W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Szkolne przestrzenie kreowane przez uczniów

Partnerzy Strategiczni

Europejskia Stolica Młodzieży

European Youth Forum

Ikea

Skende Shopping

Fundacja Sempre a Frente

Szkolne przestrzenie kreowane przez uczniów
15.02.202210:32

Szkolne „Przestrzenie Kreatywne” to nowy miejski projekt mający na celu wspieranie naturalnej dziecięcej kreatywności oraz ukierunkowanie jej na inicjowanie i kształtowanie zmian w najbliższym otoczeniu dzieci. Do działań zaproszone są szkoły, które biorą udział w projekcie „Przedsiębiorcze Dzieciaki”. Przy współpracy z Fundacją Kultury Audiowizualnej Beetle, w szkołach powstaną miejsca odpoczynku, spotkań z rówieśnikami i sprzyjające rozwojowi zainteresowań, zgodnie z oczekiwaniami uczniów.

– Program realizuje założenia wynikające z aplikacji Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023, oddając całkowicie kształtowanie swojego najbliższego otoczenia młodzieży. Dzięki tworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju, pomagamy młodym ludziom obudzić zdolności twórczego i kreatywnego myślenia. Liczymy na to, że w wyniku projektu szkoły otworzą się na współpracę z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, animatorami, artystami oraz lokalnym biznesem. To doskonały przykład współpracy międzysektorowej, na którą kładzie nacisk Strategia Lublin 2030 – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Szkolne „Przestrzenie Kreatywne” to miejsca, które mają sprzyjać pobudzaniu kreatywności dzieci i młodzieży. Uczniowie, jako główni odbiorcy efektów projektu, będą bezpośrednio zaangażowani w jego realizację. Wraz z nauczycielami, artystami i przedsiębiorcami będącymi partnerami projektu, mają wspólnie przearanżować szkolne przestrzenie i sprawić, by były bardziej estetyczne, innowacyjne i sprzyjające współpracy i kreatywnym aktywnościom.

Wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe, zakwalifikowane do udziału w projekcie „Przedsiębiorcze Dzieciaki”, będą miały możliwość stworzenia własnej koncepcji na realizację „Przestrzeni Kreatywności” w swojej placówce. Zostanie to poprzedzone serią spotkań i prezentacji dotyczących możliwości zmian. Przygotowana w efekcie tych działań koncepcja, ujęta w formę graficzną i opisową, będzie przedstawiać propozycję zmian tych miejsc w szkole, które uczniowie uznają za kluczowe.

– Kształtowanie u dzieci i młodzieży cech, które składają się na kreatywną postawę, to podstawowy warunek ich rozwoju i sukcesu na każdym etapie życia. Jest to ważny proces, wymagający konsekwentnych działań ze strony Miasta, szkół czy rodziców. Dlatego cieszymy się, że możemy zaproponować uczniom nową formę kreatywności. Tworząc w szkołach „Przestrzenie Kreatywne”, będą w nieszablonowy sposób rozwijać swoje pasje, zainteresowania i spotykać się z rówieśnikami współpracując na rzecz osiągnięcia wspólnego celu – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Przestrzenie będą aranżowane po diagnozie potrzeb różnych grup wiekowych uczniów z danej szkoły. W efekcie powstaną tzw. wyspy kreatywne, czyli wyodrębnione obszary tematyczne, w których uczeń w wolnym czasie może na przykład oddać się swojej pasji. Całość dopełnią zaaranżowane szkolne korytarze i sale lekcyjne, które swoim wyglądem mają zachęcać do aktywnego spędzania w nich czasu. W szkolnych „Przestrzeniach Kreatywnych” planowane są również spotkania i warsztaty rozwijające kreatywność uczniów, jak również działania edukacyjno-kulturalne, dzięki którym przestrzenie te będą pełnić rolę szkolnych domów kultury. „Przestrzenie Kreatywne” mają umożliwić uczniom klas starszych np. wzięcie udziału w cyklu warsztatów pt. „Od kreatywności do przedsiębiorczości”, prowadzonych przez mentorów z sektora biznesu i kultury.

– Zarówno z inicjatyw wyłonionych w ramach projektu „Szkolnych Budżetów Obywatelskich”, jak również z opinii respondentów w Strategii Lublin 2030, jasno wynika, że młodzież często wskazuje na brak przyjaznej przestrzeni w miejscu, w którym przebywa większość dnia, czyli w szkole. Staramy się takie miejsca wspólnie z nimi zaplanować i tak zorganizować, by jakość spędzanego tam czasu była jak najwyższa – mówi Alina Januszczyk, Prezes Fundacji Kultury Audiowizualnej Beetle.

Zwycięską koncepcję szkolnej „Przestrzeni Kreatywnej” poznamy podczas wydarzenia podsumowującego projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki”, które odbędzie się w czerwcu. Wówczas nastąpi uroczyste wręczenie vouchera na wykonanie szkolnej „Przestrzeni Kreatywnej” oraz na przeprowadzenie warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży. Te zadania przeprowadzone zostaną przez  Fundację Kultury Audiowizualnej Beetle.

Szkolne „Przestrzenie Kreatywne” są realizowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie: gospodarczy.lublin.eu/przestrzen-kreatywna.

Kalendarz wydarzeń

<

05.06.2023

>

Maj 2023

Czerwiec 2023

Lipiec 2023

Sierpień 2023

Wrzesień 2023

Październik 2023

Listopad 2023

Grudzień 2023

Styczeń 2024

Luty 2024

Marzec 2024

Kwiecień 2024

PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30 31
1 2
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
28 29 30 31
1
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
30 31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
27 28 29 30
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30 31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
26 27 28 29
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4 5