W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Młodzież świata w centrum - Możliwości rozwoju zawodowego w obszarze pomocy humanitarnej

Partnerzy Strategiczni

Europejskia Stolica Młodzieży

European Youth Forum

Ikea

Skende Shopping

Fundacja Sempre a Frente

Młodzież świata w centrum - Możliwości rozwoju zawodowego w obszarze pomocy humanitarnej
06.06.202314:11

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w Lublinie serdecznie zaprasza na cykl spotkań dla młodzieży dotyczących tematów związanych z pomocą uchodźcom oraz bieżącej działalności UNHCR w kontekście lokalnym i globalnym. Celem spotkań jest kształtowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego poprzez dzielenie się wiedzą, budowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz uchodźców, a także tworzenie przestrzeni do dialogu na rzecz poszukiwania rozwiązań w obrębie wsparcia uchodźców.

Zapraszamy 14 czerwca  o godz. 18 do Otwartej Przestrzeni Młodzieżowej Hej! przy ul. Peowiaków 11.

Tematem naszego spotkania będzie : Możliwości rozwoju zawodowego w obszarze pomocy humanitarnej

W ramach spotkania będziemy rozmawiać o tym, jakie możliwości są dostępne dla młodych ludzi, którzy chcą skierować swoją drogę zawodową w stronę pomocy humanitarnej. Omówimy plusy i minusy pracy w obszarze pomocy humanitarnej, kroki, które można podjąć, aby przygotować się do rozpoczęcia pracy w tym obszarze, zalecane zestawy umiejętności i kompetencji do podjęcia pracy w tej dziedzinie oraz specyfikę organizacji UNHCR, co pozwoli lepiej zrozumieć zamieszczone oferty pracy.

GLOBAL YOUTH IN THE CENTER
The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Lublin cordially invites you to a series of meetings for young people on topics related to refugee assistance and current UNHCR activities in the local and global context. The purpose of the meetings is to shape the attitudes of civil society by sharing knowledge, building skills to take actions related to refugee assistance, as well as creating a space for dialogue to seek solutions within refugee support.

We are meeting on 14th June at 6 p.m. in Open Youth Space Hey! at Peowiaków 11 street.

We will talk about: Career opportunities in the humanitarian field

As part of the meeting, we will discuss what opportunities are available for young people who want to direct their career down the humanitarian career path. We will frankly discuss the highs and lows of working in the humanitarian field, steps that can be taken to position oneself to start a humanitarian career, recommend skillsets and competencies to work in this field and how UNHCR is structured to better understand job vacancies.

МОЛОДЬ СВІТУ В ЦЕНТРІ
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Любліні щиро запрошує на ряд зустрічей для молоді, пов’язаних з підтримкою біженців та діяльності УВКБ ООН на локальному та глобальному рівні.  Ціль зустрічей – це формування засад суспільства завдяки поширенню знань, будовання вміння діяти для допомоги біженцям, а також створення простору до діалогу для пошуку розв’язань щодо допомоги біженцям.

Збираємося 14 червня о 18:00. у відкритому молодіжному просторі Hey! на вулиці Peowiaków 11.

Ми будемо говорити про: Можливості професійного розвитку в області гуманітарної допомоги

В рамках зустрічі будемо говорити про те, які можливості доступні для молодих людей, які хочуть направити свій професійний шлях в сторону гуманітарної допомоги. Обговоримо плюси та мінуси роботи у цій сфері, бажані вміння та навички, щоб розпочати роботу в цій сфері та спеціфіку організації УВКБ ООН, що дозволить краще зрозуміти опубліковані вакансії.

Kalendarz wydarzeń

<

05.10.2023

>

Wrzesień 2023

Październik 2023

Listopad 2023

Grudzień 2023

Styczeń 2024

Luty 2024

Marzec 2024

Kwiecień 2024

Maj 2024

Czerwiec 2024

Lipiec 2024

Sierpień 2024

PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
28 29 30 31
1
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
30 31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
27 28 29 30
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30 31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
26 27 28 29
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4 5
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30
1 2
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
27 28 29 30 31
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30 31
1