W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Powszechny Spis Rolny 2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów

Prezydent Miasta Lublin ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2020 na terenie miasta Lublin.

Liczba kandydatów na rachmistrzów terenowych w Lublinie – 22 osoby.

 I. WYMAGANIA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r (Dz. U. poz. 1728) kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać podstawowe wymagania:

  1. być osobą pełnoletnią;
  2. zamieszkiwać na terenie miasta Lublin;
  3. posiadać, co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
  5. nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów

3 sierpnia - 11 września 2020 r. – szkolenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych zakończone egzaminem,

1 października - 30 listopada 2020 r. – wywiady bezpośrednie przeprowadzane przez rachmistrzów terenowych przy pomocy urządzeń mobilnych wyposażonych w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenie spisu rolnego.

III. TRYB POWOŁYWANIA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
Wyłonieni w wyniku naboru kandydaci na rachmistrzów zobowiązani będą do wzięcia udziału w szkoleniu w części teoretycznej (metodologia, organizacja, bezpieczeństwo danych w spisie, w tym ochrona danych i popularyzacja) oraz praktycznej, warsztatowej polegającej, m.in. na pracy w programach do zbierania danych.

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminów (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisują umowy zlecenia z dyrektorem Urzędu Statystycznego w Lublinie.

UWAGA!
Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

UWAGA!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy zlecenia przy Powszechnym Spisie Rolnym 2020 traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

  • Kwestionariusz zgłoszenia kandydatury na rachmistrza terenowego przy Powszechnym Spisie Rolnym 2020 (wg wzoru – załącznik nr 1).
  • Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór kandydatów na rachmistrzów – Powszechny Spis Rolny 2020 r.” należy składać w Urzędzie Miasta Lublin w Biurze Obsługi Mieszkańców : ul. Wieniawska 14 – piętro I, ul. Filaretów 44 – parter, ul. Kleeberga 12A, Szaserów 13-15 w dni robocze w godzinach 7.45 – 15.15 lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Lublin
pl. Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin - dopisek – ,,Nabór kandydatów na rachmistrzów – Powszechny Spis Rolny 2020 r." - w terminie do 8 lipca 2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Lublin po 8 lipca br. bez względu na datę nadania lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

VI. INNE INFORMACJE

  • Kwalifikacji kandydatów na rachmistrzów dokona Miejskie Biuro Spisowe, po sprawdzeniu pod względem formalnym ofert złożonych do 8 lipca 2020 r.
  • Rachmistrzowi terenowemu przysługuje wynagrodzenie ustalane jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkującego prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.

Dodatkowych informacji można uzyskać telefonicznie w Miejskim Biurze Spisowym (tel. 81 4662130, 81 4661200 lub 81 4662010).

Informacje znajdują się także na stronie spisrolny.gov.pl

Do pobrania

klauzula_informacyjna_kandydaci_na_rachmistrzow.odt
Klauzula informacyjna_kandydaci na rachmistrzow
wzor_kwestionariusza.odt
Wzór kwestionariusza