W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Czytamy Papieża
Czytamy Papieża


Święty Jan Paweł II to niekwestionowany autorytet moralny, dlatego Jego nauka i spojrzenie na wartości powinny być bliskie każdemu z nas. Słowa, którymi głosi to, co w życiu najważniejsze powinny zapadać nam w serce i nie tylko zachęcić do refleksji, ale przede wszystkim mobilizować do działania. 

 

Jan Paweł II o rodzinie

Człowiek nie może żyć bez miłości. Pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość,
jeśli nie spotka się z Miłością.

Encyklika "Redemptor hominis" Ojca Świętego Jana Pawła II, napisana u początku Jego papieskiej posługi, 4 marca 1979 roku.

 

Jan Paweł II o sprawiedliwości

Człowiek nie jest w stanie pracować, gdy nie widzi sensu pracy, gdy sens ten przestaje być dla niego przejrzysty, gdy zostaje mu niejako przesłonięty.
Praca ludzka stoi pośrodku całego życia społecznego. Poprzez nią kształtuje się sprawiedliwość i miłość społeczna, jeżeli całą dziedziną pracy rządzi właściwy ład moralny.

Homilia w czasie nabożeństwa maryjnego odprawionego na lotnisku w Muchowcu podczas pielgrzymki do Ojczyzny w dniu 20 czerwca 1983 roku.

 

Jan Paweł II o szczęściu

Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego. Do budowania cywilizacji miłości. Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą i błogosławieństwem ziemię zdobywają.
Przyszłości nie da się zbudować bez odniesienia do źródła wszelkiej miłości, jakim jest Bóg.

Homilia w czasie nabożeństwa odprawionego w Sopocie podczas pielgrzymki do Ojczyzny w dniu 5 czerwca 1999 roku.

 

Jan Paweł II o miłości

Nie pozwólcie sobie odebrać tego bogactwa! Nie wpisujcie w projekt Waszego życia treści zniekształconej, zubożałej i zafałszowanej: miłość „współweseli się z prawdą”.
Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł!
Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania.

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II podczas nabożeństwa w Sandomierzu podczas pielgrzymki do ojczyzny w dniu 12 czerwca 1999 roku.

 

Jan Paweł II o prawdzie

Człowiek jest wolny. Człowiek jest wolny także, ażeby mówić nieprawdę. Ale nie jest naprawdę wolny, jeżeli nie mówi prawdy. Chrystus mówi: Prawda was wyzwoli.
Życie ludzkie jest więc dążeniem do wolności przez prawdę. To jest bardzo ważne w epoce, którą przeżywamy. Bo zachłystujemy się wolnością, wolnością słowa i różnymi innymi wolnościami, które z tym się wiążą.
Zachłystujemy się tą wolnością, której przedtem nam odmawiano, tak jak zresztą i wolności religijnej. Ale równocześnie zapominamy o tym wymiarze podstawowym, że nie ma prawdziwej wolności bez prawdy.

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II podczas nabożeństwa w Olsztynie podczas pielgrzymki do Ojczyzny w dniu 6 czerwca 1991 roku.

 

Jan Paweł II o cierpieniu

Cierpienie, choroba i mroczne momenty ludzkiego życia, widziane w tej perspektywie, zyskują głęboki wymiar i wręcz stają się źródłem nadziei.
Człowiek nigdy nie staje sam wobec tajemnicy cierpienia: staje z Chrystusem, który nadaje sens całemu życiu - chwilom radości i pokoju, ale także chwilom cierpienia i utrapienia.
Z Chrystusem wszystko ma sens, nawet cierpienie i śmierć…

Spotkanie z chorymi i personelem medycznym Szpitala Regionalnego w Meksyku

podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Meksyku i Stanów Zjednoczonych w dniu 27 stycznia 1999 roku.

 

Jan Paweł II o przyrodzie

Uwrażliwienie na przyrodę i szacunek dla niej mogą sprzyjać rodzeniu się poczucia solidarności z ludźmi, których środowisko naturalne jest nieustannie zagrożone z powodu wyzysku, nędzy, głodu lub braku oświaty i opieki zdrowotnej.
Jest obowiązkiem wszystkich, a w szczególności osób pracujących w sektorze turystyki, staranie się o to, aby te cele stały się rzeczywistością.

Orędzie Jana Pawła II na XXIII Światowy Dzień Turystyki w dniu 24 czerwca 2002 roku.

 

Zachęcamy do lektury na stronach Centrum Myśli Jana Pawła II, Bazy Tekstów Papieskich oraz do odwiedzenia strony Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.