W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

logotypy

Drukuj stronę do PDF Porozumienie IZ-IP

Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Lublin zadań IP

Zgodnie z art. 36 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca mogą wyznaczyć jedną lub kilka instytucji pośredniczących, w tym władze lokalne, podmioty zajmujące się rozwojem regionalnym lub organizacje pozarządowe, do zarządzania i wdrażania ZIT zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy. Na tej podstawie IZ RPO WL powierzyła Gminie Lublin – jako Liderowi ZIT LOF, rolę Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Na podstawie "Porozumienie pomiędzy Instytucją Zarządzającą, a Instytucją Pośredniczącą w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne z dnia 9 marca
2016 r." 
określono zakres zadań Gminy Lublin, jako Instytucji Pośredniczącej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Do pobrania

Porozumienie IP-IZ 09.pdf [ilość pobrań: 216]
Dokument w formacie .pdf zawierający treść Porozumienia pomiędzy IZ RPO WL, a IP ZIT
Aneks nr 1 Do Porozumienia IZ_IP oraz tekst ujednolicony.pdf [ilość pobrań: 110]
Plik w formacie .pdf zawierający Aneks nr 1 do Porozumienia IZ/IP oraz tekst ujednolicony Porozumienia.