W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lubelskie placówki przygotowane do wzrostu zachorowań na Covid-19

Lubelskie placówki przygotowane do wzrostu zachorowań na Covid-19
18.10.202111:49

Miasto Lublin podejmuje działania przeciwepidemiczne w różnego typu placówkach zapewniających wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami. Preparaty wirusobójcze, środki ochrony osobistej i szczegółowe procedury postępowania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno podopiecznym, jak i personelowi.

– Mimo zniesienia większości obostrzeń nie zawiesiliśmy stosowania wypracowanych na rzecz naszych jednostek szczegółowych procedur zabezpieczających przed transmisją Covid-19. Bezpieczeństwo mieszkańców lubelskich domów pomocy społecznej stanowi dla nas priorytet już od pierwszej fali pandemii. Najtrudniejszą kwestią było tutaj zapewnienie mieszkańcom domów możliwości swobodnego utrzymywania kontaktów z rodzinami i osobami bliskimi, z równoczesnym uwzględnieniem bezpieczeństwa sanitarnego całej społeczności danego domu. Dzieci i młodzież z lubelskich placówek opiekuńczo-wychowawczych to z kolei grupa mająca bardzo liczne kontakty zewnętrzne, choćby dlatego, że wychowankowie uczestniczą w zajęciach szkolnych, przedszkolnych i pozalekcyjnych. W tym przypadku wyzwaniem dla nas była i jest przede wszystkim właściwa edukacja w zakresie bezpiecznych zachowań, przestrzegania zasad dystansu społecznego oraz prawidłowego stosowania środków ochronnych. Podejmujemy intensywne działania ukierunkowane na wsparcie osób w kryzysie bezdomności. Istotne dla nas jest zapewnienie tej grupie bezpieczeństwa i możliwości całodobowego schronienia, nie tylko w kontekście zbliżającego się okresu zimowego, ale przede wszystkim z uwagi na wzrost zachorowań, jaki obserwujemy przez ostatnie tygodnie – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Działania zabezpieczające przed transmisją koronawirusa prowadzone są w 7 domach pomocy społecznej działających na terenie miasta. Personel domów został wyposażony w profesjonalne środki ochrony indywidualnej, takie jak maski ochronne FFP3, rękawice, przyłbice, gogle, kombinezony barierowe, ochraniacze oraz środki dezynfekujące. Dodatkowo, placówki dysponują urządzeniami umożliwiającymi utrzymanie bezpieczeństwa sanitarnego, takimi jak lampy bakterio- i wirusobójcze, ozonatory, czy autoklawy. Mając na uwadze względy epidemiczne wszelkie odwiedziny u mieszkańców odbywają się w reżimie sanitarnym, w wydzielonych do tych celów przestrzeniach budynków lub na terenach przyległych.

Na wzrost zachorowań przygotowały się także lubelskie placówki opiekuńczo-wychowawcze, zapewniając tym samym bezpieczne warunki pobytu dzieciom pozbawionym opieki. Na terenie Lublina działa 20 tego rodzaju jednostek dysponujących łącznie 242 miejscami. Zarówno wychowankowie, jak i kadra placówek, wyposażeni są w maski ochronne i płyny dezynfekujące. Lubelskie placówki opiekuńczo-wychowawcze posiadają zarówno odpowiednie zabezpieczenie sprzętowe, jak i kadrowe w przypadku konieczności wprowadzenia nauki zdalnej. Dysponują także pomieszczeniami izolacyjnymi, jak również urządzeniami wirusobójczymi.

Na wsparcie Miasta Lublin mogą liczyć również osoby w kryzysie bezdomności. Październik to czas kiedy uruchamiane są wszystkie formy tymczasowego schronienia. Od początku miesiąca działalność wznowiły ogrzewalnie, które wydłużyły czas pracy tak, aby osoby bezdomne mogły korzystać z ich usług całodobowo, co jest innowacyjnym rozwiązaniem. Miasto Lublin przygotowuje się także do ponownego uruchomienia przejściowych (buforowych) ośrodków dla osób bezdomnych celem przeciwdziałania zagrożeniom epidemicznym wśród tej grupy osób. W Lublinie działa łącznie 9 placówek zapewniających schronienie osobom bezdomnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe, a dysponujących łącznie 262 miejscami. Miasto Lublin dofinansowuje ich działalność przekazując środki finansowe w wysokości ok. 2 mln zł rocznie.