W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Śladami Unii

Banner-sladami-670x250

Kaplica Zamkowa

Kaplica zamkowa

Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim
Wzniesiona została w XIV wieku. Malowidła ścienne zdobiące jej ściany pochodzą z początku XV wieku i zakorzenione są w tradycji bizantyjskiej. Ufundował je król Władysław Jagiełło – Wielki Książę Litewski, którego małżeństwo z polską królową Jadwigą uczyniło królem i stworzyło unie personalną na 183 lata przed zawarciem Unii Lubelskiej. Budowla znajduje się na dawnym zamku królewskim, w miejscu gdzie wg tradycji obradowano nad kształtem Unii Lubelskiej. Kaplica stanowi symbol koegzystencji dwóch kultur Zachodu (gotycka bryła) i Wschodu (polichromie).

Bazylika oo dominikanów

Bazylika św. Stanisława BM i Klasztor oo. Dominikanów
Obecny zespół murowany ufundowany został na początku XIV wieku. Bryła bazyliki wielokrotnie niszczona i odbudowywana, jest niezwykle cennym przykładem polskiej architektury sakralnej, z licznymi nawarstwieniami stylowymi i zróżnicowanym wyposażeniu wnętrz, z przewaga dekoracji barokowych. W jego murach, po uroczystościach zaprzysiężenia Unii na Zamku Lubelskim odbyła się msza dziękczynna z udziałem króla Zygmunta II Augusta.

Pomnik Unii Lubelskiej

Pomnik Unii Lubelskiej
Został wystawiony w roku 1826, w miejscu pierwotnego, rozebranego w latach 1819–1820. Wzniesiono go w formie żeliwnego obelisku na cokole, którego frontową powierzchnią zdobi złocona płaskorzeźba przedstawiająca dwie alegoryczne postaci w antycznych szatach podające sobie ręce, Polonie i Lituanie, obrazujące akt połączenia unia dwóch wielkich europejskich państw: Polski i wielonarodowego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z drugiej strony cokołu umieszczono złocony napis objaśniający treść przedstawienia „Połączenie Litwy z Koroną”. Obecnie pomnik jest znakiem swoistej prefiguracji Unii Europejskiej – Rzeczypospolitej Wielu Narodów.

Do pobrania

  • Sladami Unii - folder.pdf
    Śladami Unii. Spacer po dawnym Lublinie - wydano w ramach projektu: „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa VII: KULTURA, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA, Działanie 7.3 Współpraca międzyregionalna. 7.80 MB