W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Spotkanie: Niszczenie dziedzictwa kultury Syrii i Iraku 2011-2016 – próba bilansu Mirosław Olbryś

Spotkanie: Niszczenie dziedzictwa kultury Syrii i Iraku 2011-2016 – próba bilansu Mirosław Olbryś
Data rozpoczęcia 2016-05-10
Godzina rozpoczęcia 18:00
Miejsce DK LSM, ul. Konrada Wallenroda 4a
Organizator Stowarzyszenie Współpracy z Narodami Bliskiego Wschodu
Udział Bezpłatny
Kategoria Spotkanie

Stowarzyszenie Współpracy z Narodami Bliskiego Wschodu, prezes dr Hadi Saleh Mahdi zapraszają na spotkanie Niszczenie dziedzictwa kultury Syrii i Iraku 2011-2016 – próba bilansu Mirosław Olbryś.

Tożsamość każdego społeczeństwa jest zapisana w jego dziedzictwie kultury materialnej i niematerialnej. Niszczenie zabytków to niszczenie pamięci i ważna część kryzysu humanitarnego. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat niszczenie dziedzictwa kultury („wojna przeciwko kulturze”) osiągnęło rozmiary katastrofalne w wielu punktach świata. Od lat niestabilna sytuacja społeczna i polityczna na dużym obszarze Bliskiego Wschodu (Irak, Syria, Jemen) i Afryki Płn. (Libia) ma dramatyczne konsekwencje także dla stanu zachowania dziedzictwa kultury, w tym nieodnawialnego dziedzictwa archeologicznego.

Losy Iraku i Syrii na początku XXI w. to dramat ludzi i bezcennych zabytków o światowym znaczeniu, dowód nieskuteczności prawa i  hańba dla całego świata. Od 2011 w Syrii toczy się krwawa wojna domowa, a na północy Iraku urosło w siłę tzw. Państwo Islamskie. Dopuszczający się aktów ludobójstwa bojownicy ISIS to wrogowie demokracji i praw człowieka utożsamianych przez Zachód. Tzw. Państwo Islamskie, które kontroluje jedną trzecią terytorium Syrii i jedną czwartą Iraku, obrało sobie za cel również „oczyszczenie terytorium z obiektów o nieislamskim charakterze”. Intencjonalne zniszczenie wszelkich śladów dziedzictwa kultury – materialnej i niematerialnej – jest częścią strategii wojny. Dziedzictwo kultury Iraku i Syrii jest rabowane, źle chronione, niebadane, niekonserwowane. Skala zniszczeń miejsc zabytkowych jest niewyobrażalna. Splądrowano i zniszczono około 2,5 tys. świątyń, meczetów, klasztorów i stanowisk archeologicznych, w tym miejsca zabytkowe wpisane na Listy Światowe Dziedzictwa Kultury UNESCO (Hatra, Nimrud, Niniwa, Palmyra). W opinii Iriny Bokowej, dyrektor generalnej UNESCO, w 2015 roku „łupienie i niszczenie stanowisk archeologicznych osiągnęło bezprecedensową skalę”. Poważnym zagrożeniem dla dziedzictwa archeologicznego Bliskiego Wschodu jest kwitnący handel rabowanymi zabytkami.

Od przełomu XX i XXI w. archeologia jest zogniskowana na zarządzaniu przeszłością, a ochrona bazy źródłowej (dziedzictwa kultury materialnej) jest podstawowym obowiązkiem archeologa – wartością bezwzględną. Konieczne jest podejmowanie prób dokumentowania i ratowania świadomie niszczonego i ginącego dziedzictwa kultury, nie zważając na bieżące uwarunkowania polityczne.

mgr Mirosław Olbryś, luty 2016 r.
Pracownie Konserwacji Zabytków BHZ-Eksport sp. z o. o. (Warszawa)

Powiązane:

Dom Kultury LSM