W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miasto wesprze lubelskie uczelnie i instytuty badawcze

Miasto wesprze lubelskie uczelnie i instytuty badawcze
09.06.202112:35

Miasto Lublin wesprze uczelnie oraz instytuty badawczo-rozwojowe w organizacji wizyt wybitnych osobistości świata nauki i biznesu w ramach programu Visiting Professors in Lublin. Działalność takich osób w mieście przyczyni się do umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

– Dążenie do umiędzynarodowienia lubelskich uczelni jest jednym z priorytetowych celów rozwojowych w zakresie akademickości Lublina. Obecność zagranicznych naukowców na lubelskich uczelniach jest istotnym czynnikiem budującym nie tylko rangę uczelni, ale również prestiż miasta – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Program Visiting Professors in Lublin jest inicjatywą Miasta Lublin, której głównym celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia kadr lubelskich uczelni. Ma pomóc w kreowaniu wizerunku Lublina, jako miasta przyjaznego środowisku naukowemu i wzmacniać międzynarodową współpracę badawczą. Program ma wspierać rozwój potencjału dydaktycznego i procesu nawiązywania oraz utrzymywania międzynarodowych kontaktów z ośrodkami naukowymi na świecie przez lubelskie uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze. Inspiracją stworzenia programu są działania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach programu Research in Lublin.
W ramach Konkursu przewidziane jest wsparcie promocyjne, rzeczowe oraz finansowe w przedziale od 5 tys. do 50 tys. zł. Wnioskodawcą w Konkursie może zostać uczelnia wyższa lub instytut badawczy bądź naukowy z siedzibą w Lublinie. Przewiduje się organizację jednej edycji Programu w ciągu każdego roku, rozpoczynając od pilotażowej edycji w 2022 r.

Nabór wniosków na wizyty odbywające się od 1 stycznia do 10 grudnia 2022 r. rozpocznie się 1 października i potrwa do 15 listopada 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu można doręczyć osobiście lub pocztą do siedziby Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, pl. Litewski 1, 20–080 Lublin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Visiting Professors in Lublin” bądź pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Więcej informacji o Konkursie oraz jego regulamin znajdują się na stronie www.nauka.lublin.eu.

Pliki do pobrania