W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lubelscy licealiści uczą się na Uniwersytecie Przyrodniczym

Lubelscy licealiści uczą się na Uniwersytecie Przyrodniczym
06.12.202211:48

Już 9 lubelskich szkół ponadpodstawowych współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w zakresie rozwijania i urozmaicania edukacji uczniów. Efektem tej współpracy jest realizowanie zajęć z obszaru przedmiotów przyrodniczych z udziałem wykładowców uniwersyteckich i z wykorzystaniem zaplecza dydaktycznego uczelni. To szansa na poszerzenie wiedzy oraz zdobycie umiejętności praktycznych, przydatnych na etapie pracy zawodowej. Współpracę szkół i UP w Lublinie inicjuje Miasto Lublin.

– Na terenie miasta funkcjonują doskonałe uczelnie wyższe oferujące studentom kształcenie na bardzo wysokim poziomie. Absolwenci naszych szkół ponadpodstawowych mają więc niezwykłą szansę na kontynuowanie nauki w rodzinnym mieście, bez konieczności wyjeżdżania do innych ośrodków akademickich. Współpraca naszych szkół z Uniwersytetem Przyrodniczym, w której inicjowaniu uczestniczymy, to po pierwsze możliwość zdobywania wiedzy z wykorzystaniem doskonale wyposażonych laboratoriów i sal dydaktycznych. Po drugie, możliwość poznania potencjału tej uczelni w obszarze kształcenia przyszłych specjalistów w dziedzinie szeroko pojętego rolnictwa – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania

Celem inicjatywy jest wsparcie edukacji uczniów, szczególnie w obszarze nauk przyrodniczych i umożliwienie poszerzania ich wiedzy pod kątem uczestniczenia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Wykorzystanie bazy dydaktycznej uczelni daje też możliwość zdobycia konkretnych, praktycznych umiejętności przydatnych i przygotowujących do przyszłej pracy zawodowej. W ramach współpracy Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oferuje udział wykładowców w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów oraz warsztatów, zarówno w siedzibie Uczelni, jak i w szkole. Każdorazowo program współpracy jest omawiany z dyrekcją szkoły, aby był dopasowany do realnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Współpraca może być także skupiona na wsparciu olimpijczyków czy uczniom będących członkami koła naukowego. Dla każdej ze szkół wyznaczane są osoby bezpośrednio koordynujące współpracę, między innymi ze strony wydziału, sprawującego opiekę merytoryczną.

– Program, który prowadzimy z Miastem Lublin, ma na celu między innymi zachęcenie uczniów lubelskich szkół średnich do studiowania na naszym Uniwersytecie, a także przygotowanie ich do kontynuowania nauki na kierunkach związanych z dotychczasowym kształceniem. Nawiązanie realnej współpracy ze szkołami jest jednym z bardzo istotnych elementów programu działań obecnych władz UP w Lublinie. Cieszymy się, że dzięki efektywnej współpracy z Miastem, możemy te założenia z sukcesem realizować – mówi dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, prof. Uczelni.  

Na przełomie maja i czerwca 2022 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się warsztaty tematyczne przeznaczone dla XXX Liceum Ogólnokształcącego im Ks. Jana Twardowskiego w Lublinie. Uniwersytet odwiedziła młodzież z kilkunastu klas, spędzając czas na zajęciach w laboratoriach i pracowniach. Odbyły się m.in. warsztaty zielarskie (Zioła w laboratorium, Mieszanki ziołowe, Smak i walory prozdrowotne warzyw), podczas których młodzież zapoznała się z metodami otrzymywania olejków eterycznych, oznaczania aktywności antyoksydacyjnej. Uczestnicy wykonali mydełka glicerynowe z wykorzystaniem olejków eterycznych i dodatków ziołowych. Poznali szeroki asortyment ziół i warzyw o dużych walorach prozdrowotnych, ich działanie i sposoby wykorzystania w żywieniu człowieka, fitoterapii i kosmetyce. Uczniowie wzięli też udział w warsztatach pod znakiem atrakcji kulinarnych. Realizowali zajęcia pt. „Kuchenne laboratorium”, „Białe – zielone – czerwone, a może kremowe – oliwkowe – karminowe, czyli jaką barwę tak naprawdę widzę?”. Młodzież uczyła się carvingu oraz przygotowała napoje z różnego rodzaju orzechów, którymi można zastąpić alergenne mleko. W ramach współpracy, wykładowca UP w Lublinie odwiedził również uczniów XXX LO i poprowadził w szkolnej sali komputerowej warsztaty pt. „Internetowe aplikacje mapowe, zrób to sam”.

W czerwcu 2022 odbyły się warsztaty „Kolorowy świat chemii”. Uczniowie rozwijali swoje umiejętności przeprowadzając różne reakcje chemiczne, obserwowali niezwykłe zjawiska zachodzące w probówkach, otrzymali kolorowe sole kompleksowe, strącali osady i badali odczyny roztworów. Uczyli się też pracy w grupie poprzez wspólne rozwiązywanie laboratoryjnych zagadek chemicznych. W warsztatach, których celem było pokazanie, jak ciekawa może być chemia, uczestniczyła młodzież z VII LO, XXX LO i XXIII LO.

Dotychczas listy intencyjne w sprawie współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie podpisało 9 lubelskich szkół i placówek:

  • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej,
  • Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. F. Kleeberga,
  • Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów,
  • VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja,
  • XXX Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego,
  • Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II,
  • VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja,
  • Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego,
  • IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.

Współpraca ze szkołami odbywa się w ramach programu „Dobre perspektywy na przyszłość w Lublinie”, który Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi od grudnia 2020 r. Honorowymi patronami programu są rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania. Listy intencyjne w imieniu Uniwersytetu podpisuje prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oferuje obecnie ponad 50 kierunków studiów.