W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Wykład: Złoty wiek Lublina
Data rozpoczęcia 2016-02-11
Godzina rozpoczęcia 17:00
Miejsce Galeria Biblioteki, Lublin, ul. Narutowicza 4
Udział Bezpłatny
Kategoria Spotkanie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają na kolejny wykład z cykl 700 lat miasta Lublina - spotkania z historią. 
Patronat Honorowy - Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

Wykład: Złoty wiek Lublina wygłosi dr Grażyna Jakimińska. 
Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin. 

Dr Grażyna Jakimińska - historyk, muzealnik, kustosz dyplomowany. Absolwentka historii UMCS (1977). W 2006 roku uzyskała tytuł doktora historii na podstawie pracy „Elita władzy lubelskiej gminy miejskiej w latach 1555-1651” (opublikowana w roku 2012 w lubelskim wydawnictwie Boni Libri). Od 1 lipca 1978 do 28 maja 2014 roku pracowała w Muzeum Lubelskim, od 2000 r. kierowała Oddziałem Historii Miasta Lublina, w latach 2006-2014 zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. działalności podstawowej. Zajmuje się dziejami Lublina w XVI i XVII wieku.
Autorka prac dotyczących historii miasta, m.in. Wacław Lasocki i Muzeum Ziemi Lubelskiej w Nałęczowie (1986), Brama Krakowska (1995), Przywilej lokacyjny miasta Lublina z 1317 roku (1997), Kaplica Trójcy Świętej - klejnot Lublina (2000), Mały ilustrowany przewodnik po Lublinie (2000), Lublin (2008), Donżon na Zamku Lubelskim (2012);
współautorka prac, m.in. Historia miasta Lublina (1990), Historia miasta Lublina. Informator do wystawy stałej w Muzeum Historii Miasta Lublina (2000), Lublin (2002), Lublin (2005), Lublin - historia miasta. Informator do wystawy stałej w Muzeum Historii Miasta Lublina (2008), Zamek lubelski - Kaplica Trójcy Świętej (2008), Album lubelski. Wędrówki po dawnym i współczesnym mieście (2009, 2010); redaktor publikacji, m.in. 100 lat Muzeum Lubelskiego (1906-2006). 100 najciekawszych zabytków ze zbiorów własnych (2006), 600-lecie bitwy pod Grunwaldem i jej tradycje. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w 600. rocznicę bitwy (2012); autorka artykułów w pracach zbiorowych, m.in. Napisy na ścianach kaplicy Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim, [w:] Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Historia, teologia, sztuka, konserwacja, Lublin 1999; Wkład Hieronima Łopacińskiego w przygotowanie wystaw: Przedmiotów Sztuki i Starożytności i Rolniczo-Przemysłowej w 1901 roku oraz w organizację Muzeum Lubelskiego, [w:] Hieronim Łopaciński epoka, ludzie, region, Lublin 2006; Więzienia w Lublinie od średniowiecza do końca XVIII stulecia, [w:] Z dziejów więzienia w Lublinie, Lublin 2007; Rodzina Konopniców, [w:] Książki i historia. Księga Jubileuszowa ofiarowana dr. Z. Bieleniowi z okazji 50-lecia nieprzerwanej pracy w Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Lublin 2008; Przestrzeń symboliczna dawnego Lublina, [w:] Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina. Waloryzacja, wytwarzanie, użytkowanie. Część pierwsza materiałów
z konferencji, Lublin 2009; Miejsca związane z unią 1569 roku w Lublinie, Wilno 2009; Zamek lubelski – miejsce unii Polski z Litwą, [w:] Unia Lubelska Unia Europejska, Lublin 2010; Właściciele kamienic w Rynku Lubelskim w XVI i początku XVII wieku, [w:] Pogranicza, Lwów - Łuck 2011; Złotnicy, rajcy lubelscy w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej, Lublin 2012; Sylwetki żon rajców lubelskich z lat 1555-1655, [w:] Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Lublin 2014; autorka artykułów w czasopismach, m.in. Węgrzy w Lublinie w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, „Studia i Materiały Lubelskie”, t. 14, 1997; Zamek lubelski w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, t. LIII, zeszyt 4 [Historia sztuki], 2005; Włosi w lubelskiej elicie władzy w drugiej połowie XVI wieku, „Res Historica”, t. 20, 2005; Majątek rodziny Konopniców, „Studia i Materiały Lubelskie” t. 18, 2015.

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej