W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Opisy pokazów

Fontanna mulltimedialna

Unia Narodów

reż.: Łukasz Witt - Michałowski
muzyka i udźwiękowienie: Piotr Bańka
długość: 12 min

Unia Narodów to alegoryczna opowieść o kształtowaniu się relacji pomiędzy Polską a Litwą, które doprowadziły do powstania jednej z najtrwalszych unii politycznych i rozkwitu tej części Europy. To opowieść o trudnym związku równych sobie i nieraz skonfliktowanych na przestrzeni wieków państw, które w czasach, gdy Europa krwawiła od ciągłych wojen potrafiły dostrzec, że samotna walka i chwilowe sojusze są drogą donikąd. Mądrość, która pozwoliła zrozumieć, że prawdziwe bezpieczeństwo i rozwój można uzyskać łącząc swe siły zaowocowała unią narodów, która przetrwała 409 lat, a jej ukoronowaniem stało się jedno z najpotężniejszych państw ówczesnej Europy - Rzeczpospolita Obojga Narodów, która wprowadziła Polskę i Litwę w Złoty Wiek rozwoju. Siłą sprawczą tych zmian byli nie królowie i rządy, lecz obywatele. Narrację naszego pokazu oparliśmy na Oksfordzkiej historii unii polsko-litewskiej autorstwa oksfordzkiego profesora Roberta Frosta,opowiadającej o kształtowaniu się państwa opartego na konsensusie, wielonarodowego oraz pluralistycznego pod względem religijnym, budowanego odgórnie i oddolnie na drodze pokojowych negocjacji, a nie wojny i podboju.

Sen o Mieście

reż. Janusz Opryński
długość: 20 min

„Sen o Mieście” - to inscenizacja nawiązująca do widowiska teatralnego w reżyserii Janusza Opryńskiego, prezentowanego podczas obecności Lublina we Wrocławiu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Spektakl jest opowieścią o kluczowych epizodach z historii Lublina. Widowisko zostało zrealizowane przy udziale tancerzy, sztukmistrzów, artystów nowego cyrku – w formie multimedialnej zostanie zaprezentowane w towarzystwie fontann i laserów.

Anioły lubelskie

reż. Janusz Opryński
długość: 12 min

"Anioły lubelskie" to projekt bezpośrednio zainspirowany wnętrzem Kaplicy Trójcy Świętej znajdującej się na Zamku Lubelskim. Freski namalowane zgodnie z zasadami sztuki bizantyńskiej pobudziły wyobraźnię artystów, ludzi teatru, muzyki i sztuk wizualnych. Freski zostały na nowo odkryte w 1918 roku, sto lat temu, kiedy odzyskaliśmy wolność. Nasze anioły spod grubej warstwy tynku wyleciały w przestrzeń miasta, ku wolności. Po długim locie usiadły na ramionach niezwykłych ludzi, architektów wolności. Kaplica, która jest symbolem spotkania Wschodu z Zachodem staje się dla nas nieustającą inspiracją.

Czarcia Łapa

reż.: Łukasz Witt - Michałowski
muzyka i udźwiękowienie: Piotr Bańka
długość: 12 min

Czarcia Łapa to widowisko dla dzieci i dorosłych, zabierające nas do roku 1637, w którym pewna uboga wdowa wdała się w konflikt z zamożnym magnatem. Szlachcic, przekupiwszy sędziów uzyskał wyrok przychylny sobie. Zrozpaczona stronniczością sędziów wdowa, miała domagać się w swej sprawie werdyktu samych mocy piekielnych. Przywołane z zaświatów diabły przeprowadziły proces ponownie, uniewinniając tym razem wdowę. Widząc zatwardziałe serca ludzkie i sprawiedliwe diabelskie, Chrystus na krzyżu odwrócił swą głowę. Krzyż, który znajdował się wówczas w Trybunale Koronnym, można dziś podziwiać w Archikatedrze, a w Zamku Lubelskim - stół, na którym diabły, pozostawiły swój unikalny podpis - odcisk czarciej łapy.

Wieniawski IMPRO

muzyka: Gabriel Menet
długość: 10 min

Muzyka  stanowiąca tło oraz wyznaczającą dynamikę pokazu "światło i dźwięk" na fontannie  przygotowana została przez Gabriela Meneta (lubelskiego muzyka i kompozytora). Ścieżka dźwiękowa inspirowana jest twórczością Henryka Wieniawskiego (urodzonego w Lublinie, jednego z najsłynniejszych kompozytorów polskich). Frazy kompozycji Wieniawskiego pochodzące głównie z Scherzo Tarantelle Op. 16 poddane zostały nowoczesnej interpretacji przy wykorzystaniu współczesnych narzędzi instrumentalnych.

Symfonia nauki

realizacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z uczelniami lubelskimi
reż. Łukasz Witt - Michałowski
muzyka i udźwiękowienie: Piotr Bańka
długość: 12 min

Pokaz „Symfonia nauki” to symboliczne zaprezentowanie potencjału lubelskiego środowiska naukowego, wkładu lubelskich badań i odkryć w funkcjonowanie i rozwój ludzkości o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz globalnym. Narracja widowiska odwołuje się do ponad 100-letniej tradycji akademickości Lublina nawiązując do osiągnięć z wybranych dziedzin nauki. Prezentacja przedstawia skomplikowane arkana nauki w przystępny dla wszystkich sposób. Wydarzenie dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Tradycje lubelskiego przemysłu lotniczego

realizacja: Centrum Kultury w Lublinie
długość: 7 min

"Tradycje lubelskiego przemysłu lotniczego" - animacja prezentująca najciekawsze osiągnięcia lubelskich budowniczych samolotów i śmigłowców. Pierwsza w Polsce wytwórnia samolotów, przepiękne konstrukcje, niezwykłe historie i rekordy świata bite na statkach powietrznych budowanych tuż obok nas, to 100 lat niezwykłej, dla wielu wciąż nieodkrytej historii.

Inspiruje nas Wolność

realizacja: Centrum Kultury w Lublinie
długość: 5 min

Lublin 1918 – 2018 „Inspiruje nas Wolność” jest to krótka prezentacja na mgiełce fontanny ukazująca rolę Lublina w procesach odzyskana Niepodległości w Polsce, zrealizowana w stylizacji kroniki filmowej, w której wykorzystano archiwalne materiały i nagrania: fragmenty filmów, zdjęcia oraz animacje komputerowe

Historia Placu Litewskiego na wesoło

długość: 8 min

"Historia Placu Litewskiego na wesoło" - to pokaz przygotowany przez Poławiacze Pereł Improv Teatr. Artyści podjęli się nagrania miniatur scenicznych inspirowanych historią placu Litewskiego, z uśmiechem i przekornie przedstawiają 5 scen z placu Litewskiego i 5 najważniejszych wydarzeń, które ich zdaniem odmieniły oblicze centrum Lublina.

Wydarzenia Kulturalne

długość: 8 min

„Wydarzenia Kulturalne” - to prezentacja najważniejszych festiwali i wydarzeń kulturalnych Miasta Lublin. Filmy prezentujące lubelskie festiwale są przeplatane pokazami fontann w rytm muzyki i tańca wody.

Lublin is YOUth! | PL

reż. Łukasz Witt - Michałowski
muzyka i udźwiękowienie: Piotr Bańka
długość: 10 min

Młodość to trudny i piękny czas. Czas poszukiwania własnej drogi, tożsamości i patrzenia na świat. Szukania swojego w nim miejsca i odkrywania go dla siebie. W świecie dynamicznych zmian, w którym nikt do końca nie jest u siebie.

Za sprawą rozwoju technologii zyskaliśmy nowe możliwości, ale też zagrożenia, z którymi nikt wcześniej nie musiał radzić sobie na taką skalę. Oprócz wojen, pandemii i zawirowań ekonomicznych wszystkim nam, w świecie cyfryzacji i sztucznej inteligencji, grozi atomizacja i samotność. Odcinanie się od świata, izolowanie w swoich własnych problemach i udrękach.

Dorośli różnie reagują i radzą sobie w obliczu wyzwań, jakie niesie ze sobą życie. Młodzi ludzie, z kolei, często nie mają się, do kogo zwrócić, lub nie wiedzą, gdzie szukać pomocy oraz osób, nierzadko podobnie czujących i myślących.

Tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży, który Lublin, jako pierwsze polskie miasto uzyskał w tym roku, jest niepowtarzalną szansą dla nas wszystkich – niezależnie od wieku, do wyjścia ze swoich pojedynczych światów na rzecz wspólnoty, którą za sprawą tego tytułu możemy jeszcze skuteczniej, niż dotąd współtworzyć.

To czas organizowania się we wspólnych aktywnościach, procesach kreacji, działaniu otwartym na udział wszystkich - we wszystkim.

Nasz pokaz multimedialny jest zachętą do wyjścia z domu, łączenia się i współtworzenia naszego miasta-naszego miejsca.

Lublin to Ty! Lublin to My! Lublin is YouTH!

Lublin is YOUth! | EN

dir. Łukasz Witt - Michałowski
music and sound: Piotr Bańka
projection time: 10 minutes

Youth is a challenging and at the same time a beautiful period of life. This is when we seek our own ways and identities, as well as shaping our outlook. This is when we try to find our place in this world and discover it for ourselves. And all this happens in a world where the only certain thing is change, and where no one feels completely at home.

Thanks to technological progress, we have gained new opportunities, but we have also been exposed to threats that no one had to face and handle on such a scale before. Next to wars, pandemics, and economic turbulences, we are all at risk of desolation and atomization in this world of digitization and artificial intelligence. We tend to get cut off from the outer world, trapped in our own problems and anguish.

Adults respond to and deal with life challenges in different ways. In contrast, young people often have no one to talk to, or they do not know where to seek assistance and other individuals who might feel and think likewise.

Lublin’s title of European Youth Capital 2023, awarded to a Polish city for the first time, affords us, regardless of age, a unique opportunity to leave our isolated worlds behind and join a community that, thanks to EYC, we can build together more effectively than ever before.

We are going to use this time to get together through joint activities, creative action, and initiatives open to all and in everything.

Our multimedia show is expected to encourage you to go out, connect, and co-create our city, our place.

Lublin is You! Lublin is Us! Lublin is YOUth!

Banner Rozlicz PIT