W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lublin z modelowym projektem rewitalizacji

Lublin z modelowym projektem rewitalizacji
22.03.201614:45

Urząd Miasta Lublin jest laureatem konkursu Ministerstwa Rozwoju na „Modelową Rewitalizację Miast”. Rządowe dofinansowanie na realizację lubelskiego projektu wynosi 1,2 mln zł., czyli 90% jego wartości. Łącznie o ministerialne wsparcie starało się 230 miast, dotacje trafią do 20 z nich.

Ta dotacja jest dla nas realnym wsparciem przy opracowaniu modelowego projektu rewitalizacji. Mówimy tu konkretnie o obszarze ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza, ale wypracowane rozwiązania możemy w przyszłości rozszerzyć również na inne, potrzebujące takiej pomocy obszary miasta. Przygotowane w ramach projektu opracowania i analizy dodatkowo posłużą nam przy staraniach o dotacje z funduszy unijnych na działania stricte inwestycyjne. – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Projekt rewitalizacji obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie zakłada ożywienie gospodarcze dzięki zintegrowanej poprawie zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i stanu zabudowy zabytkowej. Jest uzupełnieniem Programu Rewitalizacji Lublina w tym obszarze. Powierzchnia terenu objętego analizą to ok 14 ha. (ok. 0,1% powierzchni miasta). Całkowita wartość projektu to 1,4 mln zł. W ramach tej kwoty blisko 50 tys. zł może zostać przeznaczone na działania inwestycyjne w przestrzeni publicznej. Wstępne plany zakładają prace przy zieleni, zakup i realizację nasadzeń.

Obszar wyznaczony do projektu to ścisłe centrum miasta, przestrzeń atrakcyjna pod względem turystycznym (część wchodząca i sąsiadująca z Pomnikiem Historii) i kulturalnym (organizacja jarmarków, koncertów). W ubiegłych latach planowano i realizowano projekty inwestycyjne na infrastrukturze należącej do gminy Lublin. Ich realizacja wpłynęła głównie na wygląd przestrzeni i atrakcyjność Starego Miasta, lecz nie osiągnięto satysfakcjonujących wyników rewitalizacyjnych. Doświadczenia lubelskie jak też miast polskich (np. Sopot) czy europejskich wymaga zaangażowania kapitału prywatnego. Przedsiębiorstwa posiadające zdolności inwestycyjne mogą wesprzeć procesy rewitalizacyjne, jeśli miasto zapewni przedsiębiorcom możliwości rozwoju.

W celu zachowania funkcji obszaru miastu zależy na wspieraniu przemysłów tradycyjnych (usługi krawieckie, szewskie itp.) jak też kreatywnych (np. tradycyjnych, jak rękodzieło, ale i np. wykorzystujących nowe technologie w projektowaniu itp.). Okolice ulicy Ruskiej to tradycyjny targ kwiatowo – warzywny, na którym okoliczni rolnicy sprzedają płody rolne. Zachowanie tych funkcji w warunkach zapewnienia bezpieczeństwa (przeciwdziałanie kolizjom i potrąceniom drogowym, kradzieżom, wyłudzeniom itp.) przełamie stereotypy miejsca. Animacja mieszkańców – sąsiadów zacieśni więzi społeczne i tożsamość lokalną. Wszystkie te spodziewane efekty wpłyną na atrakcyjność obszaru i jego ożywienie gospodarcze, które będzie skutkowało ożywieniem społecznym i kulturalnym, a co za tym idzie inwestycyjnym w lepszą jakość przestrzeni.

Proponowane zintegrowane działania mają na celu opracowanie szczegółowych podstaw dla wdrożenia programu ożywienia społeczno- gospodarczego obszaru. W ramach projektu przewiduje się następujące zadania:

  1. Opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi na potrzeby usług, w szczególności tradycyjnych rzemiosł i usług oraz tzw. przemysłów kreatywnych.
  2. Kompleksowa inwentaryzacja zabudowy zabytkowej,
  3. Szczegółowa diagnoza społeczno-gospodarcza obszaru,
  4. Aktywizacja gospodarcza obszaru,
  5. Aktywizacja społeczna i kulturowa mieszkańców i innych użytkowników obszaru,
  6. Wzmocnienie bezpieczeństwa obszaru,

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji. Dobrze prowadzona rewitalizacja powinna kłaść nacisk na kompleksowe, zintegrowane podejście do działań rewitalizacyjnych.
Kierunki działań projektu skupione są m.in. na poprawie jakości życia, demarginalizacji grup społecznych, poprawie jakości i dostępności do przestrzeni publicznych oraz usług, wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, aktywizacji społeczności do współudziału w procesie zmian.

Celem rządowego konkursu było wsparcie miast w procesie przygotowania programów oraz modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji, z których będą mogły korzystać także inne samorządy. O środki finansowe starało się łącznie 230 miast. Lublin znalazł się w gronie 20 z nich, które otrzymają ze strony rządowej dotacje na realizację projektów.