W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zmiany w centrum miasta w ruchu pojazdów zaopatrzenia

Zmiany w centrum miasta w ruchu pojazdów zaopatrzenia
10.05.202313:01

Z początkiem czerwca, w centrum miasta nastąpi zmiana stałej organizacji ruchu, która ma na celu uporządkowanie ruchu pojazdów zaopatrzenia. Obejmie ona teren Deptaka oraz Starego Miasta.

– Mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych poruszających się Deptakiem oraz uliczkami Starego Miasta, wdrażamy zmiany w ścisłym centrum miasta. Z jednej strony skracamy obowiązujące obecnie godziny wjazdu, a z drugiej udostępniamy dodatkowe miejsca postojowe, w celu realizowania dostaw w ciągu dnia. W naszej ocenie połączenie tego typu rozwiązań prowadzi z jednej strony do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, a z drugiej uwzględnia konieczność obsługi lokalnych przedsiębiorców. Apelujemy o dostosowanie się do nowych przepisów – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, wjazd pojazdów zaopatrzenia odbywa się na zasadach ogólnych w godzinach 22.00-9.00, tylko podczas za i wyładunku oraz służb komunalnych. W takich przypadkach nie jest wymagane specjalne zezwolenie. Zgoda poza wskazanymi godzinami jest wydawana na indywidualne wnioski oraz każdorazowo analizowana i opiniowana przez merytoryczne jednostki Urzędu Miasta Lublin.

Od 1 czerwca wjazd dostawców na teren Deptaka będzie możliwy w godzinach od północy do 7.00 rano. Dodatkowo, na ulicach przyległych do ul. Krakowskie Przedmieście (na długości Deptaka), Miasto wyznaczy kolejne miejsca parkingowe na pozostawienie pojazdu i kontynuowanie dostawy w sposób niezmotoryzowany w ciągu dnia, czyli od godziny 7.00 do północy. Ich liczba wzrośnie z 3 do 12. Do istniejących miejsc na ul. Świętoduskiej, Wróblewskiego i Staszica doprojektowano kolejnych 5, a nowe miejsca wskazano na ul. Kapucyńskiej, Gilasa oraz Koziej przy pl. Łokietka – tam powstaną 4 miejsca. Dodatkowo zabezpieczony zostanie przejazd z Deptaka na ul. Królewską przez istniejące przejścia dla pieszych prowadzące do Bramy Krakowskiej, poprzez postawienie tam słupków blokujących.

Druga zmiana to ograniczenie czasu, w którym pojazdy zaopatrzenia będą mogły wjechać na teren Starego Miasta – w miejsce dotychczasowej godz. 11.00, wprowadzono godz. 10.00. Tym samym dostawy będą się odbywały w przedziale czasowym 6.00-10.00.

– Ograniczenie godzin zaopatrzenia do godziny 7.00 spowoduje, że mieszkańcy Lublina nie będą narażeni na niebezpieczeństwo związane z ruchem pojazdów na Deptaku. Liczymy, że wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, a do tego wzmożone kontrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej, przy wsparciu monitoringu miejskiego przyniosą zakładane efekty i wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w tej newralgicznej części miasta – mówi Mirosław Sokal, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin.

Dodatkowo, w związku z występującymi problemami z przejazdem w okolicach przejść dla pieszych przed Bramą Krakowską oraz w okolicy ul. Bajkowskiego, testowo w czerwcu zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu, polegająca na zamknięciu dla ruchu kołowego ul. Królewskiej, na odcinku od ul. Bajkowskiego do końca zatoki postojowej po stronie pl. Katedralnego, z dopuszczeniem przejazdu jedynie pojazdów komunikacji miejskiej. Takie zmiany będą obowiązywały w weekendy, czyli od piątku od godz. 18.00 do niedzieli do końca dnia. Wyjątek stanowi pierwszy weekend czerwca, kiedy na okoliczność Nocy Kultury i Biegu Solidarności będą obowiązywały inne zasady. O szczegółach czasowej organizacji ruchu w tym terminie poinformujemy oddzielnym komunikatem.

Zmiany obejmą również pl. Łokietka. W celu wyeliminowania parkowania tam taksówek, szczególnie w godzinach nocnych, pod istniejącym znakiem „zakaz ruchu” zostanie umieszczona treść m.in. dopuszczająca wjazd pojazdów taxi jedynie do wyznaczonego tam postoju. Tym samym zakazem wjazdu objęta zostanie pozostała część pl. Łokietka. Takie rozwiązanie uzupełni obowiązujące oznakowanie i wpłynie na uporządkowanie ruchu na tym fragmencie placu, zapewniając zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i poprawę estetyki tej części miasta.

Ilustrację graficzną zmian zawiera prezentacja.