W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nowe mieszkania komunalne w dzielnicach Felin i Tatary

Nowe mieszkania komunalne w dzielnicach Felin i Tatary
16.12.202013:39

W dzielnicach Felin oraz Tatary Miasto planuje budowę mieszkań komunalnych. Miejskie działki, o łącznej powierzchni około 1,5 ha, Prezydent Miasta Lublin planuje przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwsze decyzje w tym zakresie zapadną na jutrzejszej (17 grudnia) sesji Rady Miasta.

 

 

– Uwalniamy kolejne miejskie grunty pod budownictwo mieszkaniowe. Wystąpiłem do Rady Miasta Lublin o wyrażenie zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki TBS „Nowy Dom”. Formuła budownictwa społecznego pozwala na zapewnienie mieszkań dla średniozamożnych osób, które są w stanie ponieść koszt czynszu za lokal mieszkalny, a nie posiadają wystarczających środków, aby nabyć samodzielnie lokal mieszkalny na rynku komercyjnym. Z początkiem przyszłego roku przygotujemy również podobne wystąpienie pod budownictwo komunalne realizowane przez spółkę LPGK – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Przedmiotem aportu do spółki TBS „Nowy Dom”, ma być prawo własności gruntu niezabudowanego w dzielnicy Felin, przy ulicach Królowej Bony i Królowej Jadwigi, składającego się z pięciu działek o łącznej powierzchni blisko 1 ha. Teren przeznaczony zostanie pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne realizowane przez spółkę TBS „Nowy Dom”. Na nieruchomości możliwe jest wykonanie od dwóch do pięciu budynków wielorodzinnych z szacowaną liczbą około 150 lokali mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych.

TBS „Nowy Dom” jest jednoosobową spółką należącą do Gminy Lublin. Towarzystwo wybudowało dotychczas 974 lokale mieszkalne w dzielnicach: Czechów, Bronowice i Felin, a także 29 lokali użytkowych i 64 garaży. W połowie 2021 r. oddane do użytkowania zostaną 2 budynki mieszkalne z 84 mieszkaniami przy ul. Składowej w Lublinie, z których część będzie mogła wejść w skład zasobu mieszkań komunalnych Gminy Lublin. Inwestycja jest aktualnie w trakcie realizacji. Zyski Towarzystwa przeznacza się w całości na cele związane z budową i utrzymaniem posiadanych zasobów mieszkaniowych. Obecny czynsz obowiązujący w zasobie TBS wynosi 10,40 zł/m2, co stanowi relatywnie niższą wartość czynszów wskazywanych względem stawek oferowanych przez konkurencyjne towarzystwa budownictwa społecznego działające na terenie Gminy Lublin i województwa lubelskiego. Stawka czynszu TBS uwzględnia mieszkanie wykończone, gotowe do zamieszkania. Z oferty mieszkań komunalnych będą mogły również skorzystać rodziny, które muszą opuścić prywatne lokalne, w związku z prowadzonymi przez Miasto inwestycjami, w ich obecnym miejscu zamieszkania.

Na sesję Rady Miasta Lublin na początku 2021 roku, przygotowywane jest także wystąpienie o wyrażenie zgody na wniesienie w formie aportu nieruchomości o powierzchni blisko pół hektara, zlokalizowanej w Dzielnicy Tatary z przeznaczeniem pod budownictwo komunalne realizowane przez spółkę Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Spółka realizuje zadania własne Gminy Lublin w zakresie utrzymania między innymi przekazanego zasobu nieruchomości.