W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Dofinansowanie dla infrastruktury społecznej!

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Unii Europejskiej Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Dofinansowanie dla infrastruktury społecznej!
14.12.201711:01

Miasto otrzymało unijne dofinansowanie do Rozbudowy Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Głowackiego 26, Środowiskowego Domu Pomocy „Kalina” oraz dwóch Rodzinnych Domów Pomocy przy ul. Kalinowszczyzna 84. Inwestycje te pochłoną ponad 20 mln zł, a dofinansowanie z EFRR wyniesie łącznie ponad 13 mln zł.

1. Rozbudowa Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Głowackiego 26

Projektowany ośrodek wsparcia będzie składał się z dwóch części:

 • Mieszkania przeznaczone dla 24 osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną. Celem utworzenia części mieszkalnej jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną życia w warunkach zbliżonych do rodzinnych, w przyjaznym, otwartym środowisku z wykorzystaniem nabytych i rozwijanych kompetencji społecznych.

  Część mieszkalna zlokalizowana będzie na I, II,III piętrze, które będą niezależne. W każdej z nich zamieszka 8 osób. Do dyspozycji będą pokoje jednoosobowe z węzłami sanitarnymi i aneksami kuchennymi. Ponadto do dyspozycji mieszkańców na każdym piętrze będzie pokój dzienny ze wspólną kuchnią, pokój doraźnej pomocy, pokój gościnny.
 • Dzienne Centrum Aktywności przeznaczone dla 26 osób zlokalizowane będzie na parterze budynku. Zajęcia będą się odbywały w pracowniach kompetencji społecznych, technik różnych, rehabilitacji, kultury i sztuki ,rehabilitacji oraz kulinarnej. Do dyspozycji uczestników będzie pokój wyciszenia, stołówka, pokój światłoterapii, pokój psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego.

Koszt budowy 6,1 mln zł, kwota przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 mln zł

2. Rozbudowa Środowiskowego Domu Pomocy „Kalina” oraz dwóch Rodzinnych Domów Pomocy przy ul. Kalinowszczyzna 84

W ramach ośrodka funkcjonować będą:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy, przeznaczony dla 30 osób z zaburzeniami pamięci, chorobą Alzheimera i schorzeniami pokrewnymi - miejsca całodobowego pobytu czasowego dla 6 osób – forma wsparcia rodziny, umożliwiająca umieszczenie osoby chorej na czas pobytu opiekuna w np.: szpitalu, sanatorium (I piętro). Dodatkowo na parterze powstanie szeroko rozumiana specjalistyczna rehabilitacja, dostosowana do jednostek chorobowych podopiecznych, gabinety specjalistyczne – psycholog, psychiatra, pracownik socjalny, prawnik, itp.

  24 miejsca stałego pobytu -w przypadkach znacznego pogorszenia stanu zdrowia Podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz osób ze środowiska lokalnego, wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji. Wyodrębnione zostaną pododdziały, po 8 osób każdy, co zapewni poczucie rodzinnej atmosfery. Każdy pododdział posiadać będzie jadalnię z aneksem do wypoczynku i zajęć.

  W celu zapewnienia integracji społecznej, Mieszkańcy będą mogli korzystać ze świetlicy, natomiast bezpieczeństwo zdrowotne zapewniać będzie gabinet medycznej pomocy doraźnej.

  Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie pochłonie ponad 10,7 mln zł, kwota dofinansowania 8,8 mln zł.

3. Innowacyjnym działaniem, zmierzającym do zbudowania pełnego systemu wsparcia  rodzin, będzie utworzenie dwóch Rodzinnych Domów Pomocy dla osób w podeszłym wieku. Każdy z nich będzie dysponował powierzchnią 340 m2 . W Domach będzie mieszkało po 8 osób.  Koszt zadania: 3,3 mln zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2,7 mln zł.

W tym momencie miasto finalizuje podpisanie umów o dofinansowanie, kolejnym krokiem będzie ogłoszenie odpowiednich przetargów i wybór wykonawców tych zadań. Planowane jest uruchomienie tych placówek do końca 2019 roku.

Wartości dofinansowania:

 • "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"

Wartość projektu: 3 320 639,05 PLN
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 318 777,83 PLN
Wartość dofinansowania UE: 2 709 611,62 PLN
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura społeczna
Działanie: 13.2 Infrastruktura usług społecznych
Termin realizacji: 02.06.2016 – 30.11.2019,

 • "Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy "Kalina" w Lublinie"

Wartość projektu: 10 724 687,00 PLN
Wartość dofinansowania PFRON: 1 035 639,39 PLN
Wartość dofinansowania UE: 8 802 934,84 PLN
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura społeczna
Działanie: 13.2 Infrastruktura usług społecznych
Termin realizacji: 24.04.2015 – 30.11.2019

 • "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"

Wartość projektu: 6 178 361,83 PLN
Wartość dofinansowania PFRON: 450 000,00 PLN
Wartość dofinansowania UE: 2 083 600,00 PLN
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura społeczna
Działanie: 13.2 Infrastruktura usług społecznych
Termin realizacji: 12.10.2015- 30.11.2019.

W ramach projektów powstaną nowe możliwości opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Projekty przewidują wprowadzenie usług aktywizacji społecznej co spowoduje wzmocnienie integracji społecznej. Realizacja projektów przyczyni się do walki z ubóstwem i wykluczeniem zmarginalizowanych grup społecznych,  w tym osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

EFRR_RPO_PL