W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Przebudowa Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego i ul. Lipowej wraz z rondem Honorowych Krwiodawców

Przebudowa Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego i ul. Lipowej wraz z rondem Honorowych Krwiodawców
Nazwa: Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF
Adres: Aleje Racławickie, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowa

Przebudowa Al. Racławickich miała dla Lublina charakter priorytetowy. W ramach inwestycji wykonano prace drogowe na Al. Racławickich, al. Kraśnickiej i al. Sikorskiego oraz ulicach: Puławskiej, Spadochroniarzy, Legionowej, Głowackiego, Sowińskiego, Poniatowskiego do wiaduktu, Popiełuszki, Długosza, Łopacińskiego, Grottgera, Żwirki i Wigury, Lipowej, Sądowej, Curie-Skłodowskiej, Okopowej, Ofiar Katynia, Sztajna i Rowerowej. Całość zadania pochłonęła ponad 100 mln zł, z czego 85 % dofinansowania stanowiły fundusze europejskie.

Obszar objęty inwestycją ma strategiczne znaczenie nie tylko dla Miasta, ale również dla całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w związku z wyjątkową koncentracją wzdłuż Al. Racławickich instytucji publicznych, takich jak szkoły, urzędy i uczelnie. Obszar ten jest bardzo intensywnie wykorzystywany nie tylko przez użytkowników samochodów osobowych, ale i przez komunikację miejską. Realizacja wszystkich zadań nadaje priorytet transportowi publicznemu, co przełoży się na sprawniejsze funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w całym mieście, rozładowanie zatorów komunikacyjnych, a w konsekwencji skrócenie czasu przemieszczania się pomiędzy dzielnicami. Efektami wielomiesięcznych prac są przede wszystkim odnowione nawierzchnie ulic i chodników oraz nowe ścieżki rowerowe. Nie można również zapomnieć o kilometrach nowej infrastruktury podziemnej. Zbudowana kanalizacja deszczowa zapewni odprowadzanie wód opadowych z tej głównej ulicy miasta. Nowej infrastrukturze drogowej towarzyszy zieleń, dzięki temu Al. Racławickie nadal pozostają zieloną śródmiejską arterią miasta. Inwestycja zachwyca nie tylko funkcjonalnie, ale także swoim walorem estetycznym.

Prace przy przebudowie Al. Racławickich rozpoczęły się w drugiej połowie kwietnia 2020 roku, a zakończyły w sierpniu 2021. Swoim zakresem objęły przede wszystkim budowę/przebudowę wszystkich sieci, przebudowę dróg, trakcji trolejbusowej oraz wyznaczenie buspasów. W ramach inwestycji wykonano prace drogowe na Al. Racławickich, al. Kraśnickiej i al. Sikorskiego oraz ulicach: Puławskiej, Spadochroniarzy, Legionowej, Głowackiego, Sowińskiego, Poniatowskiego do wiaduktu, Popiełuszki, Długosza, Łopacińskiego, Grottgera, Żwirki i Wigury, Lipowej, Sądowej, Curie-Skłodowskiej, Okopowej, Ofiar Katynia, Sztajna i Rowerowej. Wykonano ponad 77 tys. m2 warstwy ścieralnej nawierzchni, 28 tys. m2 chodników oraz ponad 5 km ścieżek rowerowych. Wszystkie zatoki autobusowe zyskały nowe nawierzchnie z betonu cementowego. Jednym z pierwszych efektów wielomiesięcznych prac przy prowadzonej przebudowie Al. Racławickich było przywrócenie ruchu okrężnego na rondzie Honorowych Krwiodawców. Z końcem ubiegłego roku kierowcy mogli już skorzystać z odnowionego obiektu drogowego. Przebudowa ronda objęła wszystkie cztery jego części. Prace objęły także sieć trakcyjną. W miejscu zdemontowanej starej infrastruktury wykonano nowe fundamenty i słupy. Finalnie zamontowano ich 190 i zawieszono na nich trakcję trolejbusową. Al. Racławickie, ul. Poniatowskiego i ul. Lipowa na całej długości są oświetlone, z wykorzystaniem 369 lamp. Wykonano także fundamenty i maszty sygnalizacji świetlnej oraz zamontowano sterowniki. Obecnie wykonywana jest aktualizacja systemu zarządzania ruchem z centralnym serwerem miasta. Docelowo do użytkowania oddanych zostanie 13 sygnalizacji świetlnych, w tym trzy nowe na ulicach Grottgera, Rowerowej oraz Puławskiej.

W ramach prowadzonej przebudowy, najważniejszymi pracami były te dotyczące sieci podziemnych. Na całym zadaniu wbudowano ponad 400 km kabli energetycznych oraz światłowodów telekomunikacyjnych. Powstało ponad 6 km nowej kanalizacji deszczowej. Na Al. Racławickich powstał zbiornik retencyjny w rejonie ronda Honorowych Krwiodawców o długości 170 m. Przyjmie on 140 tys. litrów wody, która będzie odprowadzana do Czechówki, przez al. Sikorskiego. Z kolei na ul. Lipowej wykonano 3-elementowy zbiornik wodny o pojemności blisko 600 tys. litrów. Jego najdłuższy element mierzy 168 m. Zbiornik retencyjny zbierze wodę deszczową z Al. Racławickich od ul. Poniatowskiego w stronę ul. Lipowej i Krakowskiego Przedmieścia. Nowoczesna kanalizacja odprowadzi wodę do Czechówki przez ul. Poniatowskiego oraz do Bystrzycy przez ul. Lipową i Piłsudskiego. Nowa „burzówka” pozwoli też na uzdatnianie odpadów gromadzonych na ulicach. Z kolei kompletna sieć gazowa wynosi ponad 2 km. W miejsce wyburzonego pustostanu na ul. Poniatowskiego wybudowano gazociąg. Najważniejszy przepływ gazu, stanowiący główne zasilanie, powstał do wysokości XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania. Jest on podłączony do centralnej rozdzielni gazu zlokalizowanej również przy tej ulicy.  

Inwestycja wprowadziła również zmiany w organizacji ruchu. Na Al. Racławickich wyznaczono buspasy. Poza komunikacją miejską i taksówkami dopuszczono na nich ruch również motocyklistów, oznakowanych i nieoznakowanych pojazdów Policji oraz oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej. Swoją geometrię zmieniło skrzyżowanie Al. Racławickich z ul. Poniatowskiego i ul. Sowińskiego. Jadąc Al. Racławickimi od strony Centrum jeden pas ruchu jest do skrętu w lewo, dwa do jazdy na wprost, z czego jeden skrajny do skrętu w prawo. Z kolei jadąc w kierunku centrum, od strony ronda Honorowych Krwiodawców, będą dwa pasy ruchu służą do jazdy na wprost, z czego jeden umożliwia skręt w ul. Sowińskiego. Z ul. Sowińskiego jadąc w górę w kierunku Poniatowskiego dwoma pasami pojedziemy prosto, a jeden stanowi prawoskręt w Al. Racławickie. Natomiast z ul. Poniatowskiego będzie możliwa jazda na wprost i skręt w prawo w Al. Racławickie. W związku z poszerzeniem ul. Sowińskiego, miejsca parkingowe zlokalizowane przy tej ulicy naprzeciwko Bioteki przestaną funkcjonować. Z kolei „stara” ul. Poniatowskiego stała się ulicą ślepą, o funkcji drogi serwisowej zapewniającej dojazd do posesji i do ul. Dubois. Istniejące miejsca parkingowe zlokalizowane na „starej” ul. Poniatowskiego pozostały bez zmian, natomiast te znajdujące się w dalszej jej części (którą odbywał się ruch) zostały wykonane jako równoległe po poszerzeniu ulicy do 7,5 m. Tym samym na „starej” ul. Poniatowskiego powstało kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Na Al. Racławickich wdrożono udogodnienie dla miłośników dwóch kółek. Zaprojektowane rozwiązanie pozwala rowerzyście dostać się poprzez pas filtrujący do śluzy rowerowej, dzięki której będzie ustawiony przy ruszaniu ze skrzyżowania przed wszystkimi pojazdami przy ul. Lipowej. Zapewni mu to swobodę startu, z drugiej strony rowerzysta będzie widoczny dla wszystkich pojazdów.

Przebudowa Al. Racławickich to także nowa zieleń. Wzdłuż jezdni przy Al. Racławickich, ul. Lipowej i Poniatowskiego posadzono ponad 180 nowych drzew oraz 4,8 tys. krzewów. Nasadzenia wykonano również na rondzie Honorowych Krwiodawców oraz na otaczających je wyspach. Tam z krzewów róż o białych i czerwonych kwiatach został utworzony krzyż odnoszący się do idei krwiodawstwa. Dla ochrony drzew w kilku miejscach zmieniono przebieg chodnika i ścieżki rowerowej, wykonano mur oporowy i kilkaset metrów murów oporowych z palisad. Infrastrukturze drogowej towarzyszy zieleń w liczbie ponad 700 drzew. Jednocześnie, w wyniku wizji w terenie przedstawicieli Miasta stwierdzono niekorzystną kondycję zdrowotną nowo posadzonych drzew. Dotyczy to głównie szpaleru zieleni przy Centrum Spotkania Kultur. Wykonawca został zobowiązany do nowych nasadzeń. Na realizację inwestycji obowiązuje 7 lat gwarancji, a co roku wykonywane będą przeglądy gwarancyjne. Jeśli przesadzone lub nowo nasadzone drzewa się nie przyjmą, wykonawca zgodnie ze specyfikacją ma obowiązek wymienić je na nowe nasadzenia o zbliżonej wielkości. Stan nasadzeń będzie kontrolowany.

W ramach rozszerzenia zakresu robót wyremontowano 7 ciągów schodów na Al. Racławickich, przebudowano trzy murki oporowe oraz wybudowano 6 miejsc postojowych dla taxi. Odnowiono również chodniki przy Biotece. Roboty dodatkowe w ramach kontraktu przebudowy Al. Racławickich i realizowanego projektu unijnego to też wymiana około 300 m nawierzchni na wiadukcie Poniatowskiego oraz trzech łącznicach. Sfrezowano tam starą nawierzchnię i położono nową. Prace objęły łącznie ponad 8,6 tys. m2 nawierzchni. Wykonanie tych prac sprawiło, że cały węzeł Poniatowskiego ma odnowioną nawierzchnię, co poprawi bezpieczeństwo i komfort ruchu drogowego.

Przebudowa Al. Racławickich wraz z rondem Honorowych Krwiodawców, ul. Poniatowskiego oraz ul. Lipową to główny komponent projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF”. To jeden z czterech projektów transportowych realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Jest uzupełnieniem i kontynuacją poprzedniego projektu, który zapoczątkował modernizację komunikacji miejskiej w Lublinie oraz przyczynił się do poprawy warunków korzystania z transportu zbiorowego.

Więcej o projekcie UE.

Ostatni remont Al. Racławickich miał miejsce w 1987 r.

Aktualności (13) zobacz wszystkie

14.02.202310:42
Prace rozpoczęły się 21 kwietnia i w najbliższym czasie będą obejmować przygotowania do przesadzenia, a następnie przesadzenia drzew na ul. Poniatowskiego, a także przygotowania do wyburzenia budynku.
Więcej
01.02.202312:01
W ramach XXI edycji Konkursu „O Kryształową Cegłę została wyróżniona inwestycja w ramach projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF".
Więcej
01.02.202312:00
Głosowanie zakończy się 20.05.2022 r. o godz.12.00
Więcej
01.02.202311:58
Wszystkie zasadnicze prace drogowe przy realizacji kluczowej inwestycji Miasta zostały zakończone
Więcej
01.02.202311:57
Od poniedziałku (19 kwietnia) nastąpią kolejne zmiany w organizacji ruchu, w związku z prowadzoną przebudową Al. Racławickich. Wróci ruch na ul. Lipowej, a drogowcy rozpoczną prace na ul. Okopowej.
Więcej
01.02.202311:56
Rozpoczęcie przebudowy Al. Racławickich, modernizacja infrastruktury przystankowej, prace przy węzłach przesiadkowych, budowa i remonty ulic oraz chodników o długości ponad 21 km, do tego około 50 zadań drogowych w dzielnicach i realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego. Tak prezentuje się bilans inwestycji drogowych w minionym – 2020 r., a wartość wykonanych prac przekracza 100 mln zł.
Więcej
01.02.202311:55
Mimo podjętych przez Miasto starań w zakresie ochrony zieleni, z początkiem stycznia nastąpi usunięcie dwóch drzew rosnących przy ul. Lipowej i Al. Racławickich
Więcej
01.02.202311:54
Na koniec października stan zaawansowania prac wyniesie 40%, a ich wartość przekroczy ponad 40 mln zł
Więcej
01.02.202311:53
Od ponad 3 miesięcy trwają intensywne prace na Alejach Racławickich oraz ulicach Lipowej i Poniatowskiego. Na 80% powierzchni ulic prowadzone są prace budowlane
Więcej
01.02.202311:53
Miejski Architekt Zieleni będzie czuwał nad ochroną zieleni przy inwestycji na Al. Racławickich, ul. Lipowej i ul. Poniatowskiego w trakcie ich przebudowy.
Więcej
01.02.202311:52
Do połowy 2021 roku przebudowa obejmie Al. Racławickie wraz z Rondem Honorowych Krwiodawców, ul. Poniatowskiego i ul. Lipową. Miasto ogłasza przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.
Więcej
01.02.202311:52
Miasto otwiera dyskusję nad nową koncepcją przebudowy Al. Racławickich oraz przylegających do nich ulic: Lipowej, Sowińskiego i Poniatowskiego. Po przeanalizowaniu zgłoszonych podczas konsultacji uwag wcześniejsze dwa warianty przebudowy zostały odrzucone. Nowa koncepcja uwzględnia sugestie mieszkańców, na których wprowadzenie pozwoliły względy formalne i warunki techniczne.
Więcej
01.02.202311:51
Zapraszamy do zapoznania się z dwoma wariantami przebudowy Al. Racławickich, ul. Sowińskiego, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej. Do niedzieli 2 marca włącznie czekamy na pytania i uwagi mieszkańców dotyczące koncepcji inwestycji.
Więcej