W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Trwa kolejny etap prac nad Strategią Rozwoju Lublina 2030

Trwa kolejny etap prac nad Strategią Rozwoju Lublina 2030
23.12.202011:40

Trwają prace Tematycznych Grup Roboczych (TGR), których zadaniem jest opracowanie rekomendacji do najważniejszego dokumentu określającego przyszłość miastaStrategii Rozwoju Lublina na lata 2022-2030. Rezultaty tych prac, w postaci raportu zawierającego szereg wskazówek, poznamy wiosną 2021 roku.     

– Prace nad nową strategią Lublina rozpoczęły się jesienią 2019 roku od serii kilkudziesięciu spotkań tematycznych, konsultacji, warsztatów oraz badań społecznych angażujących szeroki przekrój mieszkańców Lublina. Ich rezultatem jest wypracowanie ponad 12 tys. opinii dotyczących wizji przyszłości miasta. Prace Tematycznych Grup Roboczych skoncentrują się na analizie tych opinii oraz dokumentów analitycznych, którymi dysponuje miasto i na tej podstawie wypracują rekomendacje do Strategii Rozwoju Lublina na lata 2022-2030 – mówi Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.

12 Tematycznych Grup Roboczych odpowiadających 12 obszarom strategicznym miasta pracuje metodami warsztatowymi. Pierwsze z czterech spotkań w tej formule odbyło się 19 grudnia i poświęcono je diagnozie stanu miasta w poszczególnych obszarach. Każda TGR składa się z 10 osobowego zespołu eksperckiego tworzonego przez: 1 lidera, 3 mieszkańców, po 1 przedstawicielu uczelni wyższej, biznesu i organizacji trzeciego sektora oraz 3 przedstawicieli samorządu – pracowników Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych Miasta. Łącznie w pracach TGR bierze udział 120 osób. Prace TGR potrwają do końca stycznia 2021 roku i zakończą się raportem końcowym, który zostanie zaprezentowany wiosną.

Przeprowadzony w listopadzie nabór do Tematycznych Grup Roboczych miał charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców miasta. W rezultacie naboru wpłynęło łącznie 358 zgłoszeń – 273 od mieszkańców, przedstawicieli uczelni i organizacji trzeciego sektora oraz 85 od pracowników Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych Miasta Lublin. Do roli lidera zgłosiło się 86 osób. Wyboru 12 członków TGR pełniących rolę liderów, 72 członków reprezentujących stronę społeczną oraz 36 członków reprezentujących samorząd dokonały Komisje Rekrutacyjne.

Rekrutację przeprowadzono zgodnie z zasadami wyboru określającymi profile kandydatów oraz systemem punktacji, obiektywizującym ocenę. Kluczową zasadą formowania składów TGR było zachowanie obiektywizmu i pluralizmu procesu. Z tego względu, przy rekrutacji dążono do zrównoważenia składu grup według płci i wieku, do zapewnienia udziału przedstawicieli grup szczególnie wrażliwych na kwestie dotyczące obszarów tematycznych TGR oraz do uniemożliwienia wpływu lobby i grup interesu na wyniki prac TGR. Od wszystkich kandydatów oczekiwana była bardzo dobra znajomość Lublina, jego słabych i mocnych stron. Wszyscy kandydaci musieli uzasadnić chęć dołączenia do wybranej TGR wykazując swoje kompetencje (formalne bądź nieformalne) w obszarze związanym z jej tematem, w sposób jasny i klarowny komunikować swoje opinie oraz zadeklarować, że osobiście wezmą udział w pracach TGR w planowanych terminach spotkań, a także że poświęcą odpowiednią ilość czasu na przygotowania do udziału w warsztatach.

Więcej informacji o Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021–2030 oraz składzie i pracach Tematycznych Grup Roboczych znajduje się na stronie www.2030.lublin.eu.