W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Drogowe podsumowanie 2020 roku

Drogowe podsumowanie 2020 roku
21.01.202112:16

Rozpoczęcie przebudowy Al. Racławickich, modernizacja infrastruktury przystankowej, prace przy węzłach przesiadkowych, budowa i remonty ulic oraz chodników o długości ponad 21 km, do tego około 50 zadań drogowych w dzielnicach i realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego. Tak prezentuje się bilans inwestycji drogowych w minionym – 2020 r., a wartość wykonanych prac przekracza 100 mln zł.

–  Rok 2020 był trudny i zdominowany przez epidemię, która wymusiła również konieczność weryfikacji planów inwestycyjnych Miasta. Jednak mimo trudności i potrzeby szukania oszczędności, udało się sfinalizować część zaplanowanych i rozpoczętych przedsięwzięć drogowych. Co ważne rozpoczęliśmy przebudowę głównej arterii Miasta – Al. Racławickich. Miniony rok to również początek budowy Dworca Metropolitalnego. Podpisana w grudniu umowa otwiera etap wykonawczy tej największej miejskiej inwestycji. W  ramach bieżącego utrzymania dróg remontem objęto również lubelskie ulice. Ubiegły rok to także realizacja pomysłów mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowej, zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

W 2020 r. ruszyła kluczowa inwestycja Miasta – przebudowa Al. Racławickich i pobliskich ulic. Na koniec roku stan zaawansowania prac wyniósł 55%, a ich wartość 46 mln zł. W ciągu ośmiu miesięcy wykonano prace rozbiórkowe i te związane z infrastrukturą podziemną. Roboty drogowe dotyczyły również w dużej części nawierzchni jezdni. Zakończono już prace na al. Długosza, ul. Legionowej, ul. Spadochroniarzy, ul. Łopacińskiego oraz na fragmencie Al. Racławickich –  od ul. Legionowej do ul. Lipowej na długości 1400m. Na wspomnianym odcinku Al. Racławickich wykonano również zatoki wraz z peronami oraz część ścieżek rowerowych. Zatoki przystankowe zlokalizowane przy KUL-u, Państwowej Szkole Budownictwa i Geodezji, Szpitalu Wojskowym, Spadochroniarzy, Liceum im. Staszica i jednostce wojskowej zyskały już nowe nawierzchnie. Na głównej arterii miasta powstała już nowa infrastruktura gazowa – kompletna sieć wynosi ponad 2 km. Finalizowane są również prace w zakresie kanalizacji deszczowej. Jest ona już wybudowana w ponad 84%  – wykonano blisko 5100 m kanałów. W miejscu zdemontowanej starej infrastruktury trakcyjnej wykonano 134 fundamenty pod nową trakcję oraz ustawiono 110 słupów trakcyjnych, na których zamontowano 210 lamp oświetleniowych. Oświetlenie działa naprzemiennie na całej długości Al. Racławickich. Gotowe jest już uzbrojenie podziemne do sygnalizacji wraz z częścią fundamentów dla nowych świateł.

Jednym z pierwszych efektów wielomiesięcznych prac przy prowadzonej przebudowie było przywrócenie ruchu okrężnego na rondzie Honorowych Krwiodawców. W drugiej połowie grudnia kierowcy mogli już skorzystać z odnowionego obiektu drogowego. Przebudowa ronda objęła wszystkie cztery jego części. Wykonano kanalizację deszczową, powstały tam również elementy sygnalizacji świetlnej i trakcji trolejbusowej. Drogowcy wykonali rury osłonowe, maszty pod sygnalizatory oraz zamontowano komory sygnałowe. Wybudowano także fundamenty, na których posadowiono 18 słupów trakcyjnych. Powstała podbudowa pod ścieżkę rowerową i chodnik, ułożono krawężniki oraz podbudowę bitumiczną i warstwę wiążącą nawierzchni ulic. Na docelowych słupach zamontowano oświetlanie. Kluczowe z punktu widzenia przebudowy całego ronda, były prace na III ćwiartce. Objęły one powstanie uzbrojenia podziemnego w postaci zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej. Zbiornik na deszczówkę pomieści 143 tys. litrów wody, która będzie odprowadzana do Czechówki, przez al. Sikorskiego. Teren wokół ronda został uporządkowany, a na nawierzchni jezdni wykonano oznakowanie poziome. Zakończenie przebudowy Al. Racławickich planowane jest w czerwcu tego roku. Całość zadania pochłonie ponad 100 mln zł, z czego 85% dofinansowania stanowią środki europejskie.

Ważnym elementem przestrzeni miejskiej i transportu publicznego są przystanki. Od ich funkcjonalności, stanu oraz estetyki zależy, jak jest postrzegana komunikacja miejska. Są również jednym z czynników wpływających na wybór przez mieszkańców transportu zbiorowego. Stąd decyzja Miasta o kontynuowaniu projektu modernizacji infrastruktury przystankowej. W minionym roku zakończono budowę zespołów przystanków przesiadkowych. To miejsca integrujące komunikację miejską z zamiejską, a tym samym ułatwiające podróże pomiędzy Lublinem a gminami sąsiednimi. W ramach inwestycji wybrane lokalizacje w mieście zyskały 14 nowych wiat, 9 wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej oraz 138 stojaków rowerowych. Wszystkie zespoły przystanków przesiadkowych zostały wyposażone w system prowadzenia osób z niepełnosprawnościami. Przy przejściach przez jezdnię obniżono krawężniki do poziomu zero, a w obrębie przystanków zastosowano specjalne płyty wskaźnikowe i kierunkowe. Dodatkowo, na przystankach, przy przejściach i na długich ciągach pieszych w odstępach około 50 m zlokalizowano siedziska, które pozwalają odpocząć osobom z ograniczeniami w mobilności. Nowe wyświetlacze dynamicznej informacji pasażerskiej, które zamontowano na przystankach, posiadają ładowarki do zasilania urządzeń mobilnych. Zatoki przystankowe zyskały nowe betonowe nawierzchnie. Ponadto przystanki są także oświetlone i wyposażone w monitoring. Nowe miejsca przesiadkowe powstały przy ul. Związkowej, w rejonie ronda Dmowskiego, na ul. Turystycznej - w rejonie przystanku kolejowego Lublin-Zadębie, przy Dworcu Głównym PKP  na ul. Kunickiego oraz w rejonie ul. Mickiewicza. Ostatni zespół objął rejon skrzyżowania al. Kraśnickiej i ul. Bohaterów Monte Cassino. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 11 mln zł, z czego 85% stanowią środki europejskie.

Zespoły przystanków przesiadkowych to jednak nie jedyne zadanie realizowane dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ubiegłym roku rozpoczęto również budowę węzłów przesiadkowych przy ul. Zbożowej, Żeglarskiej i Franczaka Lalka. Z końcem roku prace ruszyły również na ul. Granitowej oraz al. Kraśnickiej. Z pierwszych miejsc, integrujących różne środki transportu, mieszkańcy będą mogli skorzystać w połowie tego roku. Cały projekt unijny, w ramach którego powstają węzły przesiadkowe zakłada docelowo ich budowę w 7 lokalizacjach na terenie miasta. Dogodne centra przesiadkowe powstaną również przy ul. Osmolickiej i ul. Grenadierów. Całkowita wartość zadania wyniesie ponad 62 mln zł. Blisko 85% stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej.

Poza inwestycjami współfinansowanymi z funduszy europejskich Miasto zrealizowało również zadania ze środków własnych. Jedną z ważniejszych inwestycji drogowych było zakończenie przebudowy ul. Kalinowszczyzna. Na długości 1200 m wykonano nową nawierzchnię mineralno-asfaltową wraz z chodnikami. Powstała również ścieżka rowerowa o łącznej długości ponad 2,4 km. Prace drogowe objęły również kanalizację deszczową, sieć wodociągową, branżę elektryczną i teletechniczną. Ulica zyskała również nowe oświetlenie. Wartość zrealizowanej inwestycji to blisko 14,5 mln zł. 

Miasto na realizację przedsięwzięć drogowych pozyskało również kwotę ponad 7,5 mln z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wraz z budową największej i najnowocześniejszej placówki w mieście – Zespołu Szkół nr 13 przy ul. Berylowej, przygotowywano drogi dojazdowe do nowej szkoły i przedszkola. Utwardzono działki w stronę ulic Jaspisowej oraz Granitowej. To rozwiązanie tymczasowe, które będzie funkcjonowało do momentu wybudowania ul. Berylowej. Dojazd do placówki poprowadzono od ul. Berylowej przy powstającym kościele. Do szkoły dojedziemy też nowym odcinkiem ul. Jantarowej (od skrzyżowania między blokami przy Jantarowej 10 i 20.). Jezdnia zakończona jest placem do zawracania, jest oświetlona i monitorowana, wyposażona w próg zwalniający dla bezpieczeństwa pieszych. Po obu stronach jezdni powstał chodnik. Dla usprawnienia wyjazdu z osiedla wybudowano dodatkowy pas ruchu do skrętu w prawo z ul. Jantarowej w ul. Jana Pawła II. W ramach inwestycji przebudowano chodnik i ścieżkę rowerową oraz oświetlenie drogowe i sygnalizację świetlną. Na drugą stronę ul. Jantarowej przestawiono stację rowerową. Przebudowa skrzyżowania kosztowała blisko 675 tys. zł. To rozwiązanie komunikacyjne dedykowane do obsługi nowo wybudowanej szkoły przy ul. Berylowej, ale także odpowiedź na wnioski mieszkańców i ważna inwestycja dla dzielnicy Węglin Południowy. Przebudowa skrzyżowania ul. Jantarowej z Jana Pawła II to nie jedyna inwestycja drogowa realizowana w tej części miasta. Nową jezdnię zyskała także ul. Bociania. Prace drogowe objęły także parkingi wzdłuż ulicy. W ramach zadania powstały także zatoki postojowe oraz chodnik z kostki betonowej. Dodatkowo powstała kanalizacja odwadniająca parking. Kompleksowa inwestycja w postaci zaprojektowania i wykonania ulicy Bocianiej, uwzględniała także prace drogowe na ulicach Szafirowej i Uśmiechu. Całościowy koszt robót dla tych trzech lokalizacji wyniósł 1,1 mln zł.

Ze środków pozyskanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych wybudowano również ulice Biskupińską i Szafranową. Powstały tam jezdnie o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami. Dodatkowo, na ul. Biskupińskiej wykonano miejsca parkingowe. Koszt realizacji obu inwestycji wyniósł ponad 3,5 mln zł. Należy także wskazać budowę ul. Zamenhofa oraz przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie PKP, uwzględniającej odcinek ul. Chemicznej.

Rok 2020 to również remonty lubelskich ulic. Na odcinku ponad 700 m odnowiono ul. Nałęczowską. Remont przeszły również ul. Bema, ul. Nadrzeczna na odcinku od ul. Rejtana do ul. Tuwima oraz ul. Robotnicza na odcinku od ul. Wilczej do ul. Mickiewicza. Koszt przeprowadzonych prac to blisko 1,2 mln zł. Ponadto, zrealizowano także prace przy moście w ciągu al. Unii Lubelskiej, które polegały na zabezpieczeniu obiektu, poprzez wykonanie jego tymczasowego podparcia. Pod płytą mostu zamontowano konstrukcję stalową. Podparcie oczepów filaru wykonano za pomocą ośmiu słupów stalowych o wysokości 2 m, wykonanych z dwuteowników. Połączono je w sposób trwały z oczepem mostu i jego fundamentem. Takie rozwiązanie zapewni nośność podpory pośredniej, zlokalizowanej na prawym brzegu rzeki, po stronie ul. Zamojskiej, do czasu przebudowy most. Koszt tych prac wyniósł ponad 270 tys. zł.  Remonty ulic i chodników oraz naprawy nawierzchni jezdni zrealizowano także ze środków rezerwy celowej Rad Dzielnic. Wykonano około 50 różnych zadań drogowych na łączną kwotę 1,7 mln zł. Na potrzeby wybranych dzielnic, zakupiono i zamontowano ławki na kwotę około 80 tys. zł. 

W minionym roku, zrealizowano także 8 projektów zgłoszonych w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego, na łączną kwotę ponad 2,9 mln zł.  Do tego, dla trzech projektów zakończono prace nad dokumentacją projektową.

W 2020 opracowano i odebrano także dokumentacje projektowe dotyczące rozbudowy ulic: Zorza, Romera, Sławinek oraz Wapowskiego. Wykonano także dokumentację projektową remontu kładki dla pieszych nad ul. Filaretów przy ul. Rymwida. W roku bieżącym kontynuowane są prace projektowe dla zadań takich jak: budowa ulic Zelwerowicza, Zamenhofa, Kruszynowej, Berylowej na odcinku od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej, rozbudowa ulicy Montażowej, budowa chodnika przy ul. Pszczelej oraz do Dworca Zachodniego PKP. Dwa ostatnie zadania są realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Trwają również prace projektowe dla przebudowy obiektów mostowych –  w ciągu al. Unii Lubelskiej oraz w ciągu ul. Żeglarskiej wraz z przebudową tych ulic.