W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Książka o historii lubelskich bram, wież, baszt i furt

Książka o historii lubelskich bram, wież, baszt i furt
27.12.202110:45

Ukazała się nowa książka „Mury miejskie Lublina”. To pierwsza wydana monografia murów obronnych dawnego Lublina. Publikacja jest również kolejnym elementem transgranicznego projektu „Nowe życie Starego Miasta” realizowanego przez Miasto Lublin w partnerstwie z ukraińskim miastem Łuck.

– Poznanie historii lubelskich fortyfikacji jest bardzo ważne dla zrozumienia i docenienia wysokiej pozycji historycznego Lublina. Złożone dzieje lubelskich murów obronnych, przez wieki modernizowanych, są dziś fascynującym potwierdzeniem przynależności  Lublina do zachodnioeuropejskiego dziedzictwa kulturowego na pograniczu ze wschodem Europy. Gratuluję autorkom książki zebrania i usystematyzowania tak wielu bogatych treści i ilustracji, czytelnikom zaś życzę pasjonującej lektury o tym unikalnym miejskim zabytku o wartości ponadregionalnej – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Książka „Mury miejskie Lublina” jest rezultatem wieloletnich badań dziejów lubelskich fortyfikacji. Oparta jest przede wszystkim na cennych dokumentach archiwalnych oraz analizach zachowanych pozostałości murów obwodowych miasta z włączonymi w nie budowlami obronnymi. Do tej pory informacje na temat murów miejskich były dostępne tylko w formie niepublikowanych opracowań konserwatorskich. Publikacja zawiera omówienie historii średniowiecznych obwarowań miejskich lokacyjnego Lublina – od wałów ziemnych, poprzez powstałe w XIV wieku mury miejskie – rozbudowywane w ciągu kolejnych stuleci, po częściową rozbiórkę umocnień w XIX wieku. Zachowane oraz znane ze źródeł historycznych dzieła obronne dawnego Lublina zostały zestawione w szczegółowym katalogu, w którym omówiono łącznie 26 obiektów: bram, wież, baszt i furt. Treści książki towarzyszą ilustracje archiwalne i współczesne. Pokazują one omawiane fragmenty murów obronnych Lublina oraz historyczne widoki miasta wraz z opisem ukazanych na nich dzieł obronnych.

Autorkami książki są Jadwiga Teodorowicz-Czerpińska i Grażyna Michalska – cenione i doświadczone badaczki zabytków Lubelszczyzny, które przez dekady zajmowały się badaniami dotyczącymi architektury obronnej.

200-stronicowa publikacja naukowa „Mury miejskie Lublina” została wydrukowana w nakładzie 500 egzemplarzy. Można ją otrzymać bezpłatnie w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Złotej 2 lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony Lublin.eu.

Książka powstała w ramach działań towarzyszących projektowi, którego głównym celem była renowacja Baszta Gotyckiej. W trakcie jego realizacji powstała także makieta Lublina z przełomu XVI i XVII wieku oraz odbyła się druga edycja Festiwalu Legend Lubelskich. Projekt „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” realizowany jest przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.