W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Będzie przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca '80

Będzie przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca '80
02.08.202210:04

Miasto rozpoczyna procedurę przetargową na budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80. W ramach inwestycji powstanie około 1100 m brakującego odcinka od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do ul. Cukrowniczej. Miasto otrzymało na ten cel 65 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycję zgłoszono już do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a za kilka dni postępowanie pojawi się w BIP Zarządu Dróg i Mostów. To niezbędne kroki formalne, które ostatecznie pozwolą wyłonić wykonawcę zadania i rozpocząć prace drogowe. 

– Cieszę się, że Lublin może realizować swoje projekty dzięki rządowemu wsparciu. Program Inwestycji Strategicznych stworzył możliwość wnioskowania o środki na zadania, które nie są objęte dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej. Gwarantuje on bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych poprzez promesy udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To przykład efektywnego zaangażowania sektora finansowego w rynek. Dzięki rozbudowie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, źródeł ciepła zeroemisyjnego czy gospodarki odpadami powstaną nowe miejsca pracy, nastąpi pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości oraz poprawią się warunki życia obywateli. Utrzymanie wysokiej stopy inwestycji publicznych jest niezbędne do zachowania stabilnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego – mówi Artur Soboń, Wiceminister Finansów.

W ramach ogłoszonego zamówienia Miasto wybuduje około 1100 m brakującego odcinka ul. Lubelskiego Lipca '80, od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do ul. Cukrowniczej. Drogę przewidziano na całej długości jako dwujezdniową, trzypasową, z buspasami na skrajnych pasach. Zakres inwestycji obejmuje: budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, budowę dwóch sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach z ul. Włościańską i ul. Cukrowniczą. Przebudowane również zostaną odcinki ulic bocznych m.in. Ciepłej, Włościańskiej, Przeskok i Dzierżawnej. Ulica otrzyma kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne.

– Rozpoczęta procedura przetargowa przybliża nas do realizacji strategicznego projektu drogowego Lublina. Nowy odcinek obsłuży ruch drogowy, w tym komunikację publiczną, w południowym rejonie miasta oraz będzie łącznikiem z istniejącym dworcem PKP i budowanym obecnie Dworcem Metropolitalnym. Inwestycja usprawni również dojazd do zlokalizowanych w pobliżu obiektów sportowo-rekreacyjnych, takich jak stadion Arena Lublin oraz Park Ludowy. To także niezbędny element rewitalizacji terenów dzielnicy Za Cukrownią – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Projekt wpłynie również na usprawnienie systemu transportowego miasta, skróci czas podróży i upłynni ruch redukując emisję spalin. Ponadto, dzięki zachowaniu wymogów, zapewni dostępność osób z niepełnosprawnościami m.in. co do szerokości, pochyleń oraz progów w ciągu chodników, a także wykonaniu płytek znacznikowych w pobliżu skrzyżowań i na peronach zatok autobusowych oraz sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przyciskami sensorowymi z wibracją i sygnalizacją dźwiękową.

Przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca '80 to inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki otrzymane na ten cel to 65 mln zł, zaś wartość całkowita projektu wskazana we wniosku to 68,5 mln zł. Wykonawca będzie miał 21 miesięcy na realizację inwestycji. Termin jest liczony od daty podpisania umowy.

Otrzymane dofinansowanie to już kolejne przyznane Miastu środki w ramach rządowego funduszu. W ramach pierwszego naboru Lublin otrzymał wsparcie w kwocie około 35 mln zł. Z tego dofinansowania budowane są drogi gminne w rejonie trzech dzielnic Lublina: Czechów Południowy, Wrotków i Dziesiąta. Powstają tam ulice: Wapowskiego, Oczki, Brata Alberta wraz z ul. Kuncewiczowej oraz droga pomiędzy ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego. Z nowych inwestycji skorzystają również mieszkańcy dzielnic Szerokie oraz Sławin. Tam rozpoczęła się budowa ulic Bliskiej i Skowronkowej.