W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Jan Paweł II w Lublinie
Jan Paweł II w Lublinie

Związki przyszłego Papieża z Lublinem

Ksiądz Karol Wojtyła pracę na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozpoczął w październiku 1954 roku. Za niespełna 2 lata, młody uczony Wojtyła został mianowany kierownikiem Zakładu i Katedry Etyki. Mimo młodego wieku miał już tytuł doktora habilitowanego nadany na Wydziale Teologii Wszechnicy Krakowskiej. Z lubelską uczelnią był związany niezmiennie przez kolejne ponad dwadzieścia lat, aż do momentu wyboru na Biskupa Rzymu w październiku 1978 roku.

Początki pracy naukowej i dydaktycznej Karola Wojtyły przypadły na czas najwyższej próby dla człowieka. Lata 50-te to bowiem kult Stalina, wielkie czystki na uczelniach, otwarta wojna Państwa z Kościołem. Takie realia weryfikują stosunek każdego zarówno do prawdy, jak i ludzkiej godności. We wrześniu 1953 roku uwięziony został Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński – ojciec duchowy profesora Wojtyły, a pod znakiem zapytania stanęły także dalsze losy Lubelskiego Uniwersytetu.
Ksiądz Karol Wojtyła nie mieszkał w Lublinie na stałe. Na wykłady, seminaria i konferencje przyjeżdżał zwykle pociągiem relacji Kraków – Lublin. “Wuj” - bo tak nazywano Księdza Profesora - nierzadko spóźniał się na seminaria „...ja według czasu krakowskiego...” - tłumaczył. Jednocześnie umiał słuchać innych, przez szacunek dla swoich rozmówców nie pilnował czasu, szanował ich myśli.

Wielu studentów, współpracowników i przyjaciół lubelskiego Profesora wspomina Go jako człowieka skromnego i bezpośredniego. Takiego, który skraca dystans w kontaktach i rozmowach. Mimo coraz ważniejszych obowiązków i funkcji obejmowanych w hierarchii kościelnej pozostawał tak samo zwyczajny i przyjacielski. Zawsze starał się okazywać, że zależy na życzliwości i przyjaźni innych.

Kalendarium

Kalendarium Jan Paweł II w Lublinie

Data Wydarzenie
18 V 1920 w Wadowicach przychodzi na świat Karol Józef Wojtyła, syn Emilii i Karola Wojtyłów
1 XI 1946 przyjęcie święceń kapłańskich z rąk kardynała Sapiehy
6 XII 1948 uzyskanie tytułu naukowego doktora teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
3 XII 1953 uzyskanie tytułu doktora habilitowanego w zakresie teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
1 X 1954 zatrudnienie na KUL
2 X 1954  rozpoczęcie wykładów zleconych na Wydziale Filozoficznym KUL
7 I 1956 nominacja na członka-korespondenta Towarzystwa Naukowego KUL
Wielki Post 1956 rekolekcje w Kościele Akademickim KUL
1 XII  1956 mianowanie na zastępcę profesora w Katedrze Etyki oraz etatowym pracownikiem KUL-u
15 XI 1957 zatwierdzenie na stanowisku docenta przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną dla Pracowników Nauki
4 VII 1958 nominacja na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej
8-11 III 1961  rekolekcje wielkopostne dla młodzieży akademickiej
30 XII 1963 nominacja na metropolitę krakowskiego
5-6 VI 1966 udział w obchodach milenium chrztu Polski na KUL
28 VI 1967 wyniesienie do godności kardynała przez Pawła VI
22 X 1968 udział w obchodach 50-lecia KUL
10 XII 1976 nadanie tytułu profesora honorowego KUL
16 X 1978 wybór na papieża
17 X 1978 nadanie Medalu za Zasługi dla KUL
4 XI 1978 pierwsza audiencja prywatna w Watykanie dla społeczności akademickiej KUL
6 VI 1979 spotkanie ze społecznością akademicką KUL na Jasnej Górze, wręczenie Medalu za Zasługi dla KUL
17 VI 1983 wręczenie doktoratu honoris causa podczas spotkania ze społecznością akademicką KUL w Warszawie
9 VI 1987 wizyta Jana Pawła II na KUL – spotkania z polskim światem nauki i społecznością akademicką KUL
24 IV 1997 nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublin
2 IV 2005 odejście do domu Ojca
4 IV 2005 uchwała Senatu KUL o zmianie nazwy na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
1 V 2011 beatyfikacja na placu św. Piotra w Rzymie z udziałem delegacji KUL
8 I 2012 wprowadzenie relikwii  Jana Pawła II do Kościoła Akademickiego KUL
27 IV 2014 ogłoszenie Jana Pawła II świętym

 

 

Źródło: Katolicki Uniwersytet Lubelski