W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Działania na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży

Partnerzy Strategiczni

Europejskia Stolica Młodzieży

European Youth Forum

Ikea

Skende Shopping

Fundacja Sempre a Frente

Działania na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży
15.03.202313:54

Miasto we współpracy z Fundacją Sempre a Frente zaprasza lubelskie placówki oświatowe oraz instytucje działające na rzecz młodych osób do udziału w programie wdrażania Standardów Ochrony Dzieci i Młodzieży.

– We współpracy z Fundacją Sempre a Frente wprowadzamy kolejne działanie na rzecz bezpieczeństwa młodych realizowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Wierzę, że opracowanie i wdrożenie Standardów Ochrony Dzieci i Młodzieży w lubelskich placówkach pozwoli zapobiec zjawisku przemocy wśród młodych, a także stworzy uczniom oraz wychowankom przyjazne środowiska, w których będą czuć się komfortowo i bezpiecznie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Według ogólnopolskich statystyk 33% młodzieży w wieku 13-17 lat doświadczyło przemocy fizycznej ze strony bliskich dorosłych, 57% dzieci doznało przemocy rówieśniczej, a ponad 70% dzieci doświadczyło jakiejś formy krzywdzenia. Temu zjawisku pomogą zapobiec Standardy Ochrony Dzieci i Młodzieży – zbiór zasad mających na celu stworzenie bezpiecznego środowiska w placówkach i instytucjach działających na rzecz młodych osób. Standardy określają m.in. w jaki sposób chronić podopiecznych, jak zapobiegać oraz przeciwdziałać przemocy i wykorzystywaniu. Dokument zawiera niezbędne zasady bezpieczeństwa oraz konkretne wskazówki, jak reagować w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodych.

– W części lubelskich szkół Standardy już obowiązują. Szczególnie w obliczu coraz częściej pojawiających się kryzysów, związanych ze stanem zdrowia psychicznego młodych, przemocą rówieśniczą, czy internetową, zachęcam pozostałe placówki do włączenia się w działania programu – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Pełnomocniczka ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży. Dla każdego podmiotu, który zgłosi swój udział zostaną opracowane indywidualne Standardy Ochrony Dzieci i Młodzieży, dostosowane do obszaru jego działalności. Dokument będzie efektem wspólnej pracy społeczności danej placówki przy wsparciu ekspertów z Fundacji Sempre a Frente.

– Miejsca, w których przebywają dzieci i młodzież, powinny być przestrzeniami bezpiecznymi oraz wspierającymi, to przecież tu młodzi ludzie spędzają najwięcej czasu. Stworzenie i utrzymanie takich warunków bywa czasem wyzwaniem. Dlatego też chcemy zaoferować szkołom wsparcie, poprzez pomoc w wypracowaniu procedur chroniących uczniów. Dzięki Standardom Ochrony Dzieci i Młodzieży, nauczyciele oraz dyrekcja będą mogli jakościowo i skutecznie chronić całą społeczność szkolną – mówi Aleksandra Kulik, Prezeska Fundacji Sempre a Frente.

Plan opracowania Standardów obejmuje 3 kroki:

  • otwarte spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych przedstawicielek i przedstawicieli szkół w Lublinie;
  • trzy webinaria dla placówek, uczestniczących w programie, podczas których zostaną przedstawione zasady tworzenia dokumentu oraz informacje z obszaru prawnego zapobiegania krzywdzeniu dzieci i młodzieży;
  • indywidualne trzygodzinne konsultacje z ekspertami Fundacji Sempre a Frente dla każdego zgłoszonego podmiotu.

Dodatkowo dla jednostek oświatowych uczestniczących w programie przewidziano warsztat z zakresu wspierania zdrowia psychicznego młodych osób w środowisku szkolnym. Placówki zainteresowane udziałem w programie mogą wysyłać zgłoszenia do 31 marca na adres jagoda.idzik@sempre.org.pl.

Wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci w danej instytucji oznacza, że zyskuje ona m.in.:

  • konkretne wskazówki, jak reagować w sytuacji podejrzenia krzywdzenia młodej osoby bądź zagrożenia jej bezpieczeństwa;
  • jasne zasady bezpiecznej relacji podopieczni – personel;
  • reguły dotyczące bezpiecznego dostępu podopiecznych do Internetu oraz ich ochrony przed szkodliwymi treściami;
  • procedury weryfikacji pracowników pod kątem ich bezpiecznych relacji z podopiecznymi;
  • zasady ochrony danych osobowych podopiecznych oraz ich wizerunku.

Wdrożenie Standardów Ochrony Dzieci i Młodzieży w placówkach i instytucjach działających na terenie Lublina jest finansowane, m.in. ze środków przekazanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, która zapoczątkowała ideę tworzenia takich dokumentów.

To nie jedyne wspólne działanie Miasta i organizacji pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa młodych. Od połowy września 2022 r. w Lublinie działa Centrum Pomocy Dzieciom. Ta pierwsza w regionie specjalistyczna placówka zapewnia kompleksową oraz interdyscyplinarną pomoc i wsparcie dzieciom i młodzieży do 18. roku życia oraz ich niekrzywdzącym opiekunom, niezależnie od pochodzenia. To miejsce, w którym dzieci i młodzież doświadczające trudności, różnych form przemocy, pozostające w procedurach karnych oraz ich niekrzywdzący opiekunowie mogą otrzymać kompleksową pomoc: wsparcie psychologa, psychiatry, pediatry, prawnika czy pracownika socjalnego. Integralną częścią Centrum jest przyjazny pokój przesłuchań, stworzony zgodnie z obowiązującymi standardami. Bezpłatna pomoc oferowana w CPD jest dostępna w języku polskim i ukraińskim. Centrum Pomocy Dzieciom zostało utworzone przez Fundację Sempre a Frente we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę – największą organizacją pozarządową zajmującą się pomocą dzieciom i młodzieży w Polsce, przy wsparciu Miasta Lublin. To szósta tego typu placówka w kraju i pierwsza w naszym województwie. Siedziba Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie znajduje się przy ul. Nadstawnej 4.

Kalendarz wydarzeń

<

12.04.2024

>

Marzec 2024

Kwiecień 2024

Maj 2024

Czerwiec 2024

Lipiec 2024

Sierpień 2024

Wrzesień 2024

Październik 2024

Listopad 2024

Grudzień 2024

Styczeń 2025

Luty 2025

PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
26 27 28 29
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4 5
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30
1 2
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
27 28 29 30 31
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30 31
1
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
30
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
28 29 30 31
1
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
30 31
1 2
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
27 28 29 30 31
1 2