W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Błonia pod Zamkiem w nowej odsłonie

Błonia pod Zamkiem w nowej odsłonie
17.01.201712:27

Nowoczesny park miejski z placami do spotkań, strefami aktywności i miejscami do relaksu w formie łąk kwietnych i zielonych przestrzeni. Oprócz nowej infrastruktury, nasadzeń, połączeń komunikacyjnych i małej architektury pojawią się elementy nawiązujące do historii miejsca - dzielnicy żydowskiej w tym nieistniejącej już ul. Krawieckiej. Firma Garden Concept opracowała koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania Błoni pod Zamkiem.

Projekt lubelskich architektów, który w 2015 r. zajął II miejsce w konkursie miasta obejmował obszar  ok. 40 ha. Aktualny teren opracowania - około 4 ha od Wzgórza Zamkowego do targu pod Zamkiem stanowi zaledwie wycinek pracy konkursowej. Z prac koncepcyjnych wykluczono teren parkingu, a także działkę prywatną, znajdującą się w centrum opracowywanego  obszaru. To wymusiło modyfikacje i rezygnację z części założeń koncepcji konkursowej, w tym ze stawu w centralnej części Błoni.

Koncepcja wyróżnia strefy komunikacji (sieć alejek), miejsca spotkań (place), strefy relaksu  (otwarte murawy, łąki kwietne) i strefy aktywności (strefa gier, zabaw i ćwiczeń). Przestrzeń na co dzień ma być miejscem wypoczynku, natomiast kilka razy w roku będzie zmieniać się w miejsce wydarzeń kulturalnych, a więc stanie się tłem dla festiwali organizowanych przez instytucje kultury.

- Zagospodarowanie Błoni pod Zamkiem wpisuje się w nasze działania zmian w dolinie Bystrzycy i rewitalizacji parków miejskich. Zależało nam na tym, by projekt wpisał się w historyczne sąsiedztwo z Pomnikiem Historii i panoramę Starego Miasta a jednocześnie stworzył nowoczesną przestrzeń dla mieszkańców. Priorytetem było także zachowanie istniejącej zieleni, na tym zależało także mieszkańcom – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Dużą rolę w koncepcji odgrywa zieleń,  która kształtuje przestrzeń i tworzy klimat przyjazny do wypoczynku, dlatego zdecydowano się zachować większość z istniejącego drzewostanu. Jednocześnie zadbano o to, by nowo wprowadzana zieleń nie przesłaniała panoramy miasta.

KOMUNIKACJA

Zaprojektowana sieć ścieżek pozwala na swobodne "przenikanie" błoni, częściowo pokrywa się z istniejącymi ciągami pieszymi, dodatkowo zostały wprowadzone liczne nowe połączenia w miejscach istniejących przedeptów lub z uwagi na nowe elementy zagospodarowania. Istotną zmianą jest wprowadzenie nowego pieszego połączenia od strony ul. Podwale (w wąskim przesmyku za zabudowaniami Zespołu Szkół).

PAMIĘĆ

Jednym z wątków projektowanej przestrzeni jest nawiązanie do historii miejsca, a więc do istniejącej tu niegdyś dzielnicy żydowskiej. Zaproponowano symboliczne zaznaczenie przebiegu ul. Krawieckiej (z płyt kamiennych tworzących ślad dawnej ulicy), rekonstrukcję dawnej studni  w miejscu jej historycznej lokalizacji oraz umieszczenie w przestrzeni parku kilku pionowych przeszklonych obiektów fotograficznych (z archiwalnymi zdjęciami umieszczonymi w miejscach ich prawdopodobnego wykonania, dające  efekt nałożenia  obrazu historycznego na współczesny).

ZAGOSPODAROWANIE

Koncepcja zakłada stworzenie otwartego placu na styku Błoni i ul. Podwale z istniejącą Latarnią Pamięci, placu spotkań - w okolicy Wzgórza Zamkowego, z rekonstrukcja historyczną ceglanej studni, placu na skrzyżowaniu alejek nieopodal pomnikowej wierzby, ze zdrojem pitnym i meblami oraz placu wypoczynkowego w części południowej parku, na przedłużeniu nowego wejścia z ul. Podwale.

Architekci proponują, zamiast stawu, duże połacie traw ozdobnych, które falując na wietrze mają przypominać otwarty akwen (łany traw przecinają dwie poprowadzone tuż nad ziemią drewniane kładki). Na Błoniach zaplanowano także przestrzeń do piknikowania, strefy łąk kwietnych jako alternatywę dla trawników oraz zachowanie przestrzeni otwartej, umożliwiającej organizację imprez plenerowych (przestrzeń na scenę przenośną, namioty sceniczne itp.).

Powstaną drewniane alejki wokół strefy aktywności, w formie podestu z wbudowanymi miejscami do siedzenia i leżenia, otwarty plac zabaw, aleje spacerowe z utwardzoną nawierzchnią uwzględniającą potrzeby rolkarzy, rowerzystów, rodzin z dziećmi w wózkach, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W strefie aktywności przewidziano przestrzeń do slack-line, boisko do gry w bule (podwójne pole do gry), adaptację i rozbudowę istniejącego skatespot'u a także zdroje parkowe.

MAŁA ARCHITEKTURA

Elementy małej architektury stworzą nowoczesne meble parkowe o zróżnicowanych formach (drewniane
i betonowe) ławki, leżanki, wielofunkcyjne latarnie (oświetlenie + Wi-fi + monitoring) oraz kosze na odpadki - do segregacji, a także kosze na psie odchody. 

Opinie i uwagi do koncepcji można przesyłać na adres blonia@lublin.eu do 10 lutego. Na poniedziałek 6 lutego zaplanowane jest spotkanie konsultacyjne w tej sprawie, które odbędzie się o godzinie 17 w sali konferencyjnej na I piętrze przy ul. Bernardyńskiej 3 (Pałac Parysów). Po zakończeniu dyskusji nad ostateczną wersją koncepcji zagospodarowania Błoni firma będzie miała 8 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Pliki do pobrania