W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Spotkanie literacko-muzyczne z prof. Janem Orłowskim – „Chopin we współczesnej poezji rosyjskiej”

Spotkanie literacko-muzyczne z prof. Janem Orłowskim – „Chopin we współczesnej poezji rosyjskiej”
Data rozpoczęcia 2014-03-28
Godzina rozpoczęcia 18:00
Miejsce Dom Kultury LSM, K. Wallenroda 4a
Kategoria Spotkanie

Dom Kultury LSM zaprasza spotkanie z profesorem dr hab. Janem Orłowskim. Profesor urodził się 23 stycznia 1932 r. we wsi Wola Szczygiełkowa w powiecie kieleckim. Pochodzi z rodziny chłopskiej. W roku 1953 ukończył liceum pedagogiczne w Bodzentynie. W tym samym roku rozpoczął studia wyższe na kierunku filologii rosyjskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie, które ukończył na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1957. Po studiach pracował jako nauczyciel w szkołach licealnych w Kraśniku i Lublinie oraz w II lubelskim Studium Nauczycielskim.

W roku 1967 rozpoczął pracę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jako wykładowca historii literatury rosyjskiej. Z tą lubelską uczelnią związana jest jego droga naukowa.

W roku 1971 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, cztery lata później stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w roku 1986. Do czasu przejścia na emeryturę w roku 2002 pełnił odpowiedzialne funkcje kierownicze na Wydziale Humanistycznym UMCS – kierownika Zakładu Literatury Rosyjskiej, dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej i prodziekana Wydziału Humanistycznego.

W pracy naukowej prof. Jan Orłowski poświęcał się głównie badaniu dziejów polsko-rosyjskich związków literackich, a w ostatnich latach odkrywaniu twórczych inspiracji polskiej kultury w poezji rosyjskiej (Mickiewicz, Chopin, Sienkiewicz). Tej problematyki dotyczy większość jego licznych publikacji naukowych, m.in. książek: Niekrasow w Polsce, Aleksy K. Tołstoj. Z dziejów polsko-rosyjskich związków kulturalnych, Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej, Miecze i gałązki oliwne. Antologia poezji rosyjskiej o Polsce.

W roku 2012, ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego w dwustulecie urodzin Pisarza, w dniach 28 i 29 września odbyła się w Lublinie i Romanowie międzynarodowa sesja naukowa pt. Józef Ignacy Kraszewski. Pamięć Pisarza – pamięć o Pisarzu. Sesję zorganizowały: Muzeum Lubelskie w Lublinie Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział Lubelski. W czasie sesji prof. Jan Orłowski wygłosił wykład pt. Józef Ignacy Kraszewski o pisarzach rosyjskich

Profesor Jan Orłowski jest siedmiokrotnym laureatem nagrody naukowej Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w pracy badawczej.

Powiązane:

Dom Kultury LSM