W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

"Wrze wszelki żywioł życia" - koncert laureatów XI Regionalnego Konkursu Poezji Marianny Bocian

"Wrze wszelki żywioł życia" - koncert laureatów XI Regionalnego Konkursu Poezji Marianny Bocian
Data rozpoczęcia 2016-06-10
Godzina rozpoczęcia 14:30
Miejsce Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ul. Narutowicza 4 | Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Organizator Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Udział Bezpłatny
Kategoria Spotkanie

Marianna Bocian urodziła się 26 kwietnia 1942 r. we wsi Bełcząc na Lubelszczyźnie. Po ukończeniu Technikum Młynarskiego w Krajence w 1962 r. rozpoczęła studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Stu­diowała filologię polską i filozofię. Od 1967 r. pracowała we wrocław­skim Oddziale Wydawnictwa PWN. Debiutowała w 1967 wierszem Obraz z dzieciństwa opublikowanym w czasopiśmie "Kontrasty" (nr 1). Rok później, pod pseudonimem Janusz Bełczęcki, ogłosiła pierwszy zbiór wierszy poszukiwanie przyczyny, którego recenzentem był Mi­chał Głowiński. W latach 1972 - 75 została zatrudniona jako koordyna­tor do spraw spotkań autorskich w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliote­ce Publicznej. W 1975 r. została pozbawiona prawa do pracy, które odzyskała po liście skierowanym w lutym 1978 r. do ówczesnego pro­kuratora generalnego PRL, Czubińskiego. Otrzymała pracę w dzielni­cowej bibliotece dla dzieci, wypracowując z nimi niekonwencjonalne sposoby obcowania ze sztuką, przede wszystkim z poezją i malarstwem. Utwory publikowała w wielu czasopismach m.in. w "Odrze" (do chwi­li wymuszonego odejścia z niej Tymoteusza Karpowicza), "Nadodrzu", "Konfrontacjach". W latach 70. uczestniczyła w działaniach grupy lite­rackiej "Agora". Od roku 1973 do 13 grudnia 1981 r. należała do ZLP, zaś od 1989 r. do SPP. Laureatka wielu konkursów literackich. W la­tach 1982 - 1999 była stałym recenzentem prac naukowych w "Nowatorze", współpracowała też z czasopismami "Akant", "Me­tafora" i z kanadyjskim "Listem Oceanicznym". Mieszkała we Wrocła­wiu utrzymując się z renty. Zmarła 5 kwietnia 2003 r. w Radzyniu Pod­laskim, spoczywa na cmentarzu parafialnym w Czemiernikach.

Eryk Ostrowski, fragment Noty z tomu wierszy Marianny Bocian Scalone z rozkładu, Kraków 2004

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej