W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Budżet Miasta Lublin na 2021 r. uchwalony

Budżet Miasta Lublin na 2021 r. uchwalony
18.12.202014:34

Dochody budżetu Miasta Lublin wyniosą 2,72 mld zł, natomiast planowane wydatki 2,83 mld, w tym wydatki inwestycyjne blisko 586 mln zł. Radni miejscy uchwalili budżet na 2021 r. Głosowanie w tej sprawie odbyło się 17 grudnia, podczas sesji Rady Miasta.

– Przed nami niełatwy rok budżetowy. Cały czas ponosimy konsekwencje ustawowych zmian w systemie podatkowym, wprowadzonych przez rząd w 2019 roku, a od kwietnia stan budżetu Miasta dodatkowo komplikuje sytuacja epidemiczna, która pociąga za sobą negatywne konsekwencje finansowe. Powoduje to ubytek dochodów Miasta szacowany na przeszło 150 mln zł. Dodatkowo pojawiły się nieplanowe wcześniej wydatki związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19. Dlatego w 2021 r. nie możemy zaspokoić wszystkich oczekiwań mieszkańców, a część inwestycji musi być odłożona w czasie. Mimo tej trudnej sytuacji, robimy wszystko, aby niesprzyjające warunki i ograniczone dochody nie wpływały na obniżenie jakości usług świadczonych dla mieszkańców oraz na spowolnienie dynamiki procesów inwestycyjnych. W przyszłym roku priorytetem dla nas jest realizacja kluczowych dla Miasta inwestycji, czyli zakończenie przebudowy Al. Racławickich i rozpoczęcie budowy Dworca Metropolitalnego – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W przyjętej polityce inwestycyjnej miasta jednym z priorytetów jest poprawa funkcjonowania systemu obsługi komunikacyjnej Miasta, stąd też ponad 39% wydatków majątkowych proponuje się przeznaczyć na budowę i przebudowę dróg oraz ponad 28% na wydatki z zakresu transportu zbiorowego. W 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie budowy Dworca Metropolitalnego wraz z przyległym układem komunikacyjnym, zakończenie przebudowy Al. Racławickich oraz budowy zespołów przystankowych i węzłów przesiadkowych, zakup 15 trolejbusów i 20 autobusów elektrycznych. W przyszłym roku wdrożony zostanie również nowy system sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej, zaplanowana jest także budowa ul. Gralewskiego i ul. Korzeniowskiego, budowa chodnika do Dworca Zachodniego oraz rozpoczęcie budowy ulic: Leszka i Ziemowita a także remont ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Ewangelickiej do ul. 3 Maja.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano środki na inwestycje oświatowe: rozpoczęcie budowy segmentu przedszkolnego przy Zespole Szkół nr 12 na Sławinie, kuchni ze stołówką i segmentem dydaktycznym w Szkole Podstawowej nr 52 na Felinie oraz budowę sali gimnastycznej i boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica, a także budowę boiska przy szkole przy ul. Berylowej. Planowane jest zakończenie przebudowy Zespołu Szkół Ekonomicznych i kontynuowana będzie termomodernizacja siedmiu obiektów oświatowych.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano również środki m.in. na: przebudowę pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury, budowę ścieżki rowerowej przy ul. Północnej (BO VI), budowę kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek, przebudowę skweru pomiędzy blokami przy ul. Montażowej 10 i 12 oraz ul. Motorowej 9 oraz kontynuację budowy oświetlenia w dzielnicy Tatary, montaż oświetlenia przy ulicy: Serdecznej, Bratniej, Kolorowej, Skrajnej, Bajkowej, Przygodnej i Baśniowej, wykonanie oświetlenia na ul. Dojazdowej (na istniejących słupach od nr 5 do 11), rozpoczęcie budowy budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej, a także nawodnienie płyty boiska stadionu „Sygnał”. W planie jest także wykonanie miejsca spotkań w ramach projektu „Nasza Dzielnica – Sławinek” (BO IV) oraz zrewitalizowanie boiska do piłki nożnej przy SP nr 31 (BO V).

W 2021 roku kontynuowany będzie Program Ograniczania Niskiej Emisji, Program „Złap deszczówkę” i wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W 2021 roku realizowane będą projekty zwycięskie w VII edycji budżetu obywatelskiego oraz zadania w ramach Budżetu Zielonego i Inicjatywy Lokalnej. Łącznie na zadania w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego ujęto kwotę 12,15 mln zł.

Ponadto, spośród 300 wniosków Radnych zgłoszonych podczas prac komisji nad projektem budżetu na 2021 rok pozytywnie rozpatrzono 81. Autopoprawką do budżetu miasta wprowadzono m.in.:

  • budowa chodnika w ul. Osmolickiej od skrzyżowania z drogą powiatową Prawiedniki – Mętów do przystanku komunikacji miejskiej w kierunku Lublina (150 tys. zł);
  • budowa brakującego chodnika przy ul. Sławinkowskiej na odcinku od ul. Jana Lisa do ul. Mieczykowej (strona wschodnia) (150 tys. zł);
  • przebudowa ul. Herberta (na odcinku od ul. Zemborzyckiej do ul. Dunikowskiego) wraz z ul. Dunikowskiego (na odcinku od ul. Herberta do ul. Mickiewicza) (1 mln zł);
  • budowa peronów i przejścia pomiędzy przystankami przy ul. Kasprowicza (50 tys. zł);
  • wkład własny na rozbudowę ul. Raszyńskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości posesji nr 63) (1,4 mln zł);
  • opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych (100 tys. zł),
  • opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku V Liceum Ogólnokształcącego oraz aktualizację dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku IV Liceum Ogólnokształcącego (300 tys. zł),
  • dokumentacja na budowę brakującego odcinka ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Franczaka „Lalka” wraz z oświetleniem (60 tys. zł)  - realizacja zadania w ramach projektu „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”
  • dystrybucja żywności - dofinansowania w ramach dotacji pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Lublina w okresie pandemii (100 tys. zł)

W 2021 roku w wyniku zwiększenia wydatków na remonty planuje się wykonanie prac drogowych na następujących ulicach: ciągów pieszych przy ul. Lubartowskiej, ul. Wiejskiej, części ul. Zakopiańskiej, dokończenie remontu ul. Żelazowej Woli, chodnika wzdłuż ul. Zachodniej, przy budynku  Głęboka 8, dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 42 w ciągu ul. Rycerskiej oraz położenie dywanika asfaltowego w ul. Makowej.

Pliki do pobrania