W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Kolejne środki dla Lublina z Programu Inwestycji Strategicznych

Kolejne środki dla Lublina z Programu Inwestycji Strategicznych
30.05.202213:23

Miasto otrzymało kolejne środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przyznane dofinansowanie w kwocie 65 mln pozwoli na realizację projektu dotyczącego budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ’80.

– W sytuacji wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią utrzymujemy wysoką stopę inwestycji publicznych, niezbędną do zachowania stabilnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Program Inwestycji Strategicznych jest przykładem efektywnego zaangażowaniem sektora finansowego w rynek, którego wynikiem będzie powstanie nowych miejsc pracy, poprawa warunków życia obywateli oraz pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości dzięki rozbudowie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, źródeł ciepła zeroemisyjnego i gospodarki odpadami – mówi Artur Soboń, Wiceminister Finansów.

– Program Inwestycji Strategicznych stworzył możliwość wnioskowania o wsparcie inwestycji, m.in. z zakresu infrastruktury drogowej, które nie są objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 65 mln umożliwi realizację strategicznego projektu drogowego, jakim jest budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80. Projekt jest przygotowany do realizacji, posiadamy dokumentację techniczną i niezbędne uzgodnienia. Inwestycja stanowi również element rewitalizacji terenów poprzemysłowych dzielnicy Za Cukrownią – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Przyznane środki pozwolą na realizację inwestycji, w ramach której nastąpi budowa około 1100 m brakującego odcinka ul. Lubelskiego Lipca '80 od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do ul. Cukrowniczej. Ulicę przewidziano na całej długości jako dwujezdniową, trzypasową, z buspasami na skrajnych pasach. Zakres inwestycji obejmuje: budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, budowę dwóch sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach z ul. Włościańską i ul. Cukrowniczą. Przebudowane również zostaną odcinki ulic bocznych m.in. Ciepłej, Włościańskiej, Przeskok i Dzierżawnej. Ulica będzie posiadać kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Wartość całkowita projektu wskazana we wniosku to 68,5 mln zł. Termin zakończenia inwestycji wraz z jej rozliczeniem finansowym zaplanowano na koniec czerwca 2025 r.

Miasto złożyło łącznie trzy wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dwa z nich nie otrzymały wsparcia: budowa przedłużenia ul. Węglarza wraz z budową dróg przyległych (wnioskowane dofinansowanie 30 mln zł, wartość całkowita 31,6 mln zł) oraz przebudowa/rozbudowa ul. Raszyńskiej wraz z ulicami przyległymi (wnioskowane dofinansowanie 5 mln zł, wartość całkowita 5,3 mln zł).

Otrzymane dofinansowanie to kolejne środki dla Lublina. W ramach I naboru Miasto otrzymało wsparcie w kwocie około 35 mln zł. Dzięki nim już realizuje inwestycje drogowe. W trakcie jest budowa dróg gminnych w rejonie trzech dzielnic Lublina: Czechów Południowy, Wrotków i Dziesiąta. Powstają tam ulice: Wapowskiego, Oczki, Brata Alberta wraz z ul. Kuncewiczowej oraz droga pomiędzy ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego. Jeszcze w czerwcu rozpocznie się budowa ulic Bliskiej i Skowronkowej. To nowe drogi, które powstaną w dzielnicach Szerokie oraz Sławin.