W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Trwają konsultacje Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów

Trwają konsultacje Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów
24.11.202012:44

Do 3 grudnia trwają konsultacje społeczne projektu Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021-2025. Zainteresowani mieszkańcy mogą przekazać swoje opinie w formie mailowej i telefonicznej.

– Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów został opracowany w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację demograficzną i społeczną w naszym mieście. Tworząc go, bazowaliśmy na doświadczeniach zdobytych podczas realizacji poprzednich edycji, analizie danych dotyczących zasobów infrastrukturalnych służących seniorom w mieście oraz danych statystycznych. Pod kątem przygotowania działań Miasta na rzecz seniorów na kolejne lata, przeprowadzone zostały także badania zapotrzebowania na wsparcie wśród osób powyżej 60. roku życia. Zapraszamy do udziału w konsultacjach, zależy nam na poznaniu Państwa opinii – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców Miasta na temat opracowanego projektu Programu. Opinie i uwagi do konsultowanego dokumentu można wysyłać na adres: konsultacje@lublin.eu. W trakcie trwania konsultacji przewidziano także dyżur konsultacyjny. Odbędzie się on 26 listopada, w godzinach 12.00-17.30, w formie telefonicznej i mailowej: tel. 603 756 221, e-mail: bgorka@lublin.eu.

Działania zawarte w Programie Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021-2025 dotyczą następujących obszarów:

  • kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie
  • uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej i religijnej
  • tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia gospodarczego i rynku pracy, dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych oraz sytuacji rodzinnej
  • promocja zdrowia, profilaktyka chorób, dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji
  • zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego – przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wobec osób starszych
  • tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej
  • działania na rzecz edukacji dla starości (kadry opiekuńcze i medyczne), do starości (całe społeczeństwo), przez starość (od najmłodszego pokolenia) oraz edukacja w starości (osoby starsze)

Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021-2025 zakłada kontynuację działań podejmowanych przez Miasto Lublin w ramach trzech poprzednich edycji. Głównym jego celem jest tworzenie warunków dla wspierania i aktywizowania osób starszych.

Pliki do pobrania