W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Loga: Fundusze Europejskie, Lubelskie, Lubelski Obszar Funkcjonalny,  i Unia Europejska Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Drukuj stronę do PDF Porozumienie ZIT LOF

Porozumienie Gmin LOF

Porozumienie Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 zostało zawarte w dniu 30 marca 2015 r. na mocy art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.).

Zgodnie z postanowieniami porozumienia: Lublin przyjął rolę Lidera LOF reprezentującego wszystkie gminy oraz pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Zgodnie z art. 36 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca mogą wyznaczyć jedną lub kilka instytucji pośredniczących, w tym władze lokalne, podmioty zajmujące się rozwojem regionalnym lub organizacje pozarządowe, do zarządzania i wdrażania ZIT zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy. Na tej podstawie IZ RPO WL 2014-2020 powierzyła Gminie Lublin – jako Liderowi ZIT LOF, rolę Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W związku z powyższym w dniu 30 czerwca 2015r. zostało zawarte Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Uchwała Nr XXXIX/767/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 czerwca 2015 r.).

Do pobrania

Porozumienie ZIT LOF.pdf [ilość pobrań: 948]
Porozumienie Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020
Aneks do Porozumienia ZIT LOF.pdf [ilość pobrań: 505]
Aneks nr 1 do Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020.
Aneks nr 2 do Porozumienia ZIT LOF.pdf [ilość pobrań: 66]
Plik w formacie .pdf zawierający skan drugiego aneksu do Porozumienia ZIT LOF
Aneks nr 3 - dziennik urzędowy WL.pdf [ilość pobrań: 80]
Plik w formacie .pdf zawierający elektroniczną wersję Aneksu nr 3 do Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego