W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lublin i Jastków razem dla bezpiecznych lotów dronów

Lublin i Jastków razem dla bezpiecznych lotów dronów
02.02.202211:21

Lublin i Jastków wspólnie przystąpiły do konkursu „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę” organizowanego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego i Ministerstwo Infrastruktury. W przypadku wyboru wniosku Lublina i Jastkowa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opracuje dla Lublina i Gminy Jastków, koncepcję organizacji lotów bezzałogowych statków powietrznych.

– Projekt ten jest pilotażowym przedsięwzięciem w skali kraju wpisującym się w koncepcję Lublina jako Smart City. Dzięki niemu planowane trasy lotów zostaną uregulowane i ustalone w taki sposób, aby zapewniać maksymalne bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom. Wstępny projekt, który złożyliśmy wspólnie z naszym partnerem – Gminą Jastków, pozytywnie przeszedł weryfikację i został dopuszczony do drugiego etapu konkursu. Wspólnie przystąpiliśmy do dalszych prac i złożyliśmy właściwy wniosek w styczniu. Aktualnie czekamy na ogłoszenie trzech zwycięskich projektów. Zdajemy sobie sprawę, że zainteresowanie konkursem, a zatem i konkurencja są spore, niemniej mamy nadzieję, że nasza wspólna propozycja znajdzie uznanie w oczach komisji. Kluczowa dla skutecznego wdrożenia usługi będzie nasza współpraca – nie tylko z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, ale także ze środowiskiem biznesowym, które będzie świadczyć i korzystać z usług dronów oraz będzie naszym głosem doradczym. Projekt, co ważne, nie wymaga od nas wkładu finansowego – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Koncepcja organizacji lotów dałaby możliwość wdrożenia bezpiecznych lotów dronów na większą skalę i znaczne odległości poza zasięgiem wzroku operatora, bez konieczności planowania misji z wyprzedzeniem czasowym. Obszar zaproponowany we wspólnym wniosku to 120 km2 terenu obejmującego północno-zachodnią część Miasta Lublin oraz niemal całą powierzchnię Gminy Jastków. Teren ten zostanie wyposażony w urządzenia do zbierania informacji o położeniu bezzałogowych statków powietrznych, co pozwoli na pozyskanie różnego rodzaju danych wspierających proces zapewniania bezpieczeństwa lotów. Dzięki temu, obie gminy będą miały realny wpływ na kształtowanie się ruchu dronów na ich terenie, a ich użytkownicy otrzymają kompleksowy system do planowania lotów wraz z narzędziami do oceny ryzyka, jak i ograniczeń w przestrzeni względem innych bezzałogowych statków powietrznych. System ten pozwoli na monitorowanie w czasie rzeczywistym lotów dronów oraz reagowanie na ewentualne nieprawidłowości w ich przebiegu.

– Naszym zamiarem było pokazanie organizatorom, że wdrożenie usługi w ramach projektu właśnie na naszym wspólnym terenie spotka się z dużym zainteresowaniem lokalnego biznesu. Myślę, że nam się to udało, czego potwierdzeniem były deklaracje od ponad 15 firm, zarówno świadczących usługi dronami, jak i tych, które z tych usług chciałyby korzystać w przyszłości – mówi Teresa Kot, Wójt Gminy Jastków.

Przedsiębiorcy z terenu obu gmin wraz z firmą Lublinensis Dron Transport (LTD) byli zaangażowani w prace nad wnioskiem oraz zaoferowali wsparcie merytoryczne. LDT to spółka, która w ubiegłym roku we współpracy z firmą Spartaqs Group i siecią Decathlon zrealizowała dronem testową dostawę zamówienia do klienta.

– Taki sposób dostawy to ciekawa alternatywa dla tradycyjnych dostaw, a Polska ma szansę stać się europejskim liderem w zakresie zarządzania przestrzenią powietrzną. W przypadku pomyślnego rozstrzygnięcia konkursu staniemy przed szansą kształtowania nowych trendów w zakresie wykorzystania dronów. Wypracowane wnioski będą miały ogromny wpływ w skali kraju, Europy, a być może nawet świata na rozwój branży oraz zasady użytkowania przestrzeni powietrznej przez bezzałogowe statki powietrzne. Warto podkreślić, że dzięki zaangażowaniu w konkurs samorządów oraz przedsiębiorców mamy w tej chwili na Lubelszczyźnie idealny ekosystem do wdrażania nowych usług oraz prowadzenia projektów w tym obszarze – mówi Kamil Chrzan, przedstawiciel firmy Lublinensis Dron Transport.

Do pilotażowego konkursu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej mogły aplikować jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane realnym wpływem na kształtowanie przepływu ruchu dronów na swoich terenach. Podstawą przystąpienia do konkursu było zawarcie porozumienia międzygminnego, co wymagało podjęcia stosownych uchwał zarówno przez Radę Miasta Lublin jak i Radę Gminy Jastków.

Ogłoszenie wyników konkursu, zgodnie z deklaracją organizatora powinno nastąpić do 8 lutego. Realizację projektu zaplanowano na lata 2022-2028.