W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nowy kompleks oświatowy przy ul. Majerankowej

Nowy kompleks oświatowy przy ul. Majerankowej
Adres: ul. Majerankowa/ ul. Daliowa

Szkoła Podstawowa, przedszkole i żłobek z infrastrukturą sportową i placem zabaw to obiekty oświatowe planowane przy ulicy Majerankowej. To priorytet miasta w sferze zadań oświatowych zaraz po zakończeniu dużych inwestycji na Felinie i Sławinie. Rozwiązania dla nowego kompleksu zawarto w opracowanej koncepcji architektonicznej opracowanej na zlecenie Miasta. To pierwszy krok dla zaspokojenia rosnących potrzeb zaplecza oświatowego tej części Lublina.

Koncepcja zakłada powstanie w dzielnicy Ponikwoda 5-ciągowej szkoły podstawowej, zapewniającej miejsca dla 1000 uczniów uczęszczających do 40 oddziałów, 6-oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci oraz 4-oddziałowego żłobka dla 100 maluchów. Docelowo nowa szkoła zatrudni 127 pracowników. Dokument zakłada powstanie budynku o nowoczesnej formie architektonicznej z przenikających się wzajemnie brył z zastosowaniem neutralnej kolorystyki w czterech stonowanych odcieniach zieleni, z wykorzystaniem nowoczesnych i naturalnych materiałów budowlanych. Opracowana koncepcja będzie stanowiła podstawę dla przyszłego projektanta do wykonania dokumentacji projektowej.

Dokument został opracowany w sposób umożliwiający etapowanie inwestycji. Pierwszy etap zakłada powstanie najpierw budynku szkoły z salą gimnastyczną i boiskiem wielofunkcyjnym oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, drugi obejmuje budowę przedszkola, a trzeci – żłobka.

Kompleks oświatowy powstanie w północno-wschodniej części miasta, ograniczony od wschodu ul. Narcyzową, a od zachodu ul. Daliową. Inwestycja zostanie zrealizowana w osi podłużnej działki w kierunku wschód-zachód, co zapewni w projektowanym budynku prawidłowe oświetlenie i nasłonecznienie pomieszczeń do nauki światłem dziennym. Główne wejście do projektowanego budynku zlokalizowano w środkowej części od strony ul. Majerankowej. Wejścia do budynku przedszkola, żłobka oraz szkoły podstawowej, a także części sportowej z salą gimnastyczną będą odrębne, z utwardzonymi dojściami do budynku poprzedzonymi parkingami.

Według koncepcji obiekt o powierzchni użytkowej 16,5 tys. m2, będzie się składał z czterokondygnacyjnego budynku szkoły, dwukondygnacyjnego żłobka i przedszkola oraz sali gimnastycznej. Obiekt zostanie podzielony na części zgodnie z wytycznymi i funkcjami jakie będzie pełnić, a salę gimnastyczną z zapleczem i widownią połączono łącznikiem z budynkiem szkoły.

W budynku szkoły podstawowej powstaną sale do nauczania początkowego oraz klasopracownie z zapleczami poszczególnych klas, a także świetlicami i zapleczami sanitarnymi. W głównym obiekcie szkoły będzie także zlokalizowany zespół żywieniowy przystosowany do wydawania łącznie 900 posiłków wraz ze stołówką oraz możliwością wydawania posiłków na wózkach dla sal przedszkola. Zaprojektowano tam również pomieszczenia techniczne i magazyny w części podziemnej, pomieszczenia administracyjne z zapleczami szatniowo-sanitarnymi, zaplecze lekarskie, bibliotekę z czytelnią i magazynem książek.

Sala gimnastyczna będzie stanowiła jednokondygnacyjną część kompleksu, niepodpiwniczoną i niższą od pozostałej części budynku. Znajdzie się w niej widownia z 300 miejscami siedzącymi, zaplecze szatniowo-sanitarne, a także pomocnicze sale do ćwiczeń: siłownia, sala fitness oraz sala gier stołowych. Zespół sześciooddziałowego przedszkola pomieści także trzy sale do zajęć ruchowych, szatnię oraz pokój logopedy. Żłobek będzie 4-oddziałowy z salami do zajęć ruchowych, salą zajęć sensorycznych, szatnią, administracją oraz zapleczem kuchennym. Dodatkowo zaprojektowano wolnostojący budynek gospodarczo-garażowy.

Od strony południowej budynku zaprojektowano tereny zielone oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach 42 m x 30 m, wokół którego zlokalizowano bieżnię okólną o długości 200m, a także bieżnię prostą o długości 100 m, plac zabaw z wydzielonymi strefami dla żłobka i przedszkola oraz małe trybuny terenowe na nasypie przy boiskach, które mogą pomieścić 120 osób.

Teren pod budowę szkoły jest obecnie niezadrzewiony. W związku z tym po stronie północnej wzdłuż ul. Majerankowej zaprojektowano szpaler drzew liściastych. Oprócz tego zagospodarowanie terenu przewiduje uatrakcyjnienie terenów przyległych do budynku szkoły i przedszkola poprzez ozdobne nasadzenia drzew i krzewów oraz założenie trawników. Przy wejściu głównym do szkoły zaprojektowano plac ze szczególnym układem rysunku posadzki oraz elementami zieleni i małej architektury (siedziska, gazony z zielenią, oświetlenie itp.), wkomponowanymi w układ komunikacyjny.

Ponikwoda należy do najszybciej rozwijających się demograficznie rejonów Lublina. Budowa nowej szkoły pozwoli rozszerzyć bazę edukacyjną i zaspokoi coraz większe potrzeby dzielnicy w tym zakresie. Miasto zakłada etapowanie inwestycji i jej realizację w cyklu kilkuletnim ze względu na szeroki zakres, koszty materiałów i usług budowlanych.

Aktualności (2)

15.02.202311:50
Szkoła Podstawowa, przedszkole i żłobek z infrastrukturą sportową i placem zabaw to obiekty oświatowe planowane przy ulicy Majerankowej. Rozwiązania dla nowego kompleksu prezentuje gotowa koncepcja architektoniczna, opracowana na zlecenie Miasta
Więcej
15.02.202311:50
Mamy wstępną koncepcję zespołu szkolno-przedszkolnego w dzielnicy Ponikwoda przy ul. Daliowa/Majerankowa. Obiekt ma stanowić kompleks łączący szkołę dla około 600 uczniów, 6-oddziałowe przedszkole dla 150 dzieci oraz żłobek dla 90 maluchów oraz dzielnicowy ośrodek kultury.
Więcej