W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Logo Funduszy Europejskich, Lubelskie Smakuj życie!, Lubelski Obszar Funkcjonalny i Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Porozumienie IZ-IP

Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Lublin zadań IP

Zgodnie z art. 36 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca mogą wyznaczyć jedną lub kilka instytucji pośredniczących, w tym władze lokalne, podmioty zajmujące się rozwojem regionalnym lub organizacje pozarządowe, do zarządzania i wdrażania ZIT zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy. Na tej podstawie IZ RPO WL powierzyła Gminie Lublin – jako Liderowi ZIT LOF, rolę Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Na podstawie "Porozumienie pomiędzy Instytucją Zarządzającą, a Instytucją Pośredniczącą w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne z dnia 9 marca
2016 r." 
określono zakres zadań Gminy Lublin, jako Instytucji Pośredniczącej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Do pobrania