W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Inspiruje nas wolność - lubelskie obchody 100lecia niepodległości

07.11.201714:21

Prezydent Krzysztof Żuk zaprezentował koncepcję lubelskich obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Stało się to w wyjątkowym dniu – dokładnie 99 lat temu, 7 listopada 1918 roku w Lublinie utworzono pierwszy niepodległy rząd,  a nasze miasto przez kilka dni pełniło funkcję stolicy kraju.

Całoroczny program obchodów, który podobnie jak Jubileusz 700-lecia Miasta Lublin, ma być przygotowany wspólnie z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami, ma bazować na trzech zasadniczych obszarach.

Pierwszym z nim będą całoroczne programy, w tym jubileusz 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz cykl działań edukacyjnych Ośrodka „Brama Grodzka –  Teatr NN”.

Drugim obszarem będą kluczowe wydarzenia promujące rocznicę: wielki plenerowy Koncert Wolności – opowieść o wydarzeniach Lubelskiego Lipca, wystawa prezentująca 100 lat przemysłu Lublina, Festiwal Smaków 20-lecia międzywojennego i premierowe widowisko teatralno-muzyczne, realizowane w 100-lecie powstania Tymczasowego Rządu w Lublinie.

Trzecim filarem będą projekty oddolne zaproponowane przez organizacje, instytucje i mieszkańców, realizowane za pośrednictwem systemu grantów indywidualnych – dla mieszkańców oraz organizacji i instytucji. Projekty już dziś można zgłaszać na adres .

– Lublin ma szczególne prawo do mówienia o niepodległości i jej świętowania. W sposób szczególny chcemy zwracać uwagę na zjawiska, które rozpoczęły się w naszym mieście, a następnie miały wpływ na ruchy niepodległościowe w całej Polsce. Dlatego mówimy nie tylko o 100-leciu odzyskania niepodległości, które symbolicznie rozpoczęło się w Lublinie pracami Tymczasowego Rządu, ale także późniejszych wydarzeniach, które początkowały procesy wolnościowe w Polsce, jak powstanie KUL-u i działalność środowisk z nim związanych, prasa podziemna, czy Lubelski Lipiec '80. Stąd hasło przyszłorocznych obchodów: Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Najważniejsze elementy programu odnosić się zatem będą do takich wydarzeń, jak rola Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, powołanie przez Idziego Radziszewskiego pierwszego uniwersytetu w niepodległej Polsce – Uniwersytetu Lubelskiego (późniejszego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), zjawiska podziemnych ruchów wydawniczych oraz Lubelskiego Lipca – serii strajków, które zapoczątkowały nowy, skuteczny model protestów.

– Przyszłoroczne obchody Lublin chce świętować z dumą i radością. Będzie to czas twórczego, artystycznego odnoszenia się do najważniejszych wydarzeń minionego stulecia, dzięki którym przybliżymy mieszkańcom historię Lublina oraz będziemy budować nowoczesny patriotyzm i miłość do miasta. – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Miasto proponuje mieszkańcom Lublina inspirujące wydarzenia kulturalne, społeczne i edukacyjne. Chce także odnosić się do historii lubelskiego sportu i jego wpływu na społeczeństwo i podobnie jak w ubiegłym roku zaprasza mieszkańców do aktywnego włączenia się w proces przygotowania programu obchodów poprzez system grantowy.

Wybrane elementy programu:

100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Całoroczny program obchodów 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego składać się będzie z cyklu debat, spotkań, publikacji, koncertów oraz innych wydarzeń artystycznych. Program przypomni o istotnej roli, jaką Katolicki Uniwersytet Lubelski odegrał nie tylko w Lublinie, ale
i w całej Polsce. W swojej historii uczelnia była niejednokrotnie ostoją akademickiej wolności
i kształtowała polską myśl humanistyczną. Obchody przybliżą 100-letni dorobek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem myśli św. Jana Pawła II, wieloletniego profesora lubelskiej uczelni. Historycznym patronem obchodów będzie ks. Idzi Radziszewski. 

Całoroczny program Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

Ramowy, całoroczny program oparty na działaniach edukacyjnych, informacyjnych, wydawniczych i artystycznych. Program zakłada działania adresowane do młodzieży i dorosłych, obejmujące takie komponenty, jak cykl debat z najznamienitszymi myślicielami i filozofami, Akademię Obywatelską dla uczniów lubelskich szkół, projekty historyczne przybliżające mniej znane epizody z historii Lublina. W ramach programu przewidziana jest także publikacja regularnego, elitarnie wydawanego czasopisma poruszającego problemy wolnościowe w dawnej i współczesnej Polsce. 

Wystawa „Drogi do niepodległości” w Muzeum Lubelskim

Wystawa opowiadać będzie o trudnej drodze wybijania się narodu polskiego na wolność w ciągu ponad 120 lat zaborów. Począwszy od insurekcji kościuszkowskiej z 1794 roku, poprzez okres napoleoński i XIX-wieczne powstania narodowe 1831 i 1863 oraz ostatni etap drogi do niepodległości, jakim był okres wielkiej wojny światowej 1914-1918. Na ekspozycji ukazane zostaną poszczególne etapy drogi do niepodległości, a zwłaszcza wyrosła na gruncie tych wydarzeń tradycja obecna w malarstwie, grafice, utrwalona w modelarstwie – swoistych pomnikach osób
i wydarzeń i nawiązującej do nich biżuterii patriotycznej. Na wystawie będzie eksponowana broń, wyposażenie i umundurowanie żołnierzy oraz odznaki wojskowe. Wymienione kategorie zabytków obudowane będą o treść historyczną, szczególnie w odniesieniu do okresu 1914-1918, którą stanowić będą fotografie, dokumenty, ulotki, plakaty, prasa.

Lubelski Lipiec – plenerowy Koncert Wolności

Koncert będzie muzyczną opowieścią o wydarzeniach Lubelskiego Lipca. Na repertuar złożą się specjalnie napisane i skomponowane utwory, mówiące o wydarzeniach 1980 roku oraz „songi wolności” – pieśni autorstwa najwybitniejszych polskich i światowych bardów, które towarzyszyły ruchom wolnościowym w Polsce na przestrzeni lat. Ich wykonanie powierzone zostanie najwybitniejszym polskim artystom, którzy byli świadkami i muzycznymi komentatorami polskiej drogi do wolności.

Interaktywna wystawa „100 lat lubelskiego przemysłu”

Wystawa będzie prezentować dorobek lubelskiego przemysłu i rzemiosła na przestrzeni 100 lat. Szczególny nacisk położony zostanie na ikoniczne dla Lublina branże, takie jak przemysł lotniczy, motoryzacyjny, maszynowy i spożywczy, a także na rozwój lubelskiej infrastruktury. Prezentowana w dwóch największych halach Targów Lublin wystawa będzie w pełni interaktywna, zachęcająca do empirycznego poznania myśli technologicznej zrodzonej w Lublinie. Widowiskowy sposób ekspozycji sprawi, że wystawa stanie się atrakcyjną propozycją dla dzieci i młodzieży, ale także dla lublinian i turystów odwiedzających nasze miasto.

Festiwal 20-lecia międzywojennego – specjalna edycja Europejskiego Festiwalu Smaku

10. edycja Europejskiego Festiwalu Smaku będzie najbardziej barwnym festiwalem w swojej
10-letniej historii. Inspiracja kuchnią międzywojnia to smak wolności, czas najlepszych restauracji
w dziejach Lublina, do którego zjeżdżali smakosze z całej Polski, znani aktorzy, wybitni humaniści – elity kształtującej się Rzeczpospolitej. 10. edycja Europejskiego Festiwalu Smaku odtworzy nie tylko unikalne smaki dwudziestolecia międzywojennego, ale także dominującą w tamtych czasach estetykę,  niezwykły klimat i atmosferę międzywojennego Lublina.

Wielki Teatr – Koncert o wolności

Widowisko teatralno-muzyczne odnoszące się w sposób artystyczny do 100 lat wolności w Polsce, a w szczególności w Lublinie. Lubelskie kamienice staną się naturalną scenografią multimedialnego spektaklu odnoszącego się do 100 lat wolności w naszym mieście. W tym czasie o kruchą wolność nieraz trzeba było walczyć a społeczeństwo Lublina wielokrotnie stawało w opozycji do zniewalających systemów opresyjnych, zjawisk jak odzyskanie niepodległości, Lubelski Lipiec, Teatry Alternatywne, ruchy studenckie.