W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miasto wybrało projektanta Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie

Miasto wybrało projektanta Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie
01.08.202213:46

Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie zaprojektuje firma Sound&Space z Poznania. W przeprowadzonym zamówieniu publicznym Spółka przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o wartości blisko 4,2 mln zł.  Po analizie złożonej oferty przez komisję przetargową, wykonawcę zaproszono do podpisania umowy

– Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży to inwestycja, która w miejscu dawnego Domu Kultury Kolejarza, stworzy nowoczesną przestrzeń dla młodych mieszkańców miasta, teatru dla dzieci i biblioteki miejskiej. Opracowanie dokumentacji projektowej jest pierwszym etapem dla kompleksowej przemiany budynku przy ul. Kunickiego, która ma przywrócić znaczenie i potencjał tego miejsca – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy Domu Kultury Kolejarza wraz z zagospodarowaniem terenu złożyło czterech wykonawców. Zgodnie z protokołem postępowania wnioski trzech z nich odrzucono, ponieważ nie spełniły wymogów formalnych i w przewidzianym ustawowo terminie nie wpłynęły odwołania od tej decyzji. Wykonawca, który spełnił wymogi określone zamówieniem, złożył ofertę wstępną, którą wybrano, tym samym powierzając mu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów wraz z pełnieniem nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji.

Firma Sound&Space z Poznania będzie odpowiedzialna za zaprojektowanie w budynku Domu Kultury Kolejarza nowoczesnej instytucji z siedzibą dla Teatru im. H. Ch. Andersena, filii Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz świetlicy środowiskowej „Pracownia Kreatywna”, którą prowadzić będzie Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”.
Zgodnie z wytycznymi dla projektanta nowa siedziba dla Teatru im. H. Ch. Andersena pomieści m.in. dużą salę widowiskową z widownią na minimum 300 miejsc, salę kameralną z małą mobilną sceną i infrastrukturę techniczną niezbędną dla pracy teatru, a także pomieszczenia aktorskie, przestrzenie dla pracowników i widzów oraz kawiarnię. Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego usytuowana będzie na parterze rozbudowanego obiektu, z niezależnym wejściem. W nowym obiekcie, oprócz siedziby biblioteki znajdzie się także Ilustratornia/Sztuka Książki – Pracownia Edukacji Artystycznej i Działań Twórczych. Będzie to autonomiczna jednostka zajmująca się edukacją estetyczną, gromadzeniem zbiorów graficznych na różnych nośnikach, będących bazą do działań promujących sztukę książki. Z kolei w przestrzeń dla świetlicy środowiskowej „Pracownia Kreatywna” ma znaleźć się m.in. sala edukacji kulturalnej a wprowadzone rozwiązania projektowe mają umożliwić działanie np. monitorów interaktywnych, a także organizację około 10 stanowisk warsztatowych wyposażonych m.in. w laptopy wraz z urządzeniami peryferyjnymi.

Wyłoniony w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszenia wykonawca będzie miał 4 miesiące od daty zawarcia umowy na opracowanie wstępnego projektu architektoniczno-budowlanego dla przebudowy Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży, a następnie 6 miesięcy m.in. na projekt budowlany i projekt rozbiórek. Projekty wykonawcze, technologiczne oraz pozostałe opracowania powinny powstać w ciągu następnych 8 miesięcy. Wykonawca będzie również zobowiązany do pełnienia kompleksowych nadzorów autorskich przez cały czas trwania robót budowlanych, aż do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.