W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje społeczne dotyczące doliny Bystrzycy Wrotków

Konsultacje społeczne dotyczące doliny Bystrzycy Wrotków
22.10.201914:42

Miasto Lublin rozpoczyna cykl spotkań z mieszkańcami w ramach prowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania przestrzennego ESOCH dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – rejon Bystrzyca Wrotków na odcinku pomiędzy ul. Janowską (Żelazny Most) a ul. Żeglarską. Konsultacje poprzedzą opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu. Obszar stanowi część ESOCH – Bystrzyca Wrotków – część V.

Konsultacje rozpoczną się 26 października (sobota) spacerem przestrzennym w rejonie rzeki Bystrzycy, który poprowadzi dr Dawid Soszyński z Instytutu Architektury KUL. W spacerze wezmą udział planiści miejscy. Zbiórka zainteresowanych osób o godz.10.00 przed budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich 78.

W ramach konsultacji społecznych planowane są kolejne dwa spotkania w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Nałkowskich 110. W dniu 9 listopada (sobota) w godz. od 10.00 do 12.30 odbędą się warsztaty z mieszkańcami z wykorzystaniem map geodezyjnych obejmujących rejon doliny rzeki Bystrzycy w obszarze opracowania miejscowego planu zagospodarowania. W trakcie warsztatów, mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym osobom zostaną przedstawione uwarunkowania przestrzenno-funkcjonalne w obszarze opracowania planu. Z kolei 7 grudnia (sobota) w godz. od 10.00 do 12.30 odbędzie się spotkanie podsumowujące, podczas którego zostaną zaprezentowane wnioski ze spaceru przestrzennego oraz warsztatów.

Podczas spaceru i warsztatów zostaną udostępnione druki wniosków, na których uczestnicy będą mogli wnieść sugestie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Następnie wnioski zostaną przekazane projektantom.

W ramach dodatkowych konsultacji będzie można składać wnioski do projektu planu do Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin (ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin) do dnia 30 listopada br.