W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Spotkanie z cyklu "Twórcy, dobrodzieje i przyjaciele Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego"

Spotkanie z cyklu "Twórcy, dobrodzieje i przyjaciele Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego"
Data rozpoczęcia 2013-03-04
Godzina rozpoczęcia 18:00
Miejsce Dom Kultury LSM, K. Wallenroda 4a
Kategoria Spotkanie

Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego oraz Dom Kultury LSM zapraszają na spotkanie z cyklu "Twórcy, dobrodzieje i przyjaciele Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego" pod tytułem "Mieczysław Stanisław Popławski - lektor języków starożytnych, profesor filologii klasycznej KUL".

Spotkanie poprowadzi Albert Walendowski.

Mieczysław Stanisław Popławski (1893-1946) urodził się w Odessie jako syn zesłańca po Powstaniu Styczniowym. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Rosji. W Petersburgu ukończył szkołę średnią, a w latach 1912-1918 na tamtejszym Uniwersytecie studia w zakresie filologii klasycznej. W czerwcu 1919 r. został w drodze do Polski aresztowany przez bolszewików, jednak udało mu się zbiec z więzienia w Smoleńsku. Do Lublina Popławski przybył w październiku 1919 r. i objął funkcję lektora języków starożytnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1924-1927 uczył łaciny i historii w Prywatnym Żeńskim Gimnazjum Wacławy Arciszowej.
We wrześniu 1923 r. Mieczysławowi Popławskiemu została powierzona Katedra Filologii Klasycznej KUL. W 1928 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1937 r. zwyczajnym. W latach 1935-1939 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
W okresie okupacji niemieckiej 1939-1944 prof. Popławski brał bezpośredni udział w tworzeniu Państwa Podziemnego, jako jedyny spośród profesorów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL uczestniczył w tajnym nauczaniu. W tym trudnym czasie nadal pracował naukowo, pisząc Historię greckiej nauki. Przewodniczył także lubelskiemu Kołu Polskiego Towarzystwa Naukowego.
Kiedy w 1944 r. w Lublinie funkcjonował Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN), Mieczysław Popławski był w grupie tych wykładowców, którzy podjęli decyzję o wznowieniu działalności KUL. Wspólnie z profesorem teologii dogmatycznej ks. Antonim Słomkowskim udał się do władz komunistycznych z prośbą o zwrot gmachu uczelnianego oraz zezwolenie na otwarcie Uniwersytetu. W obecności przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej (KRN) Bolesława Bieruta polemizował z kierownikiem Resortu Oświaty Stanisławem Skrzeszewskim, który sprzeciwiał się funkcjonowaniu ,,prywatnego uniwersytetu”. Dzięki temu wstawiennictwu KUL mógł rozpocząć działalność w roku akademickim 1944/1945. Popławski prowadził wykłady na KUL jeszcze w roku akademickim 1945/1946. Latem 1946 r. nie rozpoczął już planowanych wykładów na rok akademicki 1946/1947. Zmarł w Otwocku 29 grudnia 1946 r.

Albert Walendowski – absolwent historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praca magisterska zatytułowana ,,Konflikty polsko-ukraińskie w latach 1939-1947” jest związana z zainteresowaniami autora, skupiającymi się na dziejach Europy Środkowej i Wschodniej.
Od 2008 r. pracownik Działu Naukowo-Wydawniczego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Obecnie pracuje nad opracowaniem będących w posiadaniu Biblioteki materiałów dotyczących Armii Krajowej oraz innych organizacji ruch uporu z okresu II wojny światowej oraz bezpośrednio po jej zakończeniu, działających na Lubelszczyźnie oraz w sąsiednich częściach Polski. Jest autorem zamieszczonej w ,,Bibliotekarzu Lubelskim” z 2010 r. publikacji dotyczącej placówki Armii Krajowej w Tyszowcach na Zamojszczyźnie.

Wstęp wolny.

Powiązane:

Dom Kultury LSM