W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych

Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych
22.01.201910:29

W Lublinie powstanie 7 węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budynkami socjalno-sanitarnymi i przyległymi parkingami. Rozbudowane zostaną również zespoły przystanków przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Całość projektu to koszt ponad 63 mln zł. Wartość dofinansowania unijnego wyniesie ponad 36 mln zł. Termin realizacji zaplanowano do 31 grudnia 2021 roku.

Cele projektu:

 • rozwój i usprawnienie systemu komunikacji w obszarze LOF
 • osiągnięcie przewagi transportu zbiorowego nad indywidualnym (dzięki rozwojowi i usprawnieniu sieci połączeń pieszych i rowerowych oraz ich integracji z transportem publicznym)
 • większenie priorytetyzacji dla mniej emisyjnych środków transportowych (m.in. poprzez budowę parkingów P+R (Park & Ride), B+R (Bike & Ride), K+R (Kiss & Ride), co zachęci do przesiadania się na transport publiczny i rowerowy)
 • niwelowanie barier w sprawnym, szybkim i oszczędnym podróżowaniu różnymi środkami transportu w mieście i LOF

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna.

W ramach inwestycji powstanie:
I. 7 węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budynkami socjalno-sanitarnymi i przyległymi parkingami w lokalizacjach:

 1. 1. przy ul. Żeglarskiej
 2. 2. przy ul. Józefa Franczaka „Lalka”
 3. 3. przy al. Kraśnickiej
 4. 4. przy ul. Granitowej
 5. 5. przy ul. Zbożowej
 6. 6. przy ul. Osmolickiej
 7. 7. przy ul. Abramowickiej

W ramach węzłów powstanie łącznie:

 • 5 parkingów K&R - liczba miejsc postojowych 21
 • 5 parkingów B&R - liczba stojaków dla rowerów 50
 • 4 parkingi P&R - liczba miejsc postojowych 134
 • 5 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych
 • 7 pętli autobusowych – liczba miejsc postojowych dla autobusów 59
 • 1,53 km dróg przebudowanych/rozbudowanych

Ponadto węzły zostaną wyposażone m.in. w: nowe wiaty przystankowe wraz z infrastrukturą przystankową, oświetlenie, monitoring wizyjny, punkty dynamicznej informacji pasażerskiej. Na każdym z węzłów zostanie również wybudowany budynek socjalno-sanitarny.

II. 6 zespołów przystanków przesiadkowych wraz z infrastrukturą:

 1. ul. Związkowa (rejon skrzyżowania al. Spółdzielczości Pracy, ul. Związkowej i ul. Węglarza)
 • przystanek Związkowa 01 (al. Spółdzielczości Pracy), przystanek Związkowa 02 (al. Spółdzielczości Pracy), przystanek Związkowa 03 (ul. Związkowa), przystanek Związkowa 05 (ul. Węglarza)
 1. Poczekajka (rejon skrzyżowania al. Kraśnickiej i ul. Bohaterów Monte Cassino)
 • przystanek Poczekajka 01 (al. Kraśnicka), przystanek Poczekajka 02 (al. Kraśnicka),
 • przystanek Poczekajka 04 (ul. Bohaterów Monte Cassino)
 1. Rejon ronda Dmowskiego
 • przystanek Tarasy Zamkowe 01 (al. Unii Lubelskiej), przystanek Tarasy Zamkowe 03 (al. Tysiąclecia)
 1. ul. Mickiewicza (rejon skrzyżowania ul. Kunickiego i ul. Mickiewicza)
 • przystanek Mickiewicza 01 (ul. Kunickiego), przystanek Mickiewicza 02 (ul. Kunickiego),
 • przystanek Mickiewicza 04 (ul. Kunickiego)
 1. ul. Kunickiego (rejon Dworca gł. PKP)
 • przystanek Dworzec Główny PKP – ul. Kunickiego 01 (ul. Kunickiego), przystanek Dworzec
 • Główny PKP – Kunickiego 02 (ul. Kunickiego)
 1. ul. Turystyczna (rejon przystanku kolejowego Lublin Zadębie) W ramach zespołów przystanków przesiadkowych powstaną m.in.:
 • wiaty przystankowe wraz z infrastrukturą
 • punkty dynamicznej informacji pasażerskiej
 • stojaki dla rowerów
 • monitoring wizyjny
 • oświetlenie

Ponadto projekt zakłada przebudowę/rozbudowę/budowę elementów dróg niezbędnych do skomunikowania węzłów/przystanków w zakresie m.in.: jezdni, chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych czy zjazdów. Dodatkowo cały teren wokół zespołu przystanków zostanie zagospodarowany elementami małej architektury.

III. Przebudowa ul. Wygodnej (dojazd do węzła zlokalizowanego na terenie Gminy Głusk) Przebudowa ulicy na długości ok. 1,90 km zakłada:

 • poszerzenie jezdni do szerokości 6 m
 • przebudowę zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz odwodnienie
 • budowę oświetlenia ulicznego
 • budowę przystanków komunikacji miejskiej
 • budowę/przebudowę chodników
 • wykonanie poboczy w miejscach gdzie nie ma chodnika
 • zagospodarowanie terenu

Wszystkie obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez zastosowanie obniżonych krawężników oraz pasów z kostki strukturalnej lub odpowiednich płyt chodnikowych (np. wskaźnikowych, kontrastowych) w rejonie przystanków i przejść dla pieszych, zastosowanie pochylenia chodników max. 6%.

Realizacja inwestycji przyczyni się do:

 • poprawy funkcjonowania systemu transportowego miasta (integracja różnych form transportu)
 • bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • usprawnienia i skrócenia czasu podróży
 • poprawy komfortu podróżowania i warunków ruchu kierowców, rowerzystów oraz pieszych
 • zwiększenia korzyści ekonomicznych w regionie (poprawa koniunktury gospodarczej) przy jednoczesnej poprawie stanu środowiska naturalnego (redukcja emisji spalin)
 • zwiększenia konkurencyjności komunikacji zbiorowej, co przełoży się na wzrost przewozów pasażerów komunikacją miejską, a w rezultacie na podniesienie trakcyjności i konkurencyjności LOF

W projekcie zastosowane zostaną rozwiązania wpływające na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, łagodzenie skutków zmian klimatu i odporności infrastruktury na skutki zmian klimatu.