W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Lublin gotowy na Akcję Zima
01.12.202013:13

Miasto Lublin jest przygotowane do zimowego utrzymania miasta. 2 800 ton soli, 680 ton piasku oraz 97 specjalistycznych pojazdów do odśnieżania dróg. To materiały i maszyny, które czekają w gotowości na wykorzystanie, w razie pogorszenia warunków pogodowych.

– Wszystkie służby są przygotowane do tegorocznej akcji zimowego utrzymania miasta, której głównym celem jest zachowanie drożności lubelskich ulic i ciągów pieszych. Podejmowane działania mają służyć również eliminowaniu zagrożeń związanych z wystąpieniem zimowych zjawisk pogodowych. Zadaniem firm realizujących prace na zlecenie Miasta jest zadbanie o bezpieczeństwo mieszkańców przede wszystkim poprzez usuwanie śniegu z ulic oraz odśnieżanie i zapobieganie śliskości chodników – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Zimowym utrzymaniem objęte są zarówno drogi, jak i tereny miejskie zlokalizowane poza pasem drogowym. W przypadku dróg miasto podzielone jest na siedem rejonów. Za każdy obszar odpowiada firma wyłoniona w przetargu, która zobowiązana jest do dysponowania odpowiednim sprzętem i niezbędnymi materiałami, a także do prowadzenia całodobowych dyżurów. To dzięki stałemu monitorowaniu miasta możliwe jest podjęcie szybkiej reakcji. Zapasy materiałów są uzupełniane na bieżąco podczas prowadzonej akcji.

Odśnieżane są drogi (publiczne, wojewódzkie, powiatowe i gminne) o łącznej długości około 679 km. Ponadto w stałym zimowym utrzymaniu pozostaje powierzchnia ponad 502 tys. m2 chodników, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych, schodów, przejść oraz kładek dla pieszych. Większość terenów odśnieżana jest mechanicznie, przy użyciu specjalistycznego sprzętu z ręcznym wykończeniem. Schody, przejścia dla pieszych oraz kładki, odśnieżane są przez brygady ręczne. Z kolei tereny poza pasem drogowym objęte stałym zimowym utrzymaniem zostały podzielone na cztery rejony miasta. Ich łączna powierzchnia wynosi 228 ha. Tereny nie będące w stałym utrzymaniu są monitorowane i odśnieżane w zależności od potrzeb, czyli w tzw. trybie interwencyjnym, na zgłoszenie. Odśnieżanie interwencyjne jest realizowane po wcześniejszym udrożnieniu ulic i terenów objętych stałym utrzymaniem.

Bezpośredni wpływ na koszty zimowego utrzymania miasta mają warunki atmosferyczne. W sezonie 2019/2020 na akcję zimowego utrzymania dróg przeznaczono ponad 4 mln zł (w tej kwocie znajdują się również ryczałty za prowadzenie akcji i gotowość). Koszty zimowego utrzymania terenów poza pasem drogowym pozostają na poziomie podobnym do sezonów ubiegłych. Kwota zarezerwowana na te działania w sezonie 2020/2021 wynosi około 1,9 mln zł.

Akcja zimowego utrzymania miasta prowadzona jest co roku, w okresie od 1 listopada do 31 marca. Za utrzymanie dróg odpowiada Zarząd Dróg i Mostów, a za tereny miejskie niebędące drogami – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin. W akcję zimowego utrzymania włączone jest także MPK Lublin. Spółka odpowiedzialna jest za odśnieżanie 780 przystanków komunikacji miejskiej znajdujących się w granicach administracyjnych miasta. Udział w akcji biorą również funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy patrolują miasto i kontrolują stan infrastruktury. W związku z obowiązkiem odśnieżania, kontrolowani są prywatni zarządcy nieruchomości.

W ramach Akcji Zima stałą analizę sytuacji, szczególnie w zakresie transportu, utrzymania dróg, a także warunków atmosferycznych prowadzi Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wykorzystywane są do tego zarówno systemy monitoringu wizyjnego, sieć stacji pogodowych oraz programy analityczne. Miasto ma również podpisaną umowę na świadczenie usługi indywidualnej osłony meteorologicznej obejmującą m.in. codzienne prognozy, ostrzeżenia i analizy meteorologiczne oraz stały całodobowy kontakt z dyżurnym meteorologiem. W celu bieżącej analizy sytuacji wykorzystywany jest również system pozycjonowania i monitoringu stanu pracy całego sprzętu odśnieżającego miasto. Jest to system, który w realnym czasie pokazuje zarówno lokalizację oraz ilość sprzętu zaangażowanego do zimowego utrzymania miasta, co jest niezbędne do skutecznego zarządzania ewentualnymi sytuacjami kryzysowymi.

W sprawach zimowego utrzymania miasta, zgłoszenia przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

 • w zakresie dróg - tel. 81 466 57 89, w godz. 6.00 - 21.00 (od poniedziałku do piątku), w godz. 7.30-21.00 (sobota, niedziela i dni świąteczne)
 • w zakresie terenów znajdujących się poza pasem drogowym - tel. 81 466 31 32, w godz. 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku)
 • w zakresie miejsc parkingowych - tel. 81 503 21 38, w godz. 8.00-18.30 (od poniedziałku do piątku)
 • w pozostałych dniach i godzinach należy dzwonić pod numer 986 (Straż Miejska)

Zgromadzone materiały i pojazdy będące w gotowości w sezonie 2020/2021:

 • solarki opłużone duże – 39,
 • solarki małe – 14,
 • ciągniki o mocy powyżej 75KM – 7,
 • ciągniki o masie 1,9 ton – 15,
 • ładowarki – 7,
 • równiarki lub pługi wirnikowe – 7,
 • samochód do wywozu śniegu – 8
 • chlorek sodu (sól drogowa) – 2 800 t,
 • chlorek wapnia techniczny – 15 t,
 • piasek – 680 t,
 • kruszywo – 100 t,
 • solanka (wytwarzana na bieżąco według potrzeb).