W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Trwa akcja zimowego utrzymania miasta

Trwa akcja zimowego utrzymania miasta
27.12.202114:08

Na terenie miasta kontynuowana jest akcja zimowego utrzymania terenów znajdujących się w pasie drogowym i tych położonych poza nim, która rozpoczęła się jeszcze przed świętami. 

Z uwagi na opady śniegu akcja zimowego utrzymania miasta rozpoczęła się w nocy z 23 na 24 grudnia. Polegała ona na odśnieżaniu ulic i chodników objętych stałym utrzymaniem. Dodatkowo, dodatnie temperatury w ciągu dnia, z godziny na godzinę wpływały na poprawę warunków na lubelskich drogach.

Warunki pogodowe ponownie uległy pogorszeniu w nocy z 24 na 25 grudnia. Opady deszczu w połączeniu z minusową temperaturą spowodowały oblodzenie jezdni i chodników. Tym samym prace koncentrowały się na zapewnieniu bezpiecznych warunków na drogach poprzez posypywanie jezdni solą, a chodników piachem. Celem prac było doprowadzenie do uzyskania czarnej nawierzchni na głównych ciągach komunikacyjnych oraz uszorstnienie nawierzchni chodników objętym stałym utrzymaniem. W kulminacyjnym momencie akcji (w nocy z 24 na 25 grudnia) na jezdniach pracowało 31 dużych oraz 13 mniejszych pługosolarek. Tej nocy oczyszczono i uszorstniono ponad 500 tys. m2 chodników, schodów i kładek dla pieszych. Niekorzystne warunki atmosferyczne w postaci mrozu sięgającego -14 stopni, utrudniały prowadzenie akcji ze względu na mniejszą skuteczność działania soli. Niska temperatura skracała także długość skutecznego uszorstnienia chodników. Stan ulic oraz chodników jest na bieżąco kontrolowany, jednak cykliczne rozmarzanie nawierzchni w dzień, a następnie zamarzanie nocą powoduje konieczność ponawiania prac utrzymaniowych. Prowadzone są także prace na ulicach zgłaszanych interwencyjnie.

Akcja zimowego utrzymania miasta objęła również tereny poza pasem drogowym. W celu zniwelowania śliskości, prace były realizowane również na Deptaku i Placu Litewskim oraz na alejkach w wąwozach i parkach (m.in. Ogród Saski, Park Ludowy).

Łączny koszt prac zimowego utrzymania w pasie drogowym (terenie administrowanym przez ZDiM) za okres od 23 grudnia od godz. 6.00 do dzisiaj (27 grudnia do godz. 6.00) to ponad 510 tys. zł. Składa się na niego odśnieżanie i zwalniacze śliskości na jezdniach, pługowanie chodników oraz likwidacja śliskości na chodnikach, schodach i kładkach.

W okresie świątecznym, mieszkańcy dokonali 50 zgłoszeń, które na bieżąco były przekazywane wykonawcom odpowiedzialnym za utrzymanie poszczególnych rejonów miasta.