W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

„Kodeks reklamowy” dla Lublina

„Kodeks reklamowy” dla Lublina
22.09.201509:23

Miasto rozpoczyna prace nad uchwałą regulującą możliwości reklamowania się w przestrzeni publicznej. Jest to możliwe dzięki przyjętej we wrześniu ustawie krajobrazowej dającej miastom większe kompetencje w zakresie ochrony krajobrazu.

Uchwała może określić liczbę i dopuszczalne rozmiary nośników reklamowych, rodzaje materiałów i ich standardy jakościowe, a także wydzielić strefy miejskie i wskazać wysokość opłat za reklamy.

- Zależy nam na uporządkowaniu przestrzeni miejskiej, w szczególności Śródmieścia i Starego Miasta, które są wizytówką Lublina. Zabytkowe kamienice, element Pomnika Historii, są naszym dziedzictwem, które musimy chronić. Ustawa krajobrazowa daje nam możliwość wprowadzenia lokalnych uregulowań, dlatego rozpoczynamy prace nad dokumentem, który da nam jasne wytyczne związane z kształtowaniem przestrzeni i narzędzia skutecznego reagowania na przypadki oszpecanie miasta. Znaczna część dotychczas uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w niewystarczającym stopniu dotyka tej problematyki, dlatego chcemy rozpocząć prace jak najszybciejmówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Zapisami, które ostatecznie znajdą się w uchwale Rady Miasta, zajmie się zespół zadaniowy, złożony m.in. z pracowników Wydziałów: Planowania, Architektury i Budownictwa, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Zarządu Dróg i Mostów oraz Podatków. Zespół będzie konsultował swoje propozycje z ekspertami zewnętrznymi, środowiskami zainteresowanymi zapisami uchwały oraz mieszkańcami. Następnie projekt zostanie poddany pod konsultacje społeczne.

- Będziemy chcieli określić jakie rodzaje reklam będzie można umieszczać na terenie miasta m.in, zależy nam na ograniczeniu ich obecności na terenie zabytkowego zespołu Starego Miasta i Śródmieścia Lublina, ale także ograniczenie ich liczby wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Skupimy się także na szczegółowym określeniu miejsc lokalizacji reklam na elewacjach budynków i ich maksymalnej powierzchni. Ustawa dopuszcza wprowadzenie opłat reklamowych oraz kar, za ich bezprawne umieszczanie w przestrzeni miejskiejzapowiada Hubert Mącik, Miejski Konserwator Zabytków.

Maksymalna wysokość opłat przewidzianych przez ustawę to 2,50 zł dziennie od nośnika bądź od powierzchni (20 gr od m2 powierzchni). Ustawa wskazuje także uchwalenie opłaty karnej w przypadku, gdy reklama nie odpowiada zasadom określonym w uchwale (40-krotność opłaty określonej w uchwale).

Szczegółowe uregulowania powinny być oparte na już wprowadzonych i obowiązujących zasadach dla obszarów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kwartału przy ul. Kapucyńskiej i Peowiaków oraz dla Podzamcza.

Dotychczas skorzystanie z narzędzi wprowadzonych ustawą deklarowały m.in. Warszawa, Łódź, Poznań i Rzeszów.

Inwestycje miejskie