W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Węzły przesiadkowe
Nazwa: Budowa węzłów przesiadkowych
Adres: ul. Żeglarska, ul. Franczaka „Lalka”, al. Kraśnicka, ul. Granitowa, ul. Zbożowa, ul. Osmolicka, ul. Abramowicka

Przy ul. Żeglarskiej, Zbożowej, Franczaka „Lalka”, Granitowej, al. Kraśnickiej, ul. Abramowickiej oraz Osmolickiej powstały nowe węzły przesiadkowe. Węzły przesiadkowe to miejsca integrujące transport samochodowy, rowerowy, pieszy oraz komunikację miejską. Pojazdy komunikacji miejskiej korzystają z nowych pętli postojowych, a mieszkańcy z dogodnych miejsc integrujących różne formy transportu. Budowa węzłów przesiadkowych w Lublinie jest współfinansowana z funduszy europejskich, a ich realizacja ważna nie tylko z punktu widzenia Miasta Lublin, ale także całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Oprócz tego przy ul. Żeglarskiej, al. Kraśnickiej, ul. Grenadierów i ul. Abramowickiej powstały kolejne w mieście parkingi typu Park&Ride, które mają zachęcać do pozostawiania na nich samochodów i kontynuowania podróży do centrum miasta transportem zbiorowym.

Każdy z siedmiu węzłów otrzymał infrastrukturę dla pojazdów komunikacji miejskiej oraz zaplecze socjalno-sanitarne do obsługi kierowców autobusów i trolejbusów. Pasażerowie korzystają z nowych wiat, biletomatów i wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej. Na węzłach znajdują się również ładowarki dla autobusów elektrycznych. Nie zabrakło także infrastruktury dla rowerzystów. Na większości węzłów, pod zadaszeniem stanęły stojaki rowerowe. Pętle mają wysokie krawężniki systemowe wyprofilowane w taki sposób, aby pojazdy komunikacji miejskiej mogły podjeżdżać jak najbliżej zatoki, do wsiadania i wysiadania. W obrębie zatoki przystankowej i przejść dla pieszych ułożono płytki ryflowane lub z wypustkami dla zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów i osób z niepełnosprawnościami. Nowo powstałe węzły są oświetlone oraz wyposażone w monitoring, a teren w poszczególnych lokalizacjach odwodniono poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Wykonano także podłączenia wodociągowe i sanitarne do budynków socjalnych. Nie zapomniano również o zieleni. Łącznie na terenie nowo wybudowanych węzłów zasadzono ponad 200 nowych drzew i blisko 10 tys. krzewów.

Przy skrzyżowaniu ul. Żeglarskiej z ul. Krężnicką wykonano pętlę o nawierzchni betonowej dla 14 autobusów i parkingi Park&Ride dla ponad 30 samochodów. Do tego przebudowano i dobudowano chodnik oraz ścieżkę rowerową. Dodatkowo, w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej pomiędzy nowo powstałą pętlą a Zalewem Zemborzyckim, powstało dojście wraz z elementami małej architektury. Nowy chodnik ma długość 130 m, wzdłuż niego zamontowano elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci. Nowemu dojściu towarzyszą również nowe nasadzenia drzew.

Przy ul. Franczaka „Lalka”, przy granicy miasta w okolicach ul. Królowej Bony, powstała pętla dla 6 autobusów. Wykonano chodniki i ścieżkę rowerową w kierunku ul. Bony oraz zatokę parkingową Kiss&Ride dla 6 pojazdów.

Natomiast przy ul. Zbożowej, w obszarze pętli wybudowano 10 stanowisk dla autobusów oraz parking typu Kiss&Ride z 5 miejscami postojowymi.

Z kolei węzeł przy al. Kraśnickiej jest zlokalizowany po prawej stronie, jadąc w kierunku centrum, w połowie drogi pomiędzy ul. Bełżycką a ul. Jana Pawła II. Zakres prac dla tej lokalizacji, poza powstaniem pętli dla pojazdów komunikacji miejskiej, zakładał także przebudowę al. Kraśnickiej oraz budowę ul. Wróbla i ul. Kaczej, co pozwala na lepsze skomunikowanie nowego węzła. Przebudowano 300-metrowy odcinek al. Kraśnickiej, natomiast długość nowej ul. Wróbla to blisko 100 m. Wjazd na pętlę umożliwia około 60-metrowy odcinek ul. Kaczej. Na pętli o powierzchni około 2,5 tys. mkw zaprojektowano 10 stanowisk postojowych dla autobusów. Na węźle przeznaczono teren pod parking Park&Ride o pojemności 36 pojazdów, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to drugi co do wielkości parking spośród powstałych i planowanych lokalizacji. Z kolei rowerzyści skorzystają z parkingu Bike&Ride, do dyspozycji mają 10 zadaszonych stojaków rowerowych.

W ramach budowy węzła przesiadkowego przy ul. Granitowej uzupełniono pętlę o dodatkowy pas postojowy dla pojazdów komunikacji miejskiej oraz poszerzono wyjazd z pętli. Wyznaczono tam 13 stanowisk postojowych dla autobusów, w tym 6 dla pojazdów o długości 18 metrów. Na węźle przewidziano także parking Kiss&Ride umożliwiający krótki postój 3 samochodów osobowych.

Oddano do użytkowania również nowy węzeł przy ul. Osmolickiej. Zaprojektowano tam pętlę dla 2 autobusów o standardowej długości oraz parking Kiss&Ride. Dla lepszego skomunikowania węzła przebudowę przeszedł również odcinek ul. Osmolickiej i Prawiednickiej. W ramach inwestycji powstały również chodniki i przejścia dla pieszych. Na terenie nowego miejsca przesiadkowego zlokalizowano także infrastrukturę przystankową: wiatę oraz wyświetlacz dynamicznej informacji pasażerskiej. Z kolei rowerzyści mają do dyspozycji 10 zadaszonych stojaków rowerowych. Dla kierowców komunikacji miejskiej powstał budynek socjalno-sanitarny. Ponadto drogowcy przebudowali sieci gazowe i wodociągowe oraz wybudowali kanalizację deszczową. Wymieniono całą podbudowę ulicy Prawiednickiej i położono tam także warstwę wiążącą i ścieralną na długości 150 m.

Poza budową węzłów, projekt zakładał również przebudowę ul. Wygodnej. Poszerzono tam jezdnię oraz zbudowano kanalizację deszczową. Powstały również dwa nowe przystanki komunikacji miejskiej. W 2019 r., na granicy miasta przy ul. Wygodnej, powstał węzeł przesiadkowy dla 4 pojazdów komunikacji miejskiej. Kierowcy mogą korzystać z Park&Ride, który mieści 23 samochody. Zadanie było realizowane we współpracy z Gminą Głusk.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

    1. 6 zespołów przystanków przesiadkowych wraz z infrastrukturą;

 • ul. Związkowa (rejon skrzyżowania al. Spółdzielczości Pracy, ul. Związkowej i ul. Węglarza)
 • Poczekajka (rejon skrzyżowania al. Kraśnickiej i ul. Bohaterów Monte Cassino)
 • Rejon ronda Dmowskiego
 • ul. Mickiewicza (rejon skrzyżowania ul. Kunickiego i ul. Mickiewicza)
 • ul. Kunickiego (rejon Dworca gł. PKP)
 • ul. Turystyczna (rejon przystanku kolejowego Lublin Zadębie)

W ramach zespołów przystanków przesiadkowych powstaną m.in.: wiaty przystankowe wraz z infrastrukturą, punkty dynamicznej informacji pasażerskiej, stojaki dla rowerów, monitoring wizyjny, oświetlenie oraz elementy małej architektury

   2. 7 węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą, budynkami socjalno-sanitarnymi i przyległymi parkingami (Bike&Ride, Kiss&Ride, Park&Ride);

 • przy ul. Żeglarskiej
 • przy ul. Józefa Franczaka „Lalka”
 • przy al. Kraśnickiej
 • przy ul. Granitowej
 • przy ul. Zbożowej
 • przy ul. Osmolickiej
 • przy ul. Abramowickiej

W ramach węzłów powstało łącznie: 5 parkingów K&R - liczba miejsc postojowych 21, 5 parkingów B&R - liczba stojaków dla rowerów 50, 4 parkingi P&R - liczba miejsc postojowych 134, 5 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych, 7 pętli autobusowych – liczba miejsc postojowych dla autobusów 59, 1,53 km dróg przebudowanych/rozbudowanych. Dodatkowo węzły zostaną wyposażone m.in. w: nowe wiaty przystankowe wraz z infrastrukturą przystankową, oświetlenie, monitoring wizyjny, punkty dynamicznej informacji pasażerskiej. Na każdym z węzłów zostanie również wybudowany budynek socjalno-sanitarny.

   3.  Ul. Wygodnej (dojazd do węzła zlokalizowanego na terenie Gminy Głusk) na długości ok. 1,90 km, która zakłada poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, przebudowę zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz odwodnienie, budowę oświetlenia ulicznego, budowę przystanków komunikacji miejskiej, budowę/przebudowę chodników, wykonanie poboczy w miejscach gdzie nie ma chodnika. zagospodarowanie terenu.

    4. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Franczaka „Lalka” (dojście do węzła przesiadkowego przy ul. Franczaka „Lalka”) o długości ok. 0,65 km, w tym m.in. budowa ścieżki rowerowej, chodnika, oświetlenia drogowego, przejścia dla pieszych, kanału technologicznego.

   5. Przebudowa/rozbudowa odcinka ul. Żeglarskiej wraz z mostem na rzece Bystrzycy (dojazd do węzła przesiadkowego przy ul. Żeglarskiej) – długość drogi ok. 0,52 km, w tym m.in. budowa nowego mostu, ścieżki rowerowej, chodnika, zatoki autobusowej, kanalizacji deszczowej.

   6. Elementów dróg niezbędnych do skomunikowania węzłów/przystanków przesiadkowych w zakresie m.in.: jezdni, chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, zjazdów.

Budowa węzłów przesiadkowych realizowana jest w ramach projektu unijnego „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”. Całkowita wartość zadania to ponad 77 mln zł, z czego 85% stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej. Realizacja projektu unijnego planowana jest do końca 2022 r.

Więcej o projekcie UE.

Projekt stanowi kontynuację działań podjętych w ramach wcześniej realizowanego projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie".

Aktualności (14) zobacz wszystkie

15.02.202311:34
Od planowanego przedłużenia ul. Węglarza poprzez ul. Trześniowską
Więcej
13.02.202312:33
Projekt przystanków i węzłów przesiadkowych na potrzeby LOF w konkursie "Inwestycja z perspektywą" organizowanym przez PAP
Więcej
06.02.202303:07
Trwająca budowa Dworca Metropolitalnego, zakończenie inwestycji węzłów przesiadkowych, budowa i remonty ulic oraz chodników, a do tego zadania drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego. Tak prezentuje się bilans inwestycji drogowych w mijającym 2022 roku, a ich wartość to blisko 85 mln zł.
Więcej
06.02.202303:06
Nowe węzły powstały przy ul. Żeglarskiej, Zbożowej, Franczaka „Lalka”, Granitowej, al. Kraśnickiej oraz Osmolickiej
Więcej
06.02.202303:06
Ponad 4 mln zł z Unii Europejskiej trafią do Lublina na dodatkowe działania w ramach realizacji projektu „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”
Więcej
06.02.202303:05
Obiekty przy ul. Żeglarskiej, Zbożowej i Franczaka Lalka to pierwsze, z których skorzystają mieszkańcy
Więcej
06.02.202303:05
Przy ul. Osmolickiej powstaje jeden z siedmiu węzłów przesiadkowych, zaplanowanych na terenie miasta. Od jutra (7 kwietnia) ruszają roboty przy infrastrukturze podziemnej. Nowe miejsce dla komunikacji miejskiej wraz z parkingiem Kiss&Ride ma być gotowe do końca września.
Więcej
06.02.202303:04
Nowa pętla dla komunikacji miejskiej wraz z parkingiem Kiss&Ride ma być gotowa we wrześniu 2021 r.
Więcej
06.02.202303:04
Inwestycja będzie oddana do użytku we wrześniu 2021 roku
Więcej
06.02.202303:03
Inwestycja powstanie do końca września 2021 r.
Więcej
06.02.202303:03
Miasto rozstrzygnęło kolejne przetargi na inwestycje drogowe. 13 listopada wyłoniono wykonawców na budowę węzła przesiadkowego przy ul. Osmolickiej oraz na zadanie ściśle związane z powstaniem Dworca Metropolitalnego - rozbudowa ul. Dworcowej oraz budowa zjazdu z ul. Lubelskiego Lipca '80.
Więcej
06.02.202303:02
Na terenie Miasta powstaną kolejne dwa węzły przesiadkowe. Zintegrowane centra przy ul. Granitowej i al. Kraśnickiej zbuduje spółka Strabag. Z wykonawcą wybranym w ramach postępowania przetargowego, Miasto podpisało umowę na realizację tej inwestycji na kwotę 14,2 mln zł.
Więcej
06.02.202303:02
Nowe pętle dla pojazdów komunikacji miejskiej, parkingi typu Park&Ride, Kiss&Ride oraz miejsca postojowe dla rowerów. W 7 lokalizacjach w Lublinie powstaną węzły przesiadkowe
Więcej
06.02.202303:02
W Lublinie powstanie 7 węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budynkami socjalno-sanitarnymi i przyległymi parkingami. Rozbudowane zostaną również zespoły przystanków przesiadkowych
Więcej