W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Logo - znak zastrzeżony

Miasto Lublin przy współpracy Kancelarii Patentowej Włodarczyk plus Włodarczyk zakończyło procedurę zastrzeżenia loga miasta w dwóch obszarach: pełny zakres słowno – graficzny: LUBLIN MIASTO INSPIRACJI (Z-393785) oraz sygnet; znak graficzny w kolorystyce czarno – białej (Z-393786).

Na znak towarowy udzielane jest prawo ochronne, które uprawnia do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Wszystkie zarejestrowane znaki towarowe są wpisywane do rejestru. Rejestr jest jawny.

Zgłoszeni znaku zostało dokonane w dniu 7 grudnia 2011 roku. Od tego momentu zarówno pełny znak słowno – graficzny jak i sygnet są elementami podlegającymi zastrzeżeniu (trade mark).

Znak zostaje zastrzeżony w trzynastu (16, 18, 21, 22, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 43) z pośród czterdziestu pięciu klas towarowych Wykazu Towarów i Usług klasyfikacji nicejskiej. Są to m.in. wydawnictwa, albumy, pocztówki, elementy drukowane i gadżety (16), usługi w zakresie promocji i reklamy (35), organizacja i prowadzenie imprez publicznych, koncertów, festiwali, usług rozrywkowych (41). Wybór klas został podyktowany zakresem realizacji działań z obszaru szeroko rozumianego marketingu terytorialnego, przy których wykorzystywane jest logo miasta.

Znak towarowy – logo miasta, ma zdolność odróżniania produktu lub usługi na rynku. Jest przypisany do marki; właściciela – Gminy Lublin. Nie może być wykorzystywany przez inne podmioty do celów nie zgodnych z zapisami strategii Lublin Miasto inspiracji. Nie może być używany bez zgody właściciela ani w jakikolwiek sposób przerabiany modyfikowany (stosowanie systemu identyfikacji wizualnej loga miasta określone jest precyzyjnie w księdze znaku).

Logo jest elementem prawnie chronionym. Zastrzeżenie znaku podnosi renomę projektów oznaczanych tym symbolem. Stanowi narzędzie marketingowe oraz podstawę budowania wizerunku i reputacji marki. Poprzez wzbudzanie emocji i pozytywnych skojarzeń znak - logo przyciąga uwagę, podnosi atrakcyjność; rangę oznaczanych przedsięwzięć czy wyrobów jak np. Herbata miasta inspiracji czy miód pitny lubelskiego Apisu.

Chroniąc swój znak towarowy można zapobiec czerpaniu korzyści lub nadużywaniu nazwy i reputacji przez konkurentów. Pozwala na łatwiejsze dochodzenie ewentualnych roszczeń sądowych odnośnie prawa do danego znaku.


***

Znak towarowy to oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (identyfikuje markę); w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.