W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Partner Strategiczny

Ikea

Skende Shopping

Fundacja Sempre a Frente

Przystanek Sempre

Wsparcie psychologiczne dla młodzieży

Działania projektu są realizowane przez Fundację Sempre a Frente w partnerstwie z Gminą Lublin w okresie 12.2021-09.2023. Ich odbiorcami są młodzież i młodzi dorośli w wieku 10-29 lat z woj. lubelskiego, zagrożeni lub dotknięci wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy domowej i rówieśniczej oraz przestępstw. Projekt jest elementem działań Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

W ciągu dwóch lat z bezpośredniego wsparcia w ramach projektu skorzysta 850 młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem i ich rodziny z całego województwa lubelskiego.

Do głównych działań projektu należą:

Realizacja kompleksowego programu grup terapeutyczno-rozwojowych dla młodzieży w OWM Przystanek Sempre.

W trakcie trwania projektu 50 młodych osób w wielu 10 -19 lat zostanie objętych wsparciem. Zajęcia grup terapeutyczno-rozwojowych odbywają się w 3 grupach z podziałem na wiek: 10-12 (4-6 klasa SP), 13-15 (7-8 klasa SP), 15-19 (szkoła ponadpodstawowa). Każda z grup spotyka się jeden raz w tygodniu przez 3 godziny zegarowe, jest prowadzona przez 2 terapeutki doświadczone w pracy z młodzieżą. Cykl spotkań odbywa się w okresie roku szkolnego.

Indywidualne konsultacje psychologiczne dla młodych ludzi i ich rodziców/ opiekunów i opiekunek

Z indywidualnego wsparcia psychologicznego w pierwszej kolejności korzystają osoby młode należące do grup terapeutyczno-rozwojowych oraz ich rodzice/ opiekunowie. Jednak w miarę wolnych miejsc, do uczestnictwa we wsparciu zapraszamy także innych młodych ludzi z woj. lubelskiego w wieku 10-29 lat i ich rodziców/opiekunów. Osoby zainteresowane bezpłatnym wsparciem mogą uzyskać więcej informacji drogą telefoniczną: 690 080 886 lub mailową: przystanek@sempre.org.pl.

Zajęcia klubowe

Wszyscy podopieczni i podopieczne grup terapeutyczno – rozwojowych, średnio dwa razy w miesiącu mogą wziąć udział w tzw. zajęciach klubowych, gdzie pod opieką kadry Fundacji, młodzież w praktyce wykorzystuje umiejętności rozwijane podczas zajęć w grupach. Zajęcia klubowe to m.in. spotkania z zaproszonymi gośćmi, ale i wyjścia do teatru, na wystawy czy do obiektów sportowych oraz inne aktywności, które mają na celu wskazanie młodzieży alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, wspierających ich rozwój.

Wydanie publikacji "Grupy Rozwojowe. Program Wsparcia Młodzieży"

Publikacja w formie podręcznika zawierającego gotowy do realizacji program grup rozwojowych. Grupy rozwojowo-terapeutyczne prowadzone przez Fundację bazują na założeniach publikacji Młodzieżowe Grupy Rozwojowe, opracowanej przez Fundację Sempre a Frente i największą organizację pracującą z młodzieżą w Irlandii Foróige w 2015r. Program zostanie zaktualizowany pod kątem: zastosowanych metod i narzędzi, najnowszej wiedzy specjalistycznej w pracy z młodzieżą, dostosowania programu do realizacji w wersji online, poszerzenia o nowe elementy związane m.in. z tematami ochrony środowiska czy cyberbezpieczeństwa. W celu zwiększenia oddziaływania programu poprzez jego praktyczne zastosowanie w większej liczbie organizacji/instytucji pracujących z młodzieżą do procesu aktualizacji włączone zostanie szerokie grono profesjonalistów i profesjonalistek (m.in. pedagogiki, psychologii, edukacji/szkolnictwa, usług społecznych i socjalnych oraz NGO). W ramach prac nad podręcznikiem odbędzie się seria spotkań konsultacyjnych ze środowiskiem specjalistów/specjalistek oraz organizacji i instytucji pracujących systemowo z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem.

Spotkania konsultacyjne ze środowiskiem specjalistów/specjalistek pracujących w obszarze zdrowia psychicznego młodzieży

Spotkania konsultacyjne mają na celu zbudowanie koalicji osób zajmujących się pracą młodzieżową wokół programu wsparcia młodzieży, poprzez zaangażowanie szerokiego grona specjalistów i specjalistek, którzy podczas procesu pracy nad aktualizacją programu wezmą udział w 4 sesjach konsultacyjnych. Każde 2-godzinne spotkanie prowadzone będzie z wykorzystaniem aktywnych narzędzi w formie stacjonarnej lub zdalnej. Do grupy konsultacyjnej zaprosimy osoby ze środowisk oświaty, organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz wsparcia młodzieży w szczególności w wymiarze psychologiczno-terapeutycznym.

30 spotkań informacyjno-edukacyjnych promujących zdrowie psychiczne w szkołach woj. lubelskiego

Spotkania informacyjno-edukacyjne to 45 minutowe lekcje stacjonarne lub zdalne prowadzone przez specjalistów i specjalistki zdrowia psychicznego w szkołach województwa lubelskiego. W trakcie aktywnych zajęć młodzież zwiększy świadomość swojego zdrowia psychicznego, rozprawi się z popularnymi mitami na jego temat, ale przede wszystkim dowie się gdzie i jak może uzyskać wsparcie.

W kwestiach związanych z projektem zapraszamy do kontaktu z jego koordynatorką w Fundacji Sempre a Frente - Martą Szczodrak, , tel. 690 080 886.

“Przystanek Sempre. Wsparcie psychologiczne dla młodzieży” jest realizowany przez Fundację Sempre a Frente w w partnerstwie z Miasto Lublin. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Kwota przyznanego grantu to 102 042,85 EUR.

Działania projektu będą w perspektywie długoterminowej docelowo prowadzone w ramach tworzonego w Lublinie Centrum Pomocy Dzieciom, co dodatkowo zapewni trwałość realizowanych działań.

Loga: Active citizens found, Sempre a frente, Europejska Stolica Młodzieży, Lublin miasto Inspiracji

Napis Lublin is #YOUth