji poświęconych upowszechnianiu historii, kultury i ruchu regionalistycznego. Posiada na swoim koncie wiele dokonań, m.in. związanych z aktywną realizacją konkursu „Dni Miejscowości” i tworzeniem izb pamięci. Szczególne zasługi położył jako animator towarzystw regionalnych. Z jego udziałem powstało 78 towarzystw na ponad 125 aktualnie prowadzących działalność na Lubelszczyźnie. Pod jego redakcją ukazały się m.in.: Studia z dziejów Grabowca, Lublin–Grabowiec 2003; Dzieje Uchań 1484 - 2006, Uchanie 2006, II wyd. poszerzone i uzupełnione, Uchanie 2009, album Historia wykuta w kamieniu. 40 lat twórczości artystycznej Witolda Marcewicza, Lublin 2008.

Powiązane:

Dom Kultury LSM