W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Prace geodezyjne na terenie Lublina

Prace geodezyjne na terenie Lublina
04.08.202209:50

W sierpniu prace rozpoczną geodeci, którzy na zlecenie Miasta zapukają do drzwi mieszkańców, by dokonać pomiarów w terenie. Na obszarze Lublina rozpoczyna się proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Prace geodezyjne wykonają upoważnieni i oznakowani pracownicy spółki GEORES z Rzeszowa.

– Praca geodetów to część aktualizacji prowadzonej przez Miasto Lublin ewidencji gruntów i budynków. Wykonawca, na nasze zlecenie, zweryfikuje w terenie sposób użytkowania nieruchomości. W przypadkach niezgodności, geodeci dokonają pomiarów oraz zaktualizują dokumentację. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w trakcie prowadzenia takich prac wykonawca pomiarów ma prawo wstępu na nieruchomości oraz do budynków. Dlatego bardzo prosimy mieszkańców o umożliwienie geodetom wykonania swojej pracy – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Remontów.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) zostanie wykonana w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz pomiary uzupełniające, zgodnie z projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Prace wykona wyłoniona w przetargu firma GEORES Sp. z o.o. z Rzeszowa i będzie je prowadzić zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Objęta modernizacją powierzchnia Miasta Lublin to łącznie ponad 14,7 tys. ha (7314 ha terenów zabudowanych i zurbanizowanych, 5339 ha użytków rolnych, 1711 ha terenów zadrzewionych i zakrzewionych), 69 147 działek, 46 021 budynków i 114 257 samodzielnych lokali. Selekcja obszarów do aktualizacji nastąpi na podstawie ortofotomapy lotniczej i  geodeci odwiedzą w terenie konkretne, wyselekcjonowane na podstawie ortofotomapy miejsca. Zaktualizowane informacje posłużą następnie do opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, który zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Do projektu operatu mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi.

W trakcie prowadzenia prac wykonawca pomiarów ma prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami. Właściciele lub inne osoby władające nieruchomością, powinni umożliwić wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Geodeci pokażą mieszkańcom pisemną informację z Urzędu Miasta Lublin o posiadanych uprawnieniach do wstępu na grunt, zawierającą dane osobowe wraz z numerem dowodu osobistego oraz będą wyposażeni w kamizelki odblaskowe z nazwą firmy. Można zweryfikować osoby wykonujące pomiary telefonicznie pod numerem 81 466 2100 w Wydziale Geodezji, w godzinach 7.30-15.30.

Rozpoczęcie prac przez geodetów w terenie planowane jest jeszcze w sierpniu. Czas na modernizację ewidencji dla Miasta Lublin to 9 miesięcy, a same prace terenowe potrwają pół roku.