W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rodzinne domy pomocy przy ul. Kalinowszczyzna

Rodzinne domy pomocy przy ul. Kalinowszczyzna
Adres: ul. Kalinowszczyzna 84

Przy ul. Kalinowszczyzna 84 zaplanowano zakończenie prac nad projektem Ośrodka Wsparcia o charakterze dwóch Rodzinnych Domów Pomocy. Łącznie skorzysta z nich 16 osób na pobyt całodobowy i 20 osób na pobyt dzienny. Swoją działalność placówka rozpocznie od października. Koniec prac zbliża się także przy rozbudowie DPS „Kalina”. Z całodobowej opieki skorzystają tu 24 osoby, a 30 z opieki dziennej. Utworzonych zostanie także 6 miejsc całodobowych wytchnieniowych, okresowego pobytu. Zakończenie projektu planowane jest na koniec roku 2019.

Inwestycja realizowana w DPS Kalina to przede wszystkim sposób na wspieranie ludzi starszych, często borykających się z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. To również ważna część naszej miejskiej polityki społecznej i ilustracja tego, jak tę politykę rozumiemy. Znamy zapotrzebowanie społeczne i w odpowiedzi na nie stale rozszerzamy ofertę usług zarówno środowiskowych, jak i instytucjonalnych, także ponadstandardowych budynków, jakimi są nowe obiekty przy ul. Kalinowszczyzna 84.

,,Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie’’, jest realizowana ze środków RPO WL na lata 2014-2020. Zakończenie projektu przewidujemy na koniec listopada, rozliczenie – do końca roku 2019. Całkowita wartość projektu wynosi 3,4, mln zł kwota dofinansowania to 3 mln zł, w tym 2,7 mln zł - środki UE, a ok. 300 tys. pochodzi z budżetu państwa. Reszta to koszt własny miasta.

Całkowita kubatura dwóch nowych budynków to 284,93 m³. W ramach projektu zakupiono kompleksowe wyposażenie obiektów. W każdym z nowych budynków przewidziano po 8 miejsc pobytu całodobowego oraz 10 miejsc pobytu dziennego (od poniedziałku do piątku). Przygotowywany jest już regulamin naboru, a procedura skierowana do podopiecznych rozpocznie się niezwłocznie po jego zatwierdzeniu.

Aktualności (5) zobacz wszystkie

14.02.202312:24
Na wrzesień zaplanowano zakończenie prac nad projektem Ośrodka Wsparcia o charakterze dwóch Rodzinnych Domów Pomocy przy ul. Kalinowszczyzna 84. Koniec prac zbliża się także przy rozbudowie DPS „Kalina” i DPS przy ul. Głowackiego 26.
Więcej
14.02.202312:20
Miasto zrealizuje nowe projekty społeczne o łącznej wartości ponad 30 mln zł. Środki pozwolą na realizację kolejnych działań profilaktycznych oraz usamodzielniających dla osób potrzebujących
Więcej
14.02.202312:19
Miasto Lublin przeznacza w 2018 roku kwotę ponad 10,3 mln zł na wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki te będą przeznaczone na różne projekty i zadania pełniące rolę aktywizującą osoby niepełnosprawne
Więcej
14.02.202312:18
W dniu 14 grudnia br. między Gminą Lublin a Województwem Lubelskim podpisane zostały 3 umowy o dofinansowanie.
Więcej
14.02.202312:16
Miasto otrzymało unijne dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę pomocy społecznej. Inwestycje te pochłoną ponad 20 mln zł, a dofinansowanie z EFRR wyniesie łącznie ponad 13 mln zł.
Więcej