W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

DK „Kolejarz” zmieni się w Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie

DK „Kolejarz” zmieni się w Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie
12.04.202212:16

Dom Kultury „Kolejarz” zmieni się w Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie. Miasto ogłosiło postępowanie na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla nowej miejskiej inwestycji. Po przebudowie miejsce to będzie siedzibą teatru dla dzieci, filii Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz świetlicy środowiskowej.

–  Budynek Domu Kultury „Kolejarz" przy ulicy Kunickiego to miejsce charakterystyczne nie tylko dla samej dzielnicy, ale również całego kulturalnego Lublina. Budowa Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży przywróci potencjał i znaczenie temu miejscu. W budynku Domu Kultury powstanie nowoczesna instytucja, dedykowana przede wszystkim dzieciom i młodzieży. Znajdzie się w nim bardzo potrzebna, profesjonalna siedziba dla Teatru im. H. Ch. Andersena, filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w nowej odsłonie wraz z jednostką zajmującą się edukacją estetyczną, a także świetlica dla dzieci i młodzieży. Opracowanie dokumentacji będzie pierwszym etapem nowej inwestycji. Termin realizacji tego dużego i istotnego z punktu widzenia Miasta przedsięwzięcia będzie uzależniony od pozyskania na ten cel środków z funduszy zewnętrznych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Teatr im. H. Ch. Andersena

W budynku po rozbudowie znajdą się przede wszystkim przestrzenie performatywne takie jak: duża sala widowiskowa ze sceną o wymiarach 12 m x 12 m, czterema zapadniami, dwiema kieszeniami i rampą oraz z widownią na minimum 300 miejsc; sala kameralna z małą mobilną sceną, która pomieści minimum 100 widzów; systemy nagłośnienia i oświetlenia; kabiny elektro-akustyczne do obsługi spektakli, dwa pomieszczenia dla realizatorów przy obu scenach; magazyny scen oraz główna sala prób. Niezbędne będzie także wyposażenie sali widowiskowej w śluzę akustyczną, tak by była możliwość prezentacji widowisk na obu salach jednocześnie. W teatrze zostaną zabezpieczone również przestrzenie dla widzów: wejście główne dla gości i dostępne dla dużych grup, w tym osób z niepełnosprawnościami; foyer – ogólnodostępne centralne miejsce teatru z wejściami do obu sal, zaprojektowane na minimum 400 osób. Ponadto kasa i punkt obsługi widza, kawiarnia wraz z zapleczem, przestrzeń wystaw czasowych, która podobnie jak kawiarnia może stanowić integralną część foyer, sala wielofunkcyjna dla prób czytanych czy edukacji artystycznej, a także szatnie i toalety dla widzów oraz inne pomieszczenia podręczne.

Projekt powinien uwzględniać także przestrzenie zaplecza dla około 70-osobowego zespołu pracowników, w tym pomieszczenia aktorskie – 4 garderoby przy obu salach z węzłami sanitarnymi, charakteryzatornię oraz poczekalnię dla aktorów, czyli tzw. green room. Ponadto konieczne będą pomieszczenia techniczne i magazyny, jak m.in. modelarnia, farbiarnia, pracownia krawiecka, mechanizatornia, malarnia, stolarnia, pralnia, magazyn techniczny i pomieszczenia technologiczne, w tym serwerownia, rozdzielnia elektryczna i centrala wentylacyjna oraz pokój socjalny dla pracowników techniki scenicznej. Należy także zabezpieczyć miejsce do tworzenia i bieżących napraw dekoracji, tak by kostiumy i lalki były wykonywane i przechowywane w budynku, podręczny magazyn dekoracji na potrzeby granego aktualnie spektaklu, magazyny lalek, kostiumów, sprzętu oświetleniowego i elektroakustycznego, oraz jeżeli warunki lokalizacyjne na to pozwolą, duży magazyn dekoracji o powierzchni co najmniej 800 m2, do przechowywania dekoracji niewykorzystywanych na bieżąco.

Część administracyjna teatru powinna być ulokowana w miejscu dostępnym dla pracowników oraz gości. Na tę cześć obiektu złoży się m.in. sekretariat, gabinet dyrektora, pokoje kierowników działu administracyjnego, technicznego i literackiego, księgowości, kadr, organizacji widowni, działu edukacji kulturalnej, promocji i marketingu, sala konferencyjna i archiwum. Oprócz tego pomieszczenia socjalne dla pracowników wraz z zapleczem kuchennym, toalety oraz minimum 6 pokoi o standardzie hotelowym z aneksem kuchennym i łazienkami dla realizatorów spektakli w okresie prób oraz artystów gościnnych. Przy wejściu technicznym do teatru należy uwzględnić również portiernię z pomieszczeniem dla ochrony, z monitoringiem. Dokumentacja ma zakładać także budowę dźwigów towarowo-osobowych przeznaczonych do transportu scenografii oraz zapewnić warunki niezbędne do korzystania z obiektu przez osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności poruszające się na wózkach.

Na zewnątrz wykonawca powinien zaprojektować miejsca parkingowe dla 2 autokarów, ciężarówki oraz około 30 miejsc postojowych dla widzów oraz pracowników teatru.

Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

Funkcjonująca w Domu Kultury „Kolejarz” filia nr 7 MBP już w tej chwili ma wyjątkowy charakter, przede wszystkim dzięki unikatowej kolekcji z historii kolei. Posiada bogaty księgozbiór o sztuce ludowej, w tym jako jedyna w Lublinie zbiór 55 tomów „Dzieł wszystkich” Oskara Kolberga. W bibliotece znajdują się również książki o teatrze, które będą pomocą przy tworzeniu działań teatralnych.

Filia nr 7 usytuowana będzie na parterze rozbudowanego obiektu, z niezależnym wejściem, dostosowana do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami. W nowym obiekcie, oprócz siedziby biblioteki znajdzie się także Ilustratornia/Sztuka Książki – Pracownia Edukacji Artystycznej i Działań Twórczych. Będzie to autonomiczna jednostka zajmująca się edukacją estetyczną, gromadzeniem zbiorów graficznych na różnych nośnikach, będących bazą do działań promujących sztukę książki. Program tej placówki skierowany będzie do dzieci i młodzieży, ale również dorosłych i środowiska akademickiego.

Wymagana powierzchnia, która umożliwi realizację takich działań to minimum 500 m2, z czego na wypożyczalnię dla dorosłych z księgozbiorem i ofertą prasy potrzeba około 150 m2, zaś na wypożyczalnię dla dzieci około 100 m2. Z kolei na potrzeby ilustratornii konieczne będzie około 150 m2. Mają być one wykorzystane na urządzenie dwóch sal warsztatowych wyposażonych w mobilne ściany i systemy wystawiennicze, stoły i krzesła, regały z szufladami umożliwiające segregację materiałów oraz sprzęty multimedialne dla warsztatów artystycznych. Oprócz tego na potrzeby działalności filii miejskiej biblioteki powinny się znaleźć magazyn, pomieszczenie do przechowywania sztalug, fotoram, plakatów i prac plastycznych, pomieszczenia socjalne i toalety.

Świetlica środowiskowa „Pracownia Kreatywna”, którą prowadzić będzie Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice

W założeniu świetlica środowiskowa „Pracownia Kreatywna” ma być miejscem do obcowania z kulturą oraz wspólnego spotkania. Przewidywana powierzchnia na działania z tego zakresu to minimum 100 m2. Powinna się tam znaleźć sala edukacji kulturalnej, pomieszczenia administracyjno-socjalne, szatnia oraz sanitariaty. Przestrzeń świetlicy/Pracowni Kreatywnej powinna być zaprojektowana, aby umożliwić działanie np. monitorów interaktywnych, a także organizację około 10 stanowisk warsztatowych wyposażonych m.in. w laptopy wraz z urządzeniami peryferyjnymi. Ważne jest również zapewnienie niezależnego wejścia.

Powyższe wymagania dla projektantów zostały określone w „Założeniach funkcjonalno – użytkowych dla Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie” oraz „Wytycznych funkcjonalnych Zamawiającego”. Ostateczny kształt obiektu i jego funkcjonalności poznamy dopiero po opracowaniu wstępnego projektu architektoniczno-budowlanego, kiedy to okaże się co będzie możliwe do zaprojektowania, biorąc pod uwagę gabaryty działki i inne uwarunkowania.

Wyłoniony w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszenia wykonawca będzie miał 4 miesiące od daty zawarcia umowy na opracowanie wstępnego projektu architektoniczno-budowlanego dla przebudowy Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie, a następnie 6 miesięcy m.in. na projekt budowlany i projekt rozbiórek. Projekty wykonawcze, technologiczne oraz pozostałe opracowania powinny powstać w ciągu następnych 8 miesięcy. Wykonawca będzie również zobowiązany do pełnienia kompleksowych nadzorów autorskich przez cały czas trwania robót budowlanych, aż do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

Największe inwestycje Lublina